Ievads integrālā skatījumā uz atkarībām.

Integrāls skatījums uz atkarībām. Kā palīdzēt sev un citiem?
Kursu vada Indulis Paičs

Mūsdienās pazīstam vairāk nekā 200 dažādas atkarību formas. Atkarības ir slimas attiecības ar dzīvi. Pastāv uzskats, ka vismaz dzīves pirmajā daļā katrs cilvēks cieš no kāda veida atkarības.

Atkarības var būt acīmredzamas vai arī labi apslēptas, tomēr visos gadījumos tās ir postošas. Cilvēka emocijas un rīcības diapazons sašaurinās, iekšējā pasaule kļūst nabadzīga, un problēmas tikai vairojas.

Vērojot līdzcilvēku cīņu ar atkarībām, mēs riskējam iekļūt smalkās psiholoģiskās lamatās, ko sauc par līdzatkarību.
Kas ir atkarības? Kā izpaužas līdzatkarība? Kāpēc cilvēkiem tik bieži neizdodas atkarības pārvarēt? Kas būtu darāms, lai tomēr iegūtu lielāku iekšēju brīvību? Kā, palīdzot citiem, pašam nekļūt nelaimīgam?

Šajā seminārā izmantosim idejas no Džona Djupī (John Dupuy) grāmatas “Integrālā atveseļošanās” (Integral Recovery) un citiem ar integrālo teoriju saistītiem avotiem. Lai palīdzētu sev un citiem, jāzina, ka dažādās apziņas attīstības stadijās esošiem cilvēkiem atkarības rodas un izpaužas dažādi un to dziedināšanā nepieciešamas atšķirīgas pieejas.
 
Videokursu veido 3 lekcijas, kuru kopgarums ir 170 minūtes.
1.Lekcija. Atkarības jēdziens. Formas, izpausmes, cēloņi un sekas.
2.Lekcija. Integrāla pieeja atveseļošanās procesam.
3.Lekcija. Stress. Kā palīdzēt sev un cilvēkiem līdzās, kas cieš no atkarības?
 
Mērķauditorija – cilvēki, kas saskārušies ar atkarībām savu vai tuvinieku dzīvē un kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana, līdzsvarošana un dziedināšana.
Kursa maksa 29.04 EUR (ieskaitot 21% PVN).

Videokursu iegādāties šeit.