Piedāvājam

I3 piedāvā dažādu formu un garuma seminārus, retrītus, konferences. Darbs notiek nelielās grupās, tādējādi garantējot maksimālu kvalitāti un personiskumu.

Programmā tiek pieaicināti Latvijā un pasaulē pazīstami kompetenti pasniedzēji. Lielākā daļa kursu notiek latviešu valodā.

Mūsu semināri un retrīti notiek garīgo prakšu centrā Stacija,  Lūžņas ciemā, Ventspils novadā un viesnīcas "Islande" konferenču centrā, Rīgā.  

Semināru un retrītu galvenās tēmas

  • Cilvēka apziņas attīstība, transformācijas metodes, iniciācija
  • Vērības un apzinātības prakse, kontemplatīvās meditācijas retrīti
  • Integrālais koučings un integrālā uzņēmējdarbība. Laba vadītāja īpašību izkopšana. Darbs kā integrāla prakse un transformācijas instruments
  • Līdzsvara veidošana starp ķermeni un garu, darbu un personības attīstību
  • Integrālu attiecību veidošana ar sevi un citiem cilvēkiem. Vīrieša un sievietes identitātes dziļāka atklāšana
  • Darbs ar ēnu, dvēseles ievainojumiem, emociju transformēšana
  • Labāka sevis iepazīšana, savu dzīves uzdevumu atklāšana un īstenošana
  • Sastapšanās ar mākslu, mūziku un literatūru kā radošuma avotu
  • Dialogs starp reliģijām, idejām un dažādām sabiedrības grupām
  • Latvijas identitātes meklēšana globalizētā pasaulē

Programmā tiecamies līdzsvarot akadēmisko un praktisko komponenti, galveno akcentu liekot uz pēdējo. Svarīgi, lai semināru un retrītu dalībnieki iegūtās zināšanas un pieredzi varētu pielietot reālajā dzīvē.

Sešos gados (2018-2023) Integrālās izglītības institūts ir noturējis 300 dažāda garuma seminārus un retrītus (aptuveni ceturtā daļa no tiem notikusi tiešsaistē), šajos pasākumos piedalījušies vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku.

Integrālās izglītības institūts ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa Universitāti, kopīgi attīstot un veicinot starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas un sociālo zinātņu jomā. Šīs sadarbības ietvarā tapusi starpdisciplināra profesionālās pilnveides izglītības un pētniecības programma  Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā: integrālā pieeja.

Integrālās izglītības institūts cieši sadarbojas ar vairākām ārzemju organizācijām. Starp tām jāmin Center of Action and Contemplation (ASV), Animas Valley Institute (ASV) un Lassalle Kontemplationsschule via integralis (Šveice). Institūtā seminārus vadījuši vairāki prominenti ārzemju viesi.

Integrālās izglītības institūts ir Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas dibinātājs un biedrs.