Īsais izglītības kurss: Rietumu garīguma pamati. 2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

26.10.2019 08:30— 17:00 Rīga, Tīklu iela 5

Īsā izglītības programma paredzēta visiem, kuri vēlas iegūt dziļāku izpratni par pārsteidzoši daudzveidīgo un dziļo garīgumu, kas veidojis Eiropas civilizāciju un veicinājis tās attīstību. Daudzas no mūsdienu problēmām rodas nevis tāpēc, ka Rietumiem trūktu savas garīgās tradīcijas, bet gan tāpēc, ka esam šo mantojumu aizmirsuši un neprotam to pielietot. Jā, garīgums ir atrodams ne tikai Austrumos!

Ar ko atšķiras Rietumu skatījums uz cilvēka garīgo attīstību? Kādas metodes cauri gadsimtiem ir lietotas, lai meklētu līdzsvaru starp spēcīgas personības tapšanu, no vienas puses, un patiesu vienotību ar Dievu un citiem cilvēkiem – no otras? Ko Rietumu domātāji un garīgie praktiķi māca par ceļu uz piepildītu un jēgpilnu dzīvi? Kas tad ir “eiropeiskās” jeb “Rietumu vērtības”?

Trīs semināru cikls ir iecerēts kā vienots kurss, kas sniedz integrālu ieskatu Rietumu garīguma pamatos. Katrs atsevišķais seminārs veltīts konkrētām tēmām, bet tikai kurss kopumā sniedz pilnvērtīgu pārskatu par mums nozīmīgo Eiropas garīgo tradīciju.

1. seminārs. Izpratne par garīguma mērķiem un metodēm: Austrumu un Rietumu akcenti.

Tēmas:

 • pasaules un cilvēka uztvere Rietumu un Austrumu garīgajās tradīcijās;
 • cilvēka personības vērtība;
 • prakšu un virzienu dažādība un tās iemesli;
 • garīgums un ētika; kas no tā ir piemērots tieši man?

2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

Vēsturisks un filozofisks slēgto tradīciju apskats:

 • antīkais “spārns” – neoplatonisms, pitagoriešu skola, hermētisms;
 • jūdaisma “spārns” – kabala, hasīdisms;
 • pagānisma un kristietības sintēzes “spārns” (t.sk. ķeltu garīgums),
 • Svētā Grāla tradīcija,
 • zinātniskās sintēzes “spārns” – alķīmija, astroloģija.

Apskatīsim šo tradīciju iezīmes un interpretāciju mūsdienās (pēc K. G. Junga u.c.). Katra no tām atklāj kādu būtisku cilvēka attīstības akcentu, kam vienā vai otrā veidā jāpievērš uzmanība arī mūsdienās.

3. seminārs. Klasiskais Rietumu garīgums: galvenās plūsmas un prakses kristietības paspārnē.

Tēmas:

 • Kristus un cilvēka tapšanas ceļš;
 • īss ieskats kristīgā garīguma vēsturē;
 • klusās lūgšanas, meditatīvās apceres un vadītās iztēles skolas kristietībā;
 • mūsdienu garīguma “renesanse” un prakses iespējas.

Semināru laikā ne tikai gūsim vēsturisku un filozofisku pārskatu, bet arī paši izmēģināsim vingrinājumus un prakses, kuras var izmantot arī mūsdienās.

Šis kurss ir zināms ievads Integrālās izglītības institūta garīguma redzējumā.

Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses.

Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

Kursu vada Indulis Paičs.

Cena: 145,20 EUR (ieskaitot PVN) par semināru.

Piesakoties uz visiem trim semināriem kopā, kursa maksa ir 363 EUR (ieskaitot PVN). Šajā gadījumā, lūdzu, rakstiet uzLūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

Kursa dienas kārtība

Sestdiena

8.30                             Sākums

17.00                           Noslēgums

Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5