Juris Rubenis

Dr. theol., ilggadēja pasniedzēja pieredze LU Teoloģijas fakultātē , Lutera akadēmijā un meditācijas centrā Elijas nams, garīdznieka pastorālā prakse vairāk nekā 35 gadu garumā. Autorizēts kontemplācijas skolotājs (Lassalle-Kontemplationsschule via integralis, Šveice) un kontemplācijas skolotāju izglītības programmas vadītājs Latvijā.