Atsauksmes

Sirsnīgi pateicamies Integrālās izglītības institūta organizēto semināru, retrītu un klusuma nedēļu dalībniekiem par atsauksmēm!

Priecāsimies tās saņemt arī turpmāk: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

 • "Integrālās izglītības institūta četru semināru kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” varētu būt ieteicams laikā, kad pašam šķiet, ka profesionālajā un personīgajā dzīvē ir sasniegtas visaugstākās virsotnes. Četras sarunas par garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko inteliģenci māca atpazīt dažādus savus un līdzcilvēku uzvedības modeļus, labāk izprast tos un attīsta prasmes atbilstoši reaģēt. Īpaši vēlos izteikt pateicību lektoriem par uzdrīkstēšanos ielūkoties personīgās dzīves piemēros. Šīs lekcijas palīdz turpināt pilnveidošanās ceļu – labāk izvērtēt un apzināt attīstības iespējas, kas apslēptas ikvienā cilvēkā. Man šis kurss palīdzēja paskatīties uz dzīves notikumu gaitu plašākā kontekstā un ar pārsteigumu secināt, ka jau kopš agras bērnības esmu daudz ko iepazinis caur sava tēva ikdienišķajām praksēm. Tagad pašam jāturpina jauniegūtās zināšanas lietot ikdienā."
  Pēteris Stradiņš,
  profesors, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs

 

 • “Retrīts “Neredzamā dzīves teritorija. Cilvēka garīgās izaugsmes principi, modeļi un ceļa kartes” Lūžņas stacijā bija izcila iespēja pavadīt aprīļa beigu nedēļas nogali, iedziļinoties sevis iepazīšanā, cenšoties izprast personības attīstības lokus, U teoriju, inteliģences formas un garīgās izaugsmes modeļus, nāvi kā pārdzimšanu. Saprast, ka uzdot jautājumus reizēm ir svarīgāk nekā sameklēt atbildes, ka jāpārvar bailes no nezināmā, svešā, ka ceļš sevis izzināšanā nekad nebeidzas.
  Ceļš sevis izzināšanā ir daudz sarežģītāks nekā ceļojums uz vienkārši nepazīstamu teritoriju. Labi, ja to var darīt Skolotāja Jura Rubeņa vadībā, kā arī baudot visu grupas dalībnieku atbalstošu un palīdzīgu klusēšanu divarpus dienu garumā.
  Un, protams, miers visapkārt, Kurzemes jūrmala, jūras šalkoņa un meža klusums.”
  Andris Teikmanis,
  Valsts prezidenta kancelejas vadītājs

 

 • “Man grūti izcelt kādu vienu institūta kursu, jo ikkatra nākamā pieredze ir iesāktā ceļa turpinājums. Tā ļauj saprast, ka uzsāktais ceļš ir un būs nebeidzamu jautājumu lauks, kurā plaukst arvien jauni jautājumi; iepriekšējie sakārto failus galvā, un atkal un atkal rodas jauni jautājumi. Vārds “atbilde” paliek vien kā piezīme uz dienasgrāmatas malām ar jautājuma zīmi. Katra jauna tikšanās Lūžņā mani stiprina paļāvībā un māca atlaist iekšējo kontrolfrīku. Māca ļauties plūdumam un paplašināt komforta zonu, māca iepazīt sevi un savus musturus, lai sajustu to smalko robežu, kuras pārkāpšana var būt regresējoša. Es piedzīvoju iekšēju pārsteigumu par to, cik transformējošs var būt patiess Klusums. Cik ļoti reizi pa reizei man vajag satikties ar šo Klusumu, Klusumu ārā un Klusumu sevī, lai satiktu to, kuru reizēm visvairāk baidos satikt – sevi. Ikdienas dzīves ritmā man savos laukos meža vidū tomēr trūkst iekšējās disciplīnas, lai to patiesi piedzīvotu. Lūžņā tas pēkšņi ir tik pašsaprotami un viegli.
  Jāatzīst, ka man gana grūti ir bijis patiesi un no sirds ar prieku atrast savas prakses un sākt praktizēt, lai tās nebūtu tikai iluzoras īslaicīgas akcijas, bet kļūtu par ikdienas instrumentiem un vienu dienu es varētu piedzīvot to, cik viedi ir Integrālās izglītības institūta pasniedzēju vārdi, ka “mūs maina nevis tas, ko zinām, bet tas, ko darām – praktizējam”. Paldies par ceļa zīmēm un par to, ka esat mani pavadoņi dvēseles dzīļu izzināšanas ceļā.”
  Ilze Rukšāne,
  ainavu arhitekte, ALPS ainavu darbnīca

 

 • "Šis četru semināru kurss [“Četras prasmes dzīvei un darbam”] ir visaptverošs:
  cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā,
  tāds, kas ved pāri ierastajiem priekšstatiem un robežām,
  unikāls, jo nekas līdzīgs, cik man zināms, vēl nekur netiek piedāvāts,
  iedvesmojošs,
  aizraujošs kā džezs – 3 cilvēku lieliska saspēle un improvizācija par vienotu tēmu,
  integrējošs – tas ietver visu cilvēku: gan prātu, gan dvēseli, gan ķermeni, gan Radītāja garu mūsos,
  praktisks – ar pamudinājumu semināra laikā dzirdēto, apjausto, izjusto arī piedzīvot."
  Māra Līguta,
  auditorfirmas vadītāja

