Publicēta institūta programma 2020. gada pirmajam pusgadam

2019. gada 2. novembris

Mīļie draugi, ar patiesu prieku aicinām jūs iepazīties ar mūsu jauno 2020. gada janvāra - jūnija semināru programmu, kurā piedāvājam 22 rūpīgi veidotus, augsta līmeņa kursus un kurā papildus ir iekļauti 3 lieli pasākumi kluba biedriem. No tiem centrālais pasākums ir Jura Rubeņa lekcija Dvēseles tumšā nakts. Slimība, nelaime vai izaugsmes iespēja? Klusās nedēļas pārdomas. 

Jaunā programma atspoguļo mūsu institūta misiju, veicināt vispusīgu, integrālu, iekļaujošu cilvēka izaugsmi, līdzsvarotai un apzinātai dzīvei, tajā skaitā, pieņemot lēmumus mūsdienu "dinamiskās sarežģītības" apstākļos.

2020.gadā Institūts atkārtoti piedāvā četru semināru ciklu visa gada garumā ar pavadošām individuālām konsultācijām vadītājiem "Četras prasmes dzīvei un darbam". Šis kurss ir Induļa Paiča, Ulda Pīlēna un Jura Rubeņa oriģināls autordarbs. Saistošu un daudzkrāsainu to dara gan autoru atšķirīgās personības, gan dažādās zināšanu un pieredzes jomas, kuru sintēze izpaužas redzējuma plašumā un pieeju daudzveidībā. Vairāk informācija un atsauksmes par šo kursu lasiet šeit.

Līdzšinējā institūta darbā ļoti lielu interesi raisījusi Ulda Pīlēna meistarklase. Tagad, kad daudzas pirmajā meistarklasē aplūkotās tēmas izvērsti aplūkotas viņa grāmatā "(mans) uzņēmēja kods", U.Pīlēns piedāvā pilnīgi jauna satura semināru-meistarklasi vadītājiem II, kurā aplūkoti mūsdienu vadītājiem un uzņēmējiem aktuāli jautājumi.

Jaunums ir arī Ulda Pīlēna un Induļa Paiča kopīgi veidots seminārs Drosme ir vienīgais tikums, ko nevar notēlot. Paradokss – palīgs domāšanai un vadīšanai. Šajā seminārā abi lektori dalīsies atziņās un pieredzē par vadības paradoksālajiem aspektiem un to pielietošanu praktiskajā darbā. Dzīve nav lineāra kustība, bet nepārtraukta paradoksu vai šķietamu pretrunu virkne. Kritieni, sakāves un neveiksmes ir neizbēgamas. Uztvert tos nevis kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju ir viena no dzīves mākslām, kas noteikti jāapgūst. Lai to spētu, ir jāuzvar savas bailes. Baiļu pārvarēšana ir izaicinošākais dzīves uzdevums.

Svarīga institūta programmas sastāvdaļa joprojām būs ļoti pieprasītais un populārais seminārs Ievads U teorijā, kura ietvaros Juris Rubenis un Uldis Pīlēns dalās ar skaidrojumiem, metodiku un praktisku pieredzi, kas ļauj vieglāk iepazīt Oto Šarmera U teorijas specifiku un nianses.

Turpināsim arī brīvsemināru tradīciju, piedāvājot vecāko klašu jauniešiem un studentiem ieskatu institūta programmas tēmās, kas lieti var noderēt nākotnes dzīves ceļa izvēlē.

Ņemot vērā pozitīvo līdzšinējo pieredzi un lielo ieinteresētību no Latvijas organizāciju un uzņēmumu puses, tāpat kā līdz šim, arī nākotnē esam gatavi atsevišķus kursus vadīt konkrētas organizācijas vadītājiem ārpus mūsu regulārās programmas ietvariem.

Ja vēl neesat mūsu Kluba biedrs, bet izjūtat vēlmi pievienoties domu biedru grupai, kuras vieno kopīgas vērtības, aicinām iepazīties ar plašāku informāciju šeit.

Pilnu semināru programmu iespējams skatīt šeit.