Ievads integrālajā teorijā un praksē. Seminārs-retrīts.

13.10. — 14.10.2018 Rīga, Tīklu iela 5

Integrālā teorija ir izcils pēdējo gadu desmitu atklājums – nevis kārtējā no dzīves atrautā teorētiskā spekulācija, bet svarīgas, reāli dzīvē pielietojamas atziņas.

Integrālo teoriju savos darbos formulējis amerikāņu filozofs, apziņas jeb apzināšanās pētnieks Kens Vilbers. Viņš ir rakstījis par cilvēka attīstību, attīstības psiholoģiju, filozofiju, pasaulcentrismu, ekoloģiju un garīgās attīstības stadijām. Kens Vilbers ir viens no mūsdienu pasaules vispusīgākajiem un izcilākajiem domātājiem. Viņā apvienojas divi svarīgi aspekti – Vilbers ir ne tikai atzīts akadēmisks zinātnieks, bet arī mistiķis, dziļu garīgu pieredzi ieguvis praktiķis.

Vilbera teorijas būtību reprezentē AQAL (all quadrants, all levels – “visi kvadranti, visas stadijas”) karte, kas ietver visus kvadrantus, visas stadijas, visas līnijas, visus stāvokļus un visus tipus – piecas nereducējamas Vilbera teorijas kategorijas, kurās izpaužas universs, viss esošais. Vilbera izpratnē integrāls (visaptverošs, iekļaujošs) skatījums uz realitāti iespējams, tikai ņemot vērā šīs piecas kategorijas. Vilbers AQAL dēvē par “kosmosa suģestējošo arhitektūru”. Šī aizraujošā karte patiešām palīdz labāk orientēties sevī un pasaulē.

Seminārā tiks aplūkota integrālā teorija un tās praktiskais pielietojums. Aplūkosim jautājumus: ko nozīmē integrāls pasaules uzskats? Kā no integrālās teorijas nonākt līdz integrālajai praksei?  Kā integrālās teorijas atziņas īstenot vadītāja darbā?

Kens Vilbers uzskata, ka būtisks un neaizvietojams cilvēka attīstības instruments ir meditācija, tāpēc seminārā iekļauts laiks meditācijas pamatu apgūšanai.

Mērķauditorija – dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

Kursa maksa 726 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas pusdienas un kafijas pauzes.

Kursa dienas kārtība

Sestdiena

9.00                                             Sākums
18.00                                           Noslēgums

Svētdiena

8.00                                             Sākums
17.00                                           Noslēgums