 

 • "Man ir bijusi iespēja un, manuprāt, privilēģija apmeklēt vairākus Integrālās izglītības institūta kursus, seminārus un retrītus. Tie vienmēr ir ļoti rūpīgi un nopietni sagatavoti, pasniegti visaugstākajā līmenī. Mācības ir dinamiskas, daudzpusīgas un iesaistošas, tajā pašā laikā pasniedzēji ir ārkārtīgi empātiski darbā ar katru klausītāju, jo visi esam dažādos dzīves brīžos, attīstības posmos, izpratnes līmeņos un konkrētās dienas noskaņojumos. Noteikti esmu ļoti daudz ieguvis – konkrētas prakses, instrumentus, pieredzes, prizmas, caur ko lūkoties, garīgus ceļabiedrus, brāļus un māsas. Uzskatu par nenovērtējamu iespēju saņemt zināšanas un dziļi personīgu pieeju no fantastiskiem Skolotājiem! Esmu dziļi pateicīgs. Un kopējais ceļš turpinās."
  Ansis Birznieks,
  dārznieks

 

 • "Pēdējo gadu laikā esmu apmeklējusi vairākus I3 organizētos darbseminārus (tai skaitā “Darbs ar ēnu un dziļumievainojumiem”, “Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem. No instinkta līdz arhetipam”, “Četras prasmes dzīvei un darbam. Emocionālā inteliģence. Teorija un prakse”,  “Veselīgas attiecību robežas personiskajā dzīvē, darbā un ikdienā” un citus). Īpaši vēlos izcelt ļoti kompetentos, pieredzes bagātos lektorus Juri Rubeni un Induli Paiču, kuri ar savu personīgo piemēru rāda nebeidzamo garīgās attīstības un izaugsmes ceļu. Institūta darbsemināri ir veidoti tā, lai bagātīgā no dažādām perspektīvām pasniegtā teorija būtu līdzsvarā ar praktiskiem uzdevumiem, kas palīdz integrēt jaunas pieejas un paņēmienus ikdienas dzīvē. Semināri būs piemēroti tiem, kas iet personīgās izaugsmes ceļu. Noteikti arī tiem cilvēkiem, kas vēlas iegūt lielāku skaidrību un izpratni par dzīves krīzēm un vecumposmu pārejām, vairāk dziļu un jēgpilnu sarunu, tai skaitā ar sevi pašu. Dalība semināros man ir palīdzējusi iegūt labāku izpratni par briedumu, par to, kā būt labākā kontaktā ar sevi, kā dzīvot dzīvi jēgpilnāk, skaistāk. Klusuma nams ir īpaša vieta, kurā katra pārdomātā detaļa ir veidota, lai atbalstītu cilvēka garīgo izaugsmi un stiprinātu saikni ar Dievišķo neatkarīgi no reliģiskās piederības."
  Ieva Špilberga,
  transformāciju koučs 

 

 • "Semināru norises vieta Lūžņas stacijā ir perfekta gan tiešā, gan metaforiskā ziņā. Baltijas jūras tuvums, mežs, klusums un rūpīgi pārdomātais telpas iekārtojums palīdz nedomāt par ikdienas rūpēm un pilnībā pievērsties izvēlētajai semināra tēmai. Patīkami pārsteidza Jura Rubeņa reti sastopamā spēja runāt par garīgumu neuzbāzīgi, tajā pašā laikā sirsnīgi, atklāti un mūsdienīgi, nenoniecinot racionālā prāta lomu cilvēka dzīvē. Svarīgi, ka šeit ieguvu ne tikai informāciju par garīgajām praksēm, bet arī noderīgus padomus, kā praktizēt un iedrošinājumu to darīt. Mūsdienu steigas, virspusības un informatīvās pārpilnības pasaulē ikvienam, kurš vēlas paskatīties uz sevi un pasauli no cita skatpunkta, būtu vērts paviesoties šajā Latvijā unikālajā vietā."
  Valts Ozoliņš,
  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas vadītājs, sirds ķirurgs, bērnu ķirurgs

 

 • "Integrālās izglītības institūts ir lieliska platforma, ja vēlies redzēt tālāk un plašāk.
  Apmeklējot kursu “Četras prasmes dzīvei un darbam”, sākotnēji es vēlējos atrast ātras “brīnumtabletes” uz eksistenciāliem jautājumiem – dzīves jēga, prāta un emociju izmantošana, ķermeņa nozīme. “Brīnumtabletes” vietā lektori piedāvāja ko vērtīgāku – instrumentus, zināšanas, ievirzi uz jautājumiem, lai mēs paši būtu spējīgi ikdienā atrast pareizos jautājumus, spēt ieraudzīt un apzināties apkārt notiekošo. Izjutu īpašu enerģiju, daloties pieredzē un veicot praktiskos uzdevumus ar ļoti motivētiem dalībniekiem.
  Semināru cikls man deva prasmes, instrumentus un ticību savu spēju attīstīšanai."
  Jurģis Mitenbergs,
  SIA TEO Broker valdes loceklis

