2019. gada I pusgada programma un I3 klubs

2018. gada 1. novembris

Pirmajā institūta darbības gadā esam ieguvuši vērtīgu pieredzi un atbilstoši tai esam veidojuši jaunās programmas saturu. Programmā iekļauti gan kursi, kuros šajā gadā visiem interesentiem nepietika vietu, gan arī vairākas jaunas tēmas.

Programma ir daudzveidīgāka, tā aptver dažādas cilvēka dzīves un darbības jomas, kā arī sniedz praktiski izmantojamus rīkus dzīves pilnveidošanai un personības izaugsmei.

Institūts piedāvās kursus vadītājiem – paplašinātu Ulda Pīlēna meistarklasi, ievadu U teorijā un šīs teorijas praktiskās apguves semināru. Turpināsim iepazīstināt arī ar Integrālās teorijas iespējām un praksi. Joprojām vēlamies likt galveno uzsvaru uz konkrētu, praktiski pielietojamu vingrinājumu un metožu apgūšanu.

Jaunajā programmā atvēlēta vieta arī meditācijas retrītiem. Tie paredzēti gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar meditācijas pieredzi. 

Atsaucoties uz lielo interesi, programmā iekļauti divi Ingas Rubenes kursi par sievietes iniciācijas jautājumiem. Vairākus interesantus kursus vadīs arī Indulis Paičs.

Turpināsim piedāvāt brīvseminārus jauniešiem, jo redzam milzu interesi un nepieciešamību pēc tiem. Juris Rubenis piedāvās jaunu, uz personisko pieredzi balstītu semināru par vispusīgu cilvēka izaugsmi un Klusajā nedēļā lasīs lekciju I3 kluba biedriem.

Jā, mēs esam izveidojuši I3 klubu!

Ja jūs

ir uzrunājuši institūta rīkotie pasākumi,

sajūtat rezonansi ar institūta mērķiem,

vēlaties piedalīties integrāli domājošu cilvēku kopienas veidošanā,

vēlaties atbalstīt institūta darbu un piedalīties tā vīzijas veidošanā,

aicinām iestāties I3 klubā!  

Paldies I3 atbalstītājiem, draugiem un kursu apmeklētājiem. Uz tikšanos arī 2019. gadā!