Kristietība un esamības vienotības pieredze

2020. gada 14. janvāris

Pirms vairākiem gadiem latviešu valodā tika publicēts anonīma Viduslaiku mistiķa darbs “Neziņas mākonis”. Cik zīmīgi, ka garīgās pieredzes augstākā virsotne netiek aprakstīta kā nonākšana zināšanu mākonī. Tas norāda, ka dziļākā cilvēkam pieejamā pieredze ved viņpus racionālām prāta kategorijām. Šis stāvoklis vairs nav saistīts ar zināšanām, bet ar ko daudz vairāk - atvērtu, uztvertspējīgu esību. “Neziņas mākonis” atgādina, ka arī kristietība ir pazinusi un novērtējusi visas esamības vienotības vai neduālisma pieredzi. 

Franciskānis Ričards Rors šajā pusstundas lekcijā “Kristietība un neziņa” sniedz lakonisku, bet dziļu un saistošu pārskatu par neduālisma idejas sarežģīto vēsturi kristietībā.