 

 • "Esot sava mūža brieduma gados, saproti, ka viss tavs dzīves ceļš ir nebeidzams mācību process, kur teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas darbībā. Diemžēl ne vienmēr to spējam novērtēt. Tas, kas dzīves telpā jau šķiet pašsaprotams vai pašu spēkiem sasniegts un stabils, pēkšņi tiek pārbaudīts ar pārmaiņu praksi. Kā neapjukt, kā nepazaudēt sevi, kā atrast savu ekoloģisko nišu, kur mana visdziļākā vēlēšanās satiekas ar pasaules vajadzību? Seminārs “Kritiens augšup” man nedeva  vienkāršotus padomus, kā “piecos veidos sasniegt laimi”, bet palīdzēja apjaust personības izaugsmes ceļa raksturu. Mana rītdiena top esošās dienas darbībā, līdz ar to es uzņemos atbildību par savu dzīvi. Nebaidīties krist, jo tas ir veids, kā iemācīties drošāk “staigāt”. Meklēt spēku sevī un dot laiku dzīvei notikt. Piecelties ar jaunu, izmainītu skatījumu uz situāciju. Nepretoties pārmaiņām, bet izzināt tās un integrēt esošajā dzīvē. Piepildīt no dabas ielikto dzīvo vēlmi pilnveidoties un augt. Elijas nams un Integrālās izglītības institūts man ir pastāvīgs, gudrs un drošs ceļabiedrs ceļā pie sevis."
  Iveta Lāce,
  režisore, kultūras procesu vērotāja un veidotāja.

 

 • "Klusuma nedēļa garīgo prakšu centrā Stacija norisinājās tieši pirms Ziemassvētkiem, kad pilnīgi viss apkārt ir balts, neizbrienamas kupenas un pasakains mežs. Šī bija otrā reize, kad piedalos Integrālās izglītības institūta organizētā seminārā, un es jau zināju, ka sastapšos ar pasakaini skaistu dabu, gaišiem cilvēkiem un sajūtu, ka esmu nokļuvusi pilnīgi citā realitātē, kur valda miers un harmonija. Klusuma nedēļa ir tā vieta un iespēja satikties ar sevi tā pa īstam un atrast atbildes uz jautājumiem, kuriem ikdienas skrējienā nav vietas mūsu dzīvē.  Vēl nekad līdz šim nebiju spējusi izlasīt 4 grāmatas nedēļā, bet te tas bija iespējams, jo Stacijā ir mājīga un ļoti plaša garīgās literatūras bibliotēka, kurā sēžot pazūd laika izjūta. Garīgo prakšu centru apsaimnieko brīnišķīgi un gaiši cilvēki un kopā ar dabas skaistumu veido gaišu un mīlestības piepildītu auru, kurā gribas atgriezties atkal. Par brīnišķīgi gardo ēdienu un pašu vāktajām tējām būtu atsevišķs gastronomisks  stāsts, bet to nevar nepieminēt. 
  Personīgs paldies Jurim Rubenim par transformējošo pieredzi un viņa ilggadējo ieguldījumu garīguma izpratnes veidošanā sabiedrībā!"
  Irina Norkusa

 

 • "Kurss [“Četras prasmes dzīvei un darbam”] kā ceļš jeb pastāvīgs personības izaugsmes process, dalībniekiem iepazīstot četrus inteliģences veidus, kuri katrs atsevišķi un mijiedarbībā veido vispusīgu personību. Kursā veiksmīgi apvienotie moduļi māca izprast un praktiski pielietot četras inteliģences jēgpilnai, radošai un priekpilnai dzīvei.
  Kursa pasniedzēji šajā ceļā spēj patiesi ieinteresēt un filigrāni cits citu papildina. Mani ļoti uzrunā viņu saistošais pasniegšanas veids, radošums un sinerģija. Novērtēju viņu pieejamību semināru starplaikos – tā ļauj uzturēt atgriezenisko saikni.
  Iepazīšanos ar kursa dalībniekiem jeb ceļabiedriem es uzskatu par šī kursa pievienoto vērtību."
  Lolita Kronberga,
  juriste 

 

 • "Kurss [“Četras prasmes dzīvei un darbam”] aptver būtiskākos jautājumus cilvēka izaugsmes ceļā. Lai kur jūs savā ceļā atrastos pirms šī kursa, tas jūs noteikti aizvedīs uz nākamo līmeni. Jūs neatgriezeniski būsiet izmainījies, kļuvis patiesāks un autentiskāks.
  Kursa unikālā iezīme ir domas svaigums un aktualitāte – garīguma saķere ar realitāti un uzņēmuma vadības prizmas konstantā klātbūtnība. Šajā kursā savienojas tūkstošiem gadu pulētas atklāsmes un svaigākās teorijas par cilvēces iespējamo nākotni."
  Daina Kona, 
  SIA Lafivents valdes locekle

 

