Jauna Otto Šarmera grāmata

Juris Rubenis • 2020. gada 28. augusts

Otto Šarmera apjomīgā grāmata "U teorija" iesācējiem nereti liekas pārāk ciets rieksts. Tāpēc, atsaucoties lūgumam, Šarmers sarakstījis jaunu grāmatu - "U teorija īsumā", kas vienkāršā, pieejamā un vienlaikus saistošā veidā paskaidro šīs teorijas būtību.

Grāmata palīdz saprast, ka patiesībā runa jau nav par kārtējo "teoriju", bet tikai pieredzē apjaušamu, piedzīvojamu pārveides ceļu, ko tik daudzi cilvēki apzināti vai neapzināti meklē.

Šarmers savu grāmatu velta topošajai kustībai, kas ceļ tiltu pāri trim mūslaiku lielākajām plaisām: ekoloģisko, sociālo un garīgo.

Visi patiesas transformācijas, pārveides ceļi atklāj U kustību. Lai uzkāptu, vienmēr vispirms jānokāpj. Cik savādi, vai ne?

 

Piedāvājam nelielu grāmatas fragmentu, kurā Šarmers stāsta par savu ceļu pie U procesa izpratnes:

Dziļākās teritorijas kartēšana

Dažus mēnešus vēlāk, 2000. gada janvārī, man bija iespēja Parīzē satikties ar kognitīvistu Fransisko Varelu. Varela runāja par aklo punktu kognitīvistikā un smadzeņu pētījumos. “Problēma nav tā, ka mums nepietiktu zināšanu par smadzenēm vai bioloģiju,” viņš sacīja. “Problēma ir tā, ka mēs pārāk maz zinām par pieredzi. (..) Rietumu zinātni šajā metodiskajā pieejā kavē kāds aklais punkts.

Visi domā, ka zina, kas ir pieredze. Manuprāt, nezina vis.”

Varela vaicāja: “Vai mēs varētu izkopt apzināšanos kā jebkuru citu prasmi vai spēju?” Šo pamatprocesu, pēc Varelas domām, veido “trīs apzināšanās pagrieziena punkti: aizture, pārvirze un atlaišana.”

Iztirzājām šos trīs punktus sīkāk. Varela paskaidroja: “Ar aizturi es saprotu ierasto [domāšanas un uzvedības] modeļu aizturi.  Budisma meditācijā cilvēks noliek dibenu uz spilvena, paceļas vienu līmeni virs savas ikdienišķās rosības un paraugās uz pasauli no putna lidojuma perspektīvas.” Tālāk mēs runājām par to, cik daudzi cilvēki, pasēdējuši meditācijā, apgalvo, ka nekas nenotiek. Kāpēc?

“Visa sāls ir tajā, ka pēc aiztures ir jāspēj paciest, izturēt šo “nekas nenotiek”,” viņš teica. “Aizture ir ļoti dīvains process. Galvenais ir to nepārtraukt.”

Tad viņš izskaidroja otro un trešo pagrieziena punktu. Pārvirze ir uzmanības novirzīšana no “ārējā” uz “iekšējo”, pievēršoties mentālā procesa avotam, nevis objektam. Atlaišana jāveic nesaspringstot, viņš brīdināja.

Klausoties Varelā, sapratu, ka esmu ar šiem pagrieziena punktiem sastapies jau agrāk. Tāpat kā citi grupu koordinatori, daudzkārt biju redzējis tos komandu procesos. Iziedams no Varelas biroja, uzreiz redzēju, kā šos pagrieziena punktus varētu iezīmēt U shēmā.