Par jauno kursu “Četras prasmes dzīvei un darbam".

2018. gada 16. decembris

Kursa "Četras prasmes dzīvei un darbam" apraksts

Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja ir attīstītas pārējās inteliģences. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīvei un darbam. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga cilvēka “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

Kursā ietilpst

  • četri divu dienu semināri klātienē (teorija un prakse),
  • dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi, vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
  • 12 mēnešu mentorings (no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. martam),
  • grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
  • individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai. Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

Kursa autori un vadītāji: Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

 

Institūta programmas direktors Juris Rubenis par šo kursu saka:

Kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” ir veidots kā četru semināru/moduļu atbalstīts izaugsmes ceļš, kura tēmas un uzdevumi ir savstarpēji būtiski saistīti pārdomātā secībā. Strādājot ar katru no četrām inteliģencēm – mentālo, emocionālo, garīgo un ķermeņa inteliģenci –, mācīsimies arī konkrētas apziņu paplašinošas metodes, kuras loģiski kulminē noslēguma moduļa tēmā par visa pamatā esošo ķermeņa uztveri. Daudziem cilvēkiem mēdz būt maldīga sajūta, ka vismaz divas vai trīs no inteliģencēm vai prasmēm viņiem pilnīgi droši ir pietiekami attīstītas. Jā, tā mēs parasti domājam. Taču nereti cilvēki dzīves vidū pieredz pārsteidzošu pamošanos, atskārstot, ka patiesībā tā nebūt nav! Arī šķietami apgūtās prasmēs ir “baltie laukumi” un “apslēptās mīnas”, uz kurām laiku pa laikam uzkāpjam.

Mūsuprāt, kursa viengabalainība, integrālā pieeja (visi četri moduļi, visas četras prasmes) spēj sniegt dalībniekiem pilnu saskari ar sevi un dzīvi. Svarīga loma ir arī grupas sadarbībai, proti, tam, ka vieni un tie paši cilvēki gada laikā kopīgi šķērso dažādas pieredzes un tāpēc spēj aizvien labāk cits citu atspoguļot. Semināru starplaikos ir plānotas papildu tikšanās, lai sevis attīstīšanas darbs turpinātos nepārtraukti visu 12 mēnešu garumā.

Pieredze liecina, ka atsevišķi “jaudīgi” semināri, protams, var dot ļoti labu “uzrāvienu”, kalpot kā “iekustinātāji”, taču mēs labi zinām, ka visspilgtākās virsotņu pieredzes līdz ar mūsu apņemšanos kaut ko konkrētu darīt mēdz samērā ātri izbalēt. Viens no izcilajiem mūsdienu integrālajiem skolotājiem, Kena Vilbera līdzstrādnieks Terijs Patens savā jaunākajā, šogad publicētajā grāmatā A new republic of the heart raksta: “Lai cik intensīvas būtu mūsu atklāsmes, tās ar laiku izbāl. Tas, kas mūs patiesi maina, ir ikdienas dzīvesveids, prakse.” Patens stāsta, ka bija nepieciešams laiks, līdz viņi nonāca pie secinājuma, ka “pārveidojošai dzīves praksei jāiekļauj katrs esības aspekts – tā nevar koncentrēties vienīgi uz meditatīvu pamošanos, fizisko veselību, psiholoģisko izaugsmi vai pilsonisko aktivitāti. Praksei jāveicina pārmaiņas visās mūsu esības formās.”

Mūsu izveidotā kursa jēga ir tā, ka kopīgi ar kursa dalībniekiem uzsākam ceļu, kurā pakāpeniski tiek iekļautas jaunas tēmas un vingrinājumi. Tas ir svarīgs garants reālām pārmaiņām jeb transformācijai cilvēkā. 

Esam rūpīgi izveidojuši šo programmu, iekļaujot tajā, mūsuprāt, pašus noderīgākos instrumentus un tēmas un apvienojot labākās mūsdienu vadītpratības atziņas ar pašu zināšanām un pieredzi.

Tāpēc kurss var palīdzēt katram dalībniekam ne tikai uzsākt, bet arī palikt (un tas ir pats grūtākais!) absolūti nekomfortablajā pārmaiņu procesā. Šo uzdevumu vislabāk paveikt spēj tikai garākas programmas, jo ilgstošs process izraisa cilvēkā vairāk neatgriezenisku pārmaiņu. Tas arī patiesībā ir mūsu kursa galvenais uzdevums: ne tikai sniegt informāciju galvai, bet arī mudināt, iekustināt un atvērt izaugsmei visu cilvēka esību. Īsumā to arī sauc par integrālo praksi.

Iegūt detalizētu informāciju par kursu un tam pieteikties iespējams mājaslapas sadaļā Programma/Kursi