Svarīgākās tēmas un instrumenti vispusīgai cilvēka izaugsmei. Seminārs.

06.12.2019 08:30— 17:30 Rīga, Tīklu iela 5

Lielās garīgās tradīcijas mudina: “Kļūsti par to, kas tu esi!” Tas nozīmē, ka ikvienam no mums ir konkrēts potenciāls, spējas, kas jāatklāj un jāīsteno dzīvē. Sevis iepazīšana un savu spēju izpaušana ved pie autentiskas dzīves.

Tomēr parasti sevī attīstām tikai vienu jomu, vienu talantu, nepamanot pārējās spējas un uzdevumus. Bieži varam sastapt vienpusīgi attīstītus cilvēkus, kuru spējas vienā jomā tomēr nespēj kompensēt trūkumus daudzās citās.

Integrāla pieeja māca mums atklāt savas patības daudzpusību un strādāt ar visām četrām inteliģencēm – ķermeni, prātu, emocijām un garu. Katru no šīm jomām jāmācās attīstīt ar īpašiem instrumentiem.

Mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa ir vairākas krīzes, no kurām pazīstamākā ir pusmūža krīze. No veida, kā šķērsojam krīzes, ir atkarīgs, vai tās kļūs par mūsu ieguvumiem vai zaudējumiem.

Kādas ir cilvēka izaugsmes likumības? Kā mācīties iemīlēt sevi? Kā atrast savu sirdi? Kā beigt pielāgoties citu gaidām un uzdrīkstēties būt autentiskam cilvēkam? Ko darīt ar darbaholismu? Kā atvērties? Kā izveidot labāku saikni ar savu intuīciju? Kā nebaidīties atstāt komforta zonas? Kā droši šķērsot dzīves krīzes? Kā “nomirt” dzīves vidū, lai sāktu patiesi dzīvot? Kādas garīgās prakses man vislabāk der? Kā atklāt visas savas iespējas un mācīties tās izmantot?

Atziņas no Jura Rubeņa vairāk nekā 35 gadus ilgās garīgā skolotāja pieredzes.

Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un diskusijas.

Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Ceļš uz autentisku vīrišķību, Ko nozīmē uzticēties sev?

Mērķauditorija – izaugsmei atvērti cilvēki.

Kursu vada Juris Rubenis.

Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

Kursa dienas kārtība

Piektdiena

8.30                                             Sākums

17.30                                           Noslēgums

Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

Brīvu vietu nav

Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

Pieteikties