Riskēt vai neriskēt? Risku menedžments kā dzīves filozofija.

Riskēt vai neriskēt?
Videokurss vadītājiem divās daļās.
Kursu vada Uldis Pīlēns un Indulis Paičs.


Dzīve nav lineāra kustība, bet nepārtraukta paradoksu vai šķietamu pretrunu virkne. Kritieni, sakāves un neveiksmes ir neizbēgamas. Uztvert tās nevis kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju ir viena no dzīves mākslām, kas noteikti jāapgūst. Lai to spētu, ir jāuzvar savas bailes.
Otto Šarmers raksta: “Pēdējais ienaidnieks, kas aizšķērso vārtus uz atvērtu gribu ir baiļu balss, kuras mērķis ir neļaut mums atlaist aizejošo – to, kas mums pieder un kas mēs esam. Šī balss var izpausties kā bailes zaudēt finansiālo drošību, bailes no izstumšanas, bailes no izsmiekla un bailes no nāves. Tomēr stāšanās pretī Baiļu balsij ir pats līderības pamats – citādi nav iespējams atlaist veco “patību” un ļauties jaunajai “Patībai”. Tikai uzveicot Baiļu balsi, varam spert soli citā pasaulē, kas sāk veidoties brīdī, kad pārvaram bailes no došanās nezināmajā.”


Risks ar savu ādu nodrošina ne tikai godīgumu, veiksmi biznesā un riska pārvaldību, bet arī spēju izprast pasauli. Bez riska ar savu ādu nav iespējama evolūcija.
Taču - ko nozīmē drosmīgi un gudri riskēt? Vai ir riski, kurus nedrīkstam uzņemties, un riski, kurus nedrīkstam neuzņemties?
Šajā kursā uzņēmējs Uldis Pīlēns un teologs Indulis Paičs dalīsies atziņās un pieredzē par vadības paradoksālajiem aspektiem un to pielietošanu praktiskajā darbā.
Dažas no tēmām:
Kā neveiksmi pārvērst enerģiju dodošā pieredzē? Ko var iegūt zaudējot?
Paradoksālā domāšana. Intuīcija un “skaidrais prāts”.
Kur smelties drosmi uzticēties intuīcijai?  
“Sestā maņa” un tās attīstīšana.
Kā neveiksmi pārvērst enerģiju dodošā pieredzē? Teorētiskie un praktiskie padomi vadītāja ikdienā.

Kurss sastāv no divām 165 min. garām daļām.
Kopīgas garums - 5 stundas.
Kursa I.daļa.
1.lekcija. Bailes – ienaidnieks vai resurss? Ko nozīmē būt drosmīgam? Drosmīgas rīcības ķermeniskie, psiholoģiskie un garīgie aspekti. (I. Paičs)
2.lekcija. Ko var iegūt zaudējot? Risks kā iespēju katalizators. (U. Pīlēns)
Kursa II.daļa.
3.lekcija. Dzīve paradoksu pilnā pasaulē. Domāšanas modeļi nenoteiktības apstākļos. (I. Paičs)
4.lekcija. Intuīcija un “sestā maņa” uzņēmējdarbībā. (U. Pīlēns)

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvas pieredzes apgūšanai.
Kursa maksa 48.40 EUR (ieskaitot PVN 21%).

Videokursu iegādāties šeit.