 • "Man šis kurss [“Četras prasmes dzīvei un darbam”] palīdzēja kļūt atklātākai pašai pret sevi, vienlaikus ļaujot sevi un pasauli ieraudzīt vēl plašākā kontekstā. Ikdienas darbā pieņemot lēmumus un analizējot situācijas, tas dod iespēju izturēt dinamisko kompleksitāti, nenobīties no pretrunām un neizvairīties no sarežģījumiem. Labi sabalansēta teorija un praktiskie vingrinājumi. Augstu vērtēju arī sastaptos domubiedrus, ar kuriem turpinām komunikāciju."
  Anda Čakša,
  Izglītības un zinātnes ministre

 

 • "Integrālās izglītības institūts ir īstajā laikā un īstajā vietā. Latvijas dzīve vairs nav iedomājama bez šī institūta. Tas ir kā tuvs draugs un ceļabiedrs ikvienam. Dziļa inteliģence ceļā uz harmoniju. Esmu institūtā apmeklējusi dažādus seminārus un tikšanās; pēcgarša vienmēr ir jaudīga.
  Šie semināri, lekciju cikli aicina domāt, strādāt ar jautājumiem, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu, katram jāatrod sava. Man institūts palīdz veidoties un tapt par to, kas Es Esmu, tverot dzīvi caur Pieņemšanas un Iekļaušanas prizmu." 
  Inese Ozola,
  Amoralle īpašniece

 

 • "Esmu ļoti pateicīga par iespēju dzīvot šajā laikā, kad ir radīts Integrālās izglītības institūts – mūsdienīga mācību vide, kur netiek liktas atzīmes, kur atbildes netiek vērtētas ar pareizi vai nepareizi. Ieguvums pēc katra piedzīvotā semināra ir jēga tālākai personiskajai attīstībai. 
  Milzīgu paldies saku Jurim un Ingai Rubeņiem un Indulim Paičam, kuru semināri vienmēr ir dziļa satura piepildīti. Semināros ir nācies piedzīvot dažādas emocijas – prieku, skumjas, dusmas, mieru, bailes, šaubas... un tā varētu turpināt un turpināt. 
  Ieskatīties dziļi sevī izdevās seminārā “Darbs ar ēnu un dvēseles ievainojumiem”. Šajā seminārā piedzīvotais ir ļāvis man empātiskāk attiekties gan pret sevi, gan pret apkārtējiem cilvēkiem. Tas ļāvis aizdomāties un pieņemt to, ka ikviens cilvēks ir vairāk vai mazāk ievainots. To izprotot, uz daudzām problēmām spēju raudzīties plašāk, pieņemošāk. 
  Īpašs dvēseles piedzīvojums man personīgi ir bijusi iespēja piedalīties klusuma retrītos “Cilvēka ceļš pretī pārveidei un briedumam. Vai 21. gadsimtā var runāt par “apgaismību”?” un “Komforta zona: kā to atstāt un tajā atgriezties? Kā par sevi gudri parūpēties krīzē?”. Tad, ja ikdiena ir burzmā, cilvēkos, troksnī, ir īpaši dziedinoši būt cilvēkos, bet bez čalām, trokšņa, bez ikdienas burzmas un mobilajām ierīcēm. Tas palīdz sadzirdēt sevi, iepazīt un turpināt grūto, bet reizē skaisto personiskās izaugsmes ceļu." 
  Anete Andersone-Dreimane,
  SIA "Jelgavas tipogrāfija" ražošanas vadītāja 

 

 • "Devos uz garīgo prakšu centru Stacija pagājušā gada novembrī, lai piedalītos retrītā “Cilvēka ceļš pretī pārveidei un briedumam. Vai 21. gadsimtā var runāt par “apgaismību”? Meditācijas retrīts cilvēkiem ar meditācijas pieredzi”. Man kā runīgam un enerģiskam, savu dzīvi kopumā vienmēr “kārtojošam” cilvēkam, bija iespēja palikt mierā un klusumā gandrīz trīs dienas. Varētu teikt, ka es mazliet piebremzējos šajā laikā. Acīmredzamākais rezultāts ir tas, ka gandrīz katru rītu esmu ar sevi nelielā meditācijā, tā noskaņojot sevi dienai. Šī noskaņošanās dod man lielāku paļāvību manās gaitās, lielāku mieru un pateicību sirdī!"
  Elīna Čakste

 

 • "Labprāt apmeklēju Integrālās izglītības institūta organizētos kursus, jo tie, manuprāt, apvieno augsta līmeņa profesionalitāti ar patiesu sirdsgudrību.
  Līdz šim man ir bijusi iespēja būt divos darbsemināros – retrītos garīgo prakšu centrā Stacija Lūžņas ciemā par sievietēm tik svarīgajām tēmām – par to, ko nozīmē būt drosmīgai sievietei, vienlaikus nepazaudējot savu sievišķību, kā atrast mieru sevī un apkārtējā pasaulē. Tik autentiski un patiesi. Un kā gan citādi, jo, ja retrītu vada lektore, kas pati pilnībā izstaro sievišķību, mīlestību un rūpes par ikvienu dalībnieci, citādi nemaz nevar būt.
  Tāpat man ir bijusi iespēja tepat Ķīpsalā, Riga Islande Hotel, apmeklēt semināru par veselīgām savstarpējo attiecību robežām, jo reālajā dzīvē mēs tik bieži esam tālu no tām. Apbrīnojami, kā lektors ar savu interesanto un atraktīvo stāstījumu spēj radīt motivāciju vēl ilgi pēc semināra pārdomāt un attiecīgi rīkoties, nojaucot vai atjaunojot robežas, kur tām ir vai nav jābūt.
  Nesen bija mana dzimšanas diena. Šajā dienā sev uzdāvināju, manuprāt, lieliskāko dāvanu, kādu varēju iedomāties, proti, kādu jaunu un šķietami interesantu institūta organizētu kursu.  Jau tagad zinu, ka tas man sniegs iespēju brīnišķīgā vietā, baudot gardas un veselīgas maltītes, iedvesmojošu lektoru vadībā vēl vairāk iepazīt un iemīlēt sevi un savus tuvākos."
  Sintija Frienberga,
  Himalaya Wellness Latvia Finanšu un administratīvo projektu vadītāja Eiropas reģionā

