U teorijas prakse. Kā atvērt prātu, sirdi un gribu? Darbseminārs.

21.03. — 22.03.2019 09:00— 18:00 Rīga, Tīklu iela 5

Otto Šarmera izstrādātā U teorija ir viens no izcilākajiem mūsdienu instrumentiem autentiska radošuma attīstīšanai visdažādākās dzīves jomās. U teoriju mūsdienās plaši izmanto organizāciju vadībā un biznesā, taču tā palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā, mācot patiesi un radoši komunicēt ar sevi, citiem cilvēkiem un realitāti.

Taču U teoriju nav iespējams apgūt, tikai par to lasot vai klausoties lekcijas.

U teorijas apgūšana nozīmē to ne tikai intelektuāli izprast, bet arī praktizēt - ar atvērtu prātu, sirdi un gribu. Tam ļoti noder O.Šarmera ieteiktie vingrinājumi. Šarmers piedāvā daudzas inovatīvas metodes un prakses, kas palīdz praktiski pielietot U teoriju dzīvē.

Kā atvērt sirdi, prātu, gribu?

Kā U procesu izmantot radošu lēmumu atklāšanā un pieņemšanā?

Kā atklāt sevī “prombūtnību” un atvērt gribu “klātbūtnībai”?

Seminārā mācīsimies ieklausīties savā ķermenī, kas ir ļoti nozīmīgs, tomēr reti izmantots instruments lēmumu pieņemšanā.

Semināra dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties vingrinājumos, kas spiedīs atstāt komforta zonu un ierastās domāšanas modeļus, jo tikai tā iespējams atklāt mūsos apslēptos traucēkļus un iespējas.

Mērķauditorija – cilvēki, kas izlasījuši grāmatu “U teorija” vai apmeklējuši semināru “Ievads U teorijā”.

Maksimālais dalībnieku skaits – 10 cilvēku.

Kursu vada Juris Rubenis un Andrejs Vasiļjevs.

Kursa maksa 545.50 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas (no restorāna “Le Dome”) un kafijas pauzes ar uzkodām.

Kursa dienas kārtība

Ceturtdiena

9.00     Sākums

18.00   Noslēgums

Piektdiena

9.00     Sākums

18.00   Noslēgums

Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

Brīvu vietu nav

Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

Pieteikties