Jirgens Lembke

J.Lembke ir Glasmana-Lasāla zen līnijas skolotājs (sensejs) un otrās pakāpes Lasāla kontemplācijas skolas via integralis (LKS) kontemplācijas skolotājs.

J.Lembke (Jürgen Lembke) uzsāka zen meditācijas ceļu 1992. gadā pie meistara Niklausa Brančena. 2020. gada novembrī Niklauss Brančens Roši viņu iecēla par zen skolotāju (senseju), piešķirot skolotāja vārdu KENZAN, tulkojumā - “Stabilais kalns”.

J.Lembke piedalījies dažādos Zen Peacemaker organizētos retrītos un  pasākumos. Kopš 2012. gada viņš ir pilnvarots vadīt Zen Peacemaker “ielu retrītus”. 2019.gadā Hildegarde Šmitfula un Bernhards Štapels viņu iecēla par otrās pakāpes LKS kontemplācijas skolotāju, bet 2023.gadā viņš ir iecelts par trešās pakāpes kontemplācijas skolotāju un ir viens no diviem LKS Vācijā un Šveicē garīgajiem vadītājiem.

J.Lembke ir Lassalle Kontemplationsschule via integralis biedrības (Šveice) prezidents.

J.Lembke dzīvo Šveicē, kur regulāri vada zen retrītus.