Sadarbība ar RSU

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar Integrālās izglītības institūtu (I3) ir iztrādājusi starpdisciplināru profesionālās pilnveides izglītības un pētniecības programmu Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā. Integrālā pieeja. Programma ir vērsta uz garīgās pieredzes profesionālu un personisku izpēti, ar mērķi meklēt veidus garīgo fenomenu integrēšanai darbā ar tiem klientiem, kas vēršas pēc atbalsta garīgajos jautājumos.

Programma paredzēta speciālistiem ar motivāciju iedziļināties garīgo fenomenu iedabā un problemātikā, un ar vēlmi gūt garīgo prakšu pieredzi. Tajā tiks uzņemti sertificēti psihologi, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, mākslas terapeiti, garīdznieki, pastorālie konsultanti, sertificēti kontemplācijas skolotāji, klīniskie sociālie darbinieki, supervizori, karjeras konsultanti, mediatori. Priekšroka būs tiem, kas guvuši personisku garīgo prakšu un garīgo fenomenu pieredzi.

Mācības ir paredzētas pusotra gada garumā. Programmu veido četras daļas, kas iekļauj teorijas apguvi un pašpieredzes gūšanu praktiskajās nodarbībās (reizi mēnesī svētdienās no janvāra līdz maijam), divus izbraukuma retrītus nedēļas garumā (jūnijā un septembrī), konsultēšanas treniņus un supervīzijas.

Programmas norises laikā izstrādātos materiālus ir plānots izmantot arī pētniecības procesā. Programmas dalībniekiem būs arī iespēja iesaistīties sagatavot rakstu krājumam Garīgums: starpdisciplinārā perspektīva (RSU izdevniecība, 2023).

Programmu vada prof. Kristīne Mārtinsone.

Iesaistītie docētāji: Prof. Kristīne Mārtinsone, Dr. theol. Juris Rubenis, prof. Ineta Ziemele, dr. Elmārs Tērauds, Dr.psych. Ilona Krone, Indulis Paičs, Daiga Katrīna Bitēna, Sandra Dzilna, Evija Apine, Inese Krūmiņa.

 

Plašāka informācija.