Ko nozīmē būt sievietei? Brīvseminārs jaunietēm.

15.06.2019 09:00— 13:00 Riga, Tīklu iela 5

Par sievieti nepiedzimst, par sievieti ir jākļūst. Jo vārds “sieviete”, līdzīgi vārdam “vīrietis”, apzīmē ne tikai dzimumu, bet arī garīgu uzdevumu, attīstības ceļu, iespējas.

Ko īsti nozīmē būt sievietei?

Ko es saprotu ar apgalvojumu “es esmu sieviete”? Kā es sevi redzu vai gribētu redzēt kā sievieti? Kā mācīties pieņemt sevi, savu ķermeni, savu iekšējo būtību? Kā nepazaudēt sievišķību profesionālās konkurences apstākļos? Kas ir sievietes spēks? Kas ļauj man nevis pielāgoties citiem, bet attīstīt savu būtību? Kas var mani iedrošināt nepieņemt svešas lomas, bet drosmīgi meklēt, atrast un iet savu izvēlēto ceļu?

Mērķauditorija – vecāko klašu skolēni un studenti.

Maksimālais dalībnieku skaits – 18 cilvēku.

Kursu vada Inga Rubene.

Bezmaksas kurss iepriekš reģistrētiem dalībniekiem.

Kursa dienas kārtība

Sestdiena

9.00     Sākums

13.00   Noslēgums

Norises vieta: Riga, Tīklu iela 5

Brīvu vietu nav