Kāpēc mums vajadzīgs klusums? Ziemassvētku pārdomas. Lekcija I3 kluba biedriem.

19.12.2019 18:00— 20:00 Rīga

Izcilais autors, cisterciešu mūks Tomass Kītings sacījis: “Klusums vienmēr ir bijusi Dieva valoda. Viss cits ir tikai vājš tulkojums.”

Kāpēc visas garīgās tradīcijas uzsver klusuma periodu nozīmi cilvēka dzīvē? Kāpēc daudziem no mums patiesu klusumu nav viegli izturēt? Kā mācīties klusumu dzirdēt un klusumā dzīvot? Kā izdzīvot mūsdienu pasaules “trokšņa kultūrā”?

Klusuma pārprašana. Klusuma spēks. Klusuma pārsteigumi.

Atcerēsimies, ka klusums nav nekas cits, kā labākais un visvieglāk pieejamais līdzeklis, kas palīdz uztvert to, kas ir.

Mērķauditorija – reģistrētie I3kluba biedri (sk. www.iii3.lv/i3-klubs/).

Lekciju lasa Juris Rubenis.

Dienas kārtība

                  Ceturtdiena

                  18.00–20.00

Norises vieta: Rīga