 

 • "Mana pieredze un satikšanās ar Integrālās izglītības institūta kursiem bija ļoti strauja, taču apzināta! Esmu māte, kuras idillisko dzīvi viduspārejas posmā pārsteidza ļoti liels pārbaudījums. Apjautu, ka ar pašas dzīves pieredzi vien nepietiks un viena nespēšu tikt galā ar sirdssāpēm, bailēm, dusmām, bezspēcību… Un kā atrast atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem… Kā tikt galā ar dzīves izaicinājumiem… Kā iepazīt sevi… Kā atrast īsto ceļu pie garīgām praksēm… Kā dzīvot tālāk?!… Kā uzticēties un pateicībā pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir... un ļauties?! 
  Esmu ļoti pateicīga Integrālā institūta pasniedzējiem par milzīgo darbu un kontemplatīvajām praksēm, kuras veido ciešu uzticēšanās saikni ar realitāti, dod ticību un drosmi ļauties dzīvei! Esmu uz pareizā ceļa!" 
  Viola Zaltāne

 

 • "Institūta organizētā Klusuma nedēļa Jura un Ingas Rubeņu vadībā ir vajadzīga mirklī, kurā visos citos klausīties ir apnicis un ir pienācis laiks ieklausīties sevī. Vai mirklī, kurā vairs nejūti sasaisti ar sevi, ar dabu un reālo. 
  Katru dienu ejot cauri klusumam, troksnis sevī kļūst lielāks, un šajā brīdī atklājas, cik spēcīgs un vieds īstenībā esmu, vai spēju sevi analizēt un izprast, vai spēju vienkārši BŪT, vai spēju eksistēt bez citiem un iespējām aizmukt.  
  Patiesības mirklis ar sevi. 
  Laikam šo nedēļu ieteiktu tiem, kuri jau saskārušies ar meditāciju un garīgās izaugsmes meklējumiem, lai šī nedēļa kalpotu kā tilts uz nākamajiem attīstības posmiem un dziļumiem. 
  Ieteiktu sarunas ar vadītājiem, kuri spēja kvalitatīvi un konstruktīvi nodzēst un sazemēt iekšējus ugunsgrēkus. 
  Ieteiktu neizlaist nevienu maltīti, jo ēdiens Klusuma namā ir tīra enerģija. 
  Ieteiktu iet uz meditācijām un izveidot sev dienu struktūru. 
  Ieteiktu naktī iet klausīties jūrā, sekot zvēru pēdām, apgulties ārā un lūkoties aiz zvaigznēm, rakstīt, lasīt. 
  Klusuma nams ir tik neskarta un maģiska vieta, ka pat lielākajā ego uzbrukumā ļaus tev atkal kļūt mazam un nenozīmīgam, apmaldīties un atrast sevi. 
  Nekur vairs tā neatpūšos un neuzlādējos kā klusumā/telpā ar sevi, vidi un Visumu. Pirmo reizi Latvijā atradu vietu, kurā mani nekas netraucē un viss ir tik pasaulīgi/ārpasaulīgi pieņemošs."  
  Stella Valberga,
  pasākumu producente, jogotāja

 

 • "Katram no mums ir sava metode, kā izrauties no ikdienas steigas, stresa un pārdomāt nepārtraukto ikdienas notikumu plūsmu. Man palīdz meditācija. Lai arī par meditāciju runā daudzi, tomēr tieši Juris Rubenis tai piešķīra man saprotamu definīciju, kas likās ļoti vienkārša un praktiski pielietojama, kas balstās gadsimtiem ilgās tradīcijās un ir viegli pieņemama mūsdienu cilvēkam. Lūžņā notiekošās meditācijas prakses un retrīti dod neaizmirstamu pieredzi, kas palīdz iegūt pārliecību par izvēlēto ceļu vai izprast, ka vēlamies to mainīt. Esmu Lūžņā piedzīvojis abas šīs pieredzes. Šī vieta ļauj izjust to, ko grūti atkārtot mājās vienatnē, – tā ir kopības sajūta, daba un laiks tikai sev."
  Gundars Bērziņš,
  Latvijas Universitātes rektors

 

