Vai krīzi var pārvērst iespējā?

Vai krīzi var pārvērst iespējā? 
No izmisuma līdz gudrai un drosmīgai rīcībai. 

Krīze nav kārtējā problēma vai nepatikšanas, bet situācija, kuru nav iespējams atrisināt ar ierastajiem paņēmieniem, ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un pieredzi. 

Krīze ir ārējs vai iekšējs notikums, kas pēkšņi atklāj jaunu, līdz šim  nepamanītu vai nezināmu, dzīves aspektu. Krīzei raksturīgās sāpes, apjukums un izmisums rodas no nespējas (bieži arī no negribēšanas) šo jauno notikumu vai faktu iekļaut līdzšinējā dzīves perspektīvā. 

Krīze savā ziņā ir katrs jauns dzīves perspektīvas paplašinājums, kas nereti vispirms atklājas kā “piespiedu situācija”, ko nav iespējams ignorēt. Tāpēc reizēm krīzē nepieciešama ārēja palīdzība, atbalsts, kas apstiprina, ka šo jauno pieredzi ir iespējams iekļaut, lai arī tā ir sāpīga vai graujoša “vecajai” sistēmai. Taču nereti krīzē vislielāko palīdzību cilvēks var sniegt pats sev, ja vien ir gatavs atvērties jaunajam un informēts par iespējamajiem rīcības veidiem.

Cilvēka dzīves ceļš ved cauri nemitīgām krīzēm. Katrs jauns dzīves posms - pusaudža gadi, jaunība, pusmūžs un vecums izraisa krīzi, jo tu nonāc situācijā, kurā vēl nekad neesi bijis. Tajā jāapgūst jaunas prasmes un jāiemācās dzīvot.
Krīzes ir neatņemama, normāla dzīves daļa. Mums nav jājautā, kā izvairīties no krīzēm, bet gan - kā iemācīties tās izturēt, šķērsot un izmantot savai izaugsmei.  

Kursā tek aplūkoti krīžu rašanās iemesli, krīžu veidi un piedāvātas dažādas krīžu risinājumu iespējas.
Kā pārvarēt krīzes izraisītās bailes un pretestību? Kas krīzē var man palīdzēt vispirms? Kā uzdrošināties ļaut krīzei sevi mainīt?
COVID-19 pandēmija nav pēdējā krīze mūsu dzīvē. Taču, ja to drosmīgi un prasmīgi šķērsosim, būsim gatavāki nākamajām.

Videokursu veido četras lekcijas, kuru kopgarums ir 5 stundas un 20 minūtes.
1.lekcija. Krīžu neizbēgamība un nepieciešamība. Krīzēs apslēptās izaugsmes iespējas. Juris Rubenis. 110 min.
2.lekcija. Krīzes subjektīvie un objektīvie aspekti. Ārēju apstākļu izraisīta, krīze tomēr vienmēr ir iekšējs process. Indulis Paičs. 75 min
3.lekcija. Praktiski instrumenti, kas palīdz šķērsot krīzi. Prakses un konkrēti vingrinājumi. Juris Rubenis. 65 min.
4.lekcija. Kā krīzi pārvarēt, nevis iestrēgt tajā uz gadiem? Kā apstrādāt zaudējumus, neiestrēgt viltus risinājumos un nenodot ievainojumus nākamajām paaudzēm?  Indulis Paičs. 70 min.

Kursu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.
Kursa maksa 36.30 EUR (ieskaitot PVN 21%). 
Mērķauditorija – cilvēki, kas vēlas risināt savas dzīves izaicinājumus vai sniegt gudru un iedarbīgu atbalstu citiem.

Videokursu iegādāties šeit.