Karš un Miers

Karš un Miers. 

Kursu vada - Juris Rubenis un Indulis Paičs

Ja karš norisinās pietiekami lielā attālumā, mūsu redzeslauka ārējā malā, mēs mēdzam to uztvert kā nenozīmīgu abstrakciju. Taču, kad tas sākas tepat līdzās, tad pārtop par dramatisku šoku.
Kādiem neatrisinātiem jautājumiem mūsu iekšējā pasaulē mudina pievērst uzmanību ārējais karš?
Katrs karš ir spējīgs cilvēku degradēt līdz zemākajiem, tumšākajiem instinktiem, taču kara apstākļi var kļūt arī par negaidītas izaugsmes laiku, ja atklājam jaunus līdzcietības, mīlestības un izturības avotus.
Viena no svarīgākajām prasmēm, kas ikvienam būtu jāapgūst, ir spēja sadarboties ar savu dzīvi tādu, kāda tā ir. Tas nozīmē spēt izturēt dzīves paradoksus, nesaprotamību, tās augstos un zemos punktus.
Tāpēc ir tik izšķiroši svarīgi attīstīt un saglabāt garīgo un psiholoģisko noturību (resilience).
Seminārs sniedz ieskatu vingrinājumos un praksēs, kas palīdz apgūt lielāku izturību.

Tēmas:
• Kur meklēt atbalsta punktu, lai izturētu spriedzi? Nevis izvairīties, bet izturēt.
• Kā neiestrēgt naida un agresijas pašiznīcināšanās cilpā?
• Kā sevi aizsargāt agresīvas komunikācijas laikā? Nenonākt vienkāršotu saukļu varā.
• Kā mācīties jauna veida komunikāciju starp cilvēkiem? Kolektīvā inteliģence.
• Kāpēc ceļš pie miera cilvēkā un pasaulē ir tik lēns un sarežģīts?
• Kā stingri nostāties pret karu, nevairojot agresiju sevī, sabiedrībā un pasaulē?
• Ko darīt ar trauksmi, nomāktību, dusmām, bezpalīdzības sajūtu?
• Militāru konfliktu psiholoģiskā struktūra.
• Kā tikt galā ar ilgstošu spriedzi?
• Kā neļaut ārējam karam kļūt par dvēseles karu?
• Es un manas emocijas grūtos brīžos. Kā veselīgi reaģēt uz agresiju, ar to nesaindējoties?
• Kā risināt dialogu ar cilvēku, kurš pārstāv absolūti pretēju viedokli? Toksiskas un dziedinošas sarunas.
• Metodes un prakses, kas palīdz reālistiski šķērsot grūtus dzīves periodus.

 

Video kursu veido divas lekcijas, kuru kopgarums ir 3 stundas un 20 minūtes.
1.lekcija. Kā pārdzīvot grūtus laikus nemiera pilnā pasaulē? Juris Rubenis. 100 min.
2.lekcija. Kā izturēt dzīvi? Psiholoģiskās noturības attīstīšana un saglabāšana. Indulis Paičs. 100 min.


Kursa maksa 18.15 EUR (ieskaitot PVN 21%).
Daļu no ieņēmumiem veltīsim Ukrainas bēgļu izmitināšanai!

Mērķauditorija – cilvēki, kas vēlas risināt savas dzīves izaicinājumus vai sniegt gudru un iedarbīgu atbalstu citiem.


Videokursu iegādāties šeit.