 • Reizēm ir tāda sajūta, kas robežojas pat ar zināmu pārliecību, ka ir lietas, kuras atnāk tad, kad esi gatavs pieņemt kaut ko jaunu vai esi sasniedzis kritisko punktu, kas liek mainīt esošo. Tieši tā tas bija ar klusuma nedēļu garīgo prakšu centrā Stacija. 
  Protams, biju informēta par Integrālās izglītības institūta esamību, biju dzirdējusi par U teoriju, taču speciāli programmas pētījusi nebiju un nonācu šeit, pateicoties nejaušai sarunai ar kādu kolēģi, kura man izstāstīja, ka šāda prakse eksistē. Tas bija tas, ko biju meklējusi. Pieteicos uz pirmo iespējamo norises laiku. 
  Jau iebraucot Lūžņā, mani pārņēma pilnīgs miers un pārliecība, ka esmu izkāpusi pareizajā stacijā. Vēlāk, pārdomājot šeit pavadīto laiku, sapratu, ka mieru rada visa klusuma nedēļas struktūra, kārtība, kura tiek izrunāta ierodoties un kuru ar apbrīnojamu toleranci šajā laikā uzturēja visi klātesošie. Uz mani maģiski iedarbojās rituāla klātesamība, tā radīja svētsvinīguma sajūtu. Gonga skaņas, kas ievadīja katru meditāciju, vēl arvien vibrē manā atmiņā. Patīkama bija apziņa, ka visu, kas šīs nedēļas ietvaros tiek piedāvāts, var darīt un var arī nedarīt, tā ir brīva izvēle.
  Klusuma nama vide – askētiska, bet ļoti mājīga – aicināja iekārtoties bibliotēkā vai kādā no atpūtas zonām un ļauties pārdomām vai kādas grāmatas atklāsmēm. Vairākas no tām tagad ir ienākušas arī manā mājas bibliotēkā. Vēlme doties garākās pastaigās strīdējās ar nevēlēšanos izlaist garšīgās maltītes, jo ēdieni neatkārtojās un uz katru ēdienreizi varēja iet ar patīkamām gaidām – kas būs šoreiz?! 
  Ludvigs Vitgenšteins ir teicis: “Vārdos nepasakāmais katrā ziņā pastāv. Tas parādās, tas ir mistiskais.” Atļaušos mazu piebildi: ir vajadzīgs klusums, lai to sajustu. Noskaņa, kas valda Lūžņā, šo iespēju dod, spēja to sajust un pieņemt ir mūsu pašu izvēle.  
  Andra Bula,
  arhitekte

 

 • "Nedēļas nogale [darbseminārs “Kad sastopas ķermenis un dvēsele. Sievišķais iekšējās vienotības spēks”] Lūžņā bija lielākā dāvana, ko sev varēju pasniegt. 
  Tā bija brīnumskaista sava ķermeņa apzināšanās un smalkāko enerģiju jušana.
  Seminārā guvu gan teorētisku ieskatu par ķermeņa, dvēseles un gara vienotību, gan praktisku pieredzi caur dažādām praksēm enerģijas plūsmas atvēršanai. 
  Ķermenis nekad nemelo, atliek vien tajā ieklausīties. Tā bija lieliska savas esības apzināšanās viedo pavadoņu Ingas Rubenes un Agneses Gintneres gādīgajās rokās.
  Ir brīnišķīgi ļauties, just un piedzīvot dzīvu dzīvi, atverot sievišķās enerģijas viedo spēku."
  Endija Kaševska

 

 •  "Integrālās izglītības institūts ir bijis ļoti vērtīgs manas dzīves viduspārejas jeb, tautas valodā runājot, pusmūža krīzes gids, kurš parādījis man ceļu uz sevis izprašanu un pieņemšanu. Četru inteliģenču kurss atvēra man acis, cik liela dāvana man ir dota – piedzimt kā cilvēkam. Kurss parādīja man sevis izzināšanas virzienus un iedvesmoja praktiskai ikdienas rīcībai šīs unikālās dāvanas jēgpilnā izbaudīšanā.
  Savukārt seminārs pāriem [“Viņa un viņš. Mīlestība un attiecības sievietes un vīrieša skatījumā”] Lūžņā iedrošināja mūs ar sievu turpināt pieņemt mūsu attiecības kā nemitīgu ceļojumu, kurā abi varam regulāri visas dzīves garumā kopā uzkāpt jaunās attiecību virsotnēs, katram saglabājot savu unikālo personības šķautni.
  Institūts ir palīdzējis manā dzīves viduspārejā atrast jēgu sevī un apkārt notiekošajā, parādot jaunus sevis izzināšanas ceļojuma virzienus, ar apzinātības praksēm pamanot un sajūtot sevī dzīvesprieka mazās virsotnītes ik dienu."
  Kaspars Ozoliņš,
  SIA Helio Media vadītājs

 

 • "Klusuma nedēļa Lūžņā ir kā vienreizējs svētceļojums ar sevi pie sevis, kurā iespējams vairāk apjaust, cik ļoti viss ir savstarpēji saistīts. Retrītā satiktās ceļazīmes palīdz saskatīt un izjust sevi un norāda tev svarīgāko. Klusuma nedēļā izveidotais dienas ritms, ieteikumi un noteikumi aicina ieiet savā svētajā telpā, palīdz ieraudzīt savu dzīvi skaidrāk un pieņemt to tādu, kāda tā ir tieši šajā dzīves posmā. Aicinājums uz meditāciju, kopēju maltīti un iespēju aprunāties ar retrīta vadītājiem dod drošības sajūtu un gatavību pieņemt arī dzīves nenoteiktību. Daba ar saviem pieskārieniem, krāsām, skaņām, smaržām māca mūs būt te un tagad, māca būt saiknē ar dzīvi daudz vērīgāk un klātesošāk."
  Antra Sloka-Jakovļeva,
  konsultatīvā psiholoģe, biodanza skolotāja 

