Vai iztēle var palīdzēt labāk saprast realitāti?

Vai iztēle var palīdzēt labāk saprast realitāti?
Videokurss četrās daļās.
Kursu vada Indulis Paičs.


Mūsdienās daudzi cilvēki ir kritiski pret darbu ar iztēli, uzskatot to par neauglīgu un bezjēdzīgu “fantazēšanu”. Taču jāatceras, ka vingrināta iztēle ir ārkārtīgi vērtīgs instruments. Pasaules lielākie mākslinieki, rakstnieki, skolotāji un zinātnieki no citiem cilvēkiem atšķīrās galvenokārt ar savu īpaši bagāto iztēli. Viņi spēja iztēloties un “redzēt” vairāk nekā citi.
Iztēle var kļūt par svarīgu uztveres “orgānu”.
Darbs ar iztēli saistīts ar nolaišanos bezapziņas dzīlēs, lai mijiedarbotos ar to psihes satura daļu, kas pārsniedz mūsu ego vai ikdienišķo, nepaplašināto apziņu. K. G. Junga sekotāji šo metodi pazīst kā aktīvās iztēles tehniku. Darbā ar iztēli ļaujam tēliem dzimt no kolektīvās bezapziņas dzīlēm.
Daudzi cilvēki mūsu kultūrā nezina, kā strādāt ar iztēli. Iesākumā var būt ļoti grūti izveidot saikni ar saviem dziļajiem tēliem. Iespējams, pārāk ilgs laiks dzīvē ir pavadīts, paļaujoties tikai uz analītisko domāšanu, vai varbūt bērnībā kāds mums iemācījis, ka aizrauties ar iztēli ir bīstami, slikti un muļķīgi.  
Taču visdažādākajās reliģijās un tradīcijās ir metodes, kas izmanto darbu ar iztēli kā vienu no nozīmīgākajiem cilvēka izaugsmi un pārveidi rosinošiem instrumentiem (piemēram, kristietībā tie ir daudziem pazīstamie Ignācija Lojolas “garīgie vingrinājumi”, dabas reliģijās – “dvēseles ceļojumi”). Videokursā paredzētas lekcijas un vingrinājumi.

Kurss sastāv no četrām 135 min. garām daļām.
Kopīgais garums - 9 stundas.
Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.
Kursa maksa  48.40 EUR (ieskaitot PVN 21%). 

Videokursu iegādāties šeit.