Transformācija. Kam manī jāmainās, lai krīžu šķērsošana vestu pie ieguvuma?

Transformācija. Kam manī jāmainās, lai krīžu šķērsošana vestu pie ieguvuma?
Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis

Aicinātas vai neaicinātas, bet pārmaiņas notiek. Līdzīgi pārmaiņām dabas pasaulē, kurā redzam bezgalīgo dzimšanas, miršanas un gadalaiku ciklu, nepārtrauktas pārmaiņas notiek arī mūsu cilvēciskajā dzīvē. Ja šādas pārmaiņas ir dziļas,  dzīvi un mūsu pasaules uzskatu mainošas, mēs tās saucam par apziņas transformāciju. 
Transformācija tagadnes «es» ļauj nojaust savu nākotnes «es». Transformācija nozīmē "mainīt stāvu, nevis istabu tajā pašā stāvā".


Kā tā notiek? Kas to izraisa? Kādi ir transformācijas šķēršļi un izaicinājumi? 
Kāds ir ceļš no mainošā notikuma izpētes uz "dziļo dzīvi" un kolektīvo transformāciju?
Kā nepakļauties bailēm un pretestībai, kas sašaurina uztveri?
Transformācijas orientieri. Drosme "mirt un augšāmcelties".
 
Videokursu veido 2 lekcijas, kuru kopgarums ir 127 minūtes.
1.lekcija. Ko nozīmē apziņas pārveide? Kas būtu jāņem vērā, lai mēs varētu šķērsot krīzes ar plus zīmi? (Juris Rubenis) 62 min.
2.lekcija. Transformācija ar plus zīmi. (Uldis Pīlēns) 65 min.
Mērķauditorija: dažāda līmeņa vadītāji.
Kursa maksa: 24.20 EUR (ieskaitot 21% PVN)

Videokursu iegādāties šeit.