I³ klubs

 

Šī sadaļa vēl tiek izstrādāta. Integrālās izglītības institūta atbalstītājiem plānojam piedāvāt dažādas papildus iespējas tiešai un pastarpinātai dalībai mūsu rīkotajos pasākumos.