 

 • “Integrālās izglītības institūta kursi jau vairākus gadus ir neatņemams ikgadējs notikums manā dzīvē. Tie aptur ikdienas straujo ritmu un mudina uzdrīkstēties ieskatīties dziļāk indivīda neizzinātajā dvēseles, jūtu un domu pasaulē. Ar Dr. Jura Rubeņa lekciju un nodarbību palīdzību tiek dota iespēja paplašināt skatījumu uz problēmām un jautājumiem, ar kuriem ikdienā nākas sastapties gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Lai atjaunotu fiziskos un garīgos spēkus, kas ļauj atgriezties ikdienā ar daudz plašāku izpratni par sava dzīves laika jēgu un īstumu, dažkārt pietiek ar viedu acu skatienu un klusumā koncentrētu sevis un Visuma vienotības izjūtu. Bet padziļinātai sevis un pasaules mijiedarbības izpratnei palīdz daudzu dzīvesziņas skolotāju atziņu krājums, kurš ir bagātinājis cilvēci visās zemēs un kontinentos.
  Integrālās izglītības institūtā nodarbības vada cilvēkus mīloši un saprotoši pasniedzēji, kuru vadītā meditācija un sevis izzināšanai veltītās lekcijas, diskusijas un pārrunas nebūt nav viegli uzdevumi prāta disciplinēšanai un sava patiesā Es izpratnei. Pasākumi notiek vienā no Latvijas enerģētiski bagātākajām vietām – Lūžņā. Dabas klātbūtnes un klusuma nozīmes apzināšanās palīdz katrā no mums veidot to īpašo un personisko pieredzi, kuras jēga ir modināt dzīves un tuvākā mīlestību.”
  Agita Gritāne,
  Ph. D., asoc. profesore, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā

 

 • “Integrālās izglītības institūtam ir ļoti liela nozīme manā profesionālajā, personīgajā un garīgajā izaugsmē. Kad pirms pusotra gada sāku apmeklēt institūta kursus, sapratu, ka esmu nonākusi starp ļoti līdzīgi domājošiem cilvēkiem, un, kas nav mazsvarīgi, ar vairākiem no viņiem joprojām uzturu draudzīgas attiecības.
  Pirmo apmeklēju I. Paiča semināru par robežām, kas man pavēra pavisam citu domāšanas šķautni un lauza manus ieradumus. Jā, sākt dzīvot ar šo jauno dzīves izjūtu nebija viegli, apkārtējie arī nebija sajūsmā, bet es sāku justies labāk, un tas jau ir vissvarīgākais.
  Tālāk mans ceļš veda uz Lūžņu, kas ir ļoti, ļoti īpaša vieta. 2022. gada augustā pavadītā nedēļa “Dvēseles atelpas retrītā” bija game changer manai līdzšinējai dzīvei. Jura pavadībā izdzīvojām vairākus dzīves posmus, piedzīvojām krīzes, meditējām, staigājām pa mežu un jūras malu, veicām savus rituālus un ceremonijas, dalījāmies sajūtās, stāstos, pieredzēs un beidzot ieklausījāmies sevī un savā dvēselē. Juris tik saudzīgi mūs izveda cauri mūsu dzīves sāpīgajiem brīžiem un, es teiktu, bez vārdiem atkoda mūs un mūsu iekšējās problēmas. Nedēļa bez ārējiem kairinātājiem starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem (Lūžņā cilvēki neiemaldās!:)) bija tik svēta, ka grūtos brīžos joprojām ieskatos savā dienasgrāmatā, lai atcerētos tā brīža sajūtas. Vienotība ķermenim, garam un dvēselei. Te notika transformācija un pamatīga terapija, kuru novēlu katram.
  Vēl Lūžņā esmu apmeklējusi Ingas Rubenes semināru “Sievietes iniciācija”. Ingas maigums, viedums, sievišķība un gudrība man deva vairāk, nekā sākotnēji biju domājusi, īpaši attiecībās ar manām meitām, kuras šobrīd ir pusaudžu vecumā. Šajā retrītā man izveidojās divas lieliskas draudzības. :)”
  Elīna Dlohi,
  SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu segmenta vadītāja Latvijā

 

 • “Piedalīšanās seminārā “Cilvēka ceļš pretī pārveidei un briedumam. Vai 21. gadsimtā var runāt par “apgaismību”” rada pārdomas par jautājumiem, kuri nav ikdienas darba kārtībā un kurus patiesībā nemaz negribas “skatīt vaigā”, jo tie ir grūti un brīžam kaitinoši. Tie attiecas uz apkārt notiekošā saprašanu un dzīves jēgas meklējumiem.
  Dzīves posmā, ko sauc par pusmūžu, šie jautājumi vairs nav ignorējami; par to signalizē prāts un ķermenis. Trauksme, nemiers un depresija ir daudzu manu vienaudžu dzīves sastāvdaļas. Vienatnē cīnīties ar šīm sajūtām ir grūti un dažkārt pat neiespējami. Lekcijās runātais un dzirdētais man parādīja, ka es savos meklējumos neesmu viena, šo ceļu ir gājušas visas paaudzes pirms mums. Šī doma ir mierinoša pati par sevi, jo guvu sajūtu, ka ar mani viss ir kārtībā. Semināra tēmas kopā ar meditācijām deva man sapratni par to, ka dzīves sarežģītība un tās notikumu neviennozīmība ir nepieciešami pakāpieni dzīves ceļā. Pie tā tagad turos, veidojot attiecības ar savu dzīvi.”
  Ilona Purmala,
  zvērināta notāre

 

 • “Viens no maniem vadmotīviem dzīvē ir attīstība, izaugsme kā cilvēkam. Pirms vairākiem gadiem uzsāku aktīvus iekšējās izaugsmes meklējumus un darbu ar sevi, kas mani aizvedis arī uz vairākiem Integrālās izglītības institūta organizētajiem darbsemināriem. Pieredzējuši lektori un radoša pieeja, lietojot dažādas prakses, katrā seminārā paver daudz iespēju pievērst apzinātu uzmanību tam, ko ikdienas steigā parasti izvēlamies neredzēt.
  Viens no maniem pagrieziena punktiem bija dalība darbseminārā “Ievads U teorijā un praksē”. Tas pavēra jaunu skatījumu uz to, kā komunicēt un nodibināt kontaktu gan ar sevi, gan citiem, izprotot dažādos attīstības posmus gan dzīvē, gan biznesa līkločos. Apzināšanās, ka krīze var būt iespēja attīstībai un izaugsmei, piešķir dzīvei pavisam citas krāsas. Un, atminoties pavisam nesenu personīgo krīzi saistībā ar izdegšanu, saku Jurim un Ingai lielu paldies par klusuma nedēļu Lūžņā, kas bija visfantastiskākā atelpa prātam un ķermenim. Šie līdz šim ir bijuši nozīmīgākie stūrakmeņi manos garīguma un izaugsmes meklējumos. No sirds iesaku institūta pasākumus tiem drosmīgajiem, kas vēlas satikties ar savu patieso Es un izvēlēties apzinātu izaugsmes ceļu gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē!”
  Linda Grecka,
  aviācijas konsultante ieņēmumu vadības jomā, koučs

 

 • "Esmu cilvēks, kurš jau vairāk nekā 15 gadus izvēlējies iet apzinātu individuācijas ceļu. Ceļš ir ar kāpumiem un kritumiem, ar plato fāzēm un straujiem pavērsieniem.
  Institūts un tā komanda ir mani pavadoņi kopš institūta dibināšanas brīža. Mana izaugsme un attīstība nebūtu iedomājam bez Integrālās izglītības institūtā gūtās pieredzes; tā ir devusi milzīgu lēcienu manā personīgajā un profesionālajā attīstībā, kā arī pavērusi integrālu skatījumu uz manu dzīvi.
  Ļoti novērtēju Institūta pieeju, kas balstīta uz mācīšanos kopienā, praktisku metožu pielietošanu un ikdienas prakšu piekopšanu.
  Integrālās izglītības institūts ir vieta, kur augt un attīstīties par aizvien autentiskāku cilvēku.
  Ļoti novērtēju nesavtīgo darbu, ko Jura ģimene dara, un ticu, ka tas kulminēsies arī mūsu kā nācijas izaugsmē.
  Novēlu spēku un izturību un vēlu visu labāko institūta nākamajos soļos un kopienas paplašināšanā!"
  Rudīte Krūgaļauža,
  Sunstar Group un Meemo dibinātāja, kā arī mamma, sieva, meita, māsa, draugs…

 

 • “Katra viesošanās Integrālās izglītības institūtā man ir kā pavisam jauns piedzīvojums, kas paver citu skatu uz manu garīgās izaugsmes ceļu. Institūta retrītos pirmo reizi nopietni iepazinos ar meditācijas praksi, kas pēc tam ir ļāvusi man pieņemt nesasteigtus un izsvērtus lēmumus virknē svarīgu dzīves notikumu. Institūtā ir radīti izcili apstākļi, kas savienojumā ar apkārtējo vidi ļauj koncentrēties tikai uz semināra saturu un nenovirzīties atpakaļ pie ikdienas. Darbu institūtā vienmēr pavada intensīvas meditācijas sesijas, kas man ir viena no vērtīgākajām šī procesa sastāvdaļām. Regulāra dalība Integrālās izglītības institūta retrītos man ikreiz atgādina, cik liela nozīme ir spējai uz brīdi apstāties un paskatīties uz savu dzīvi, pasauli un cilvēci plašākā mērogā. Novēlu katram satikties ar šādu pieredzi, jo tā mūs maina un bagātina.”
  Miks Balodis,
  VAIDAVA CERAMICS vadītājs

 

 • “Klusuma nedēļu apmeklēju laikā, kad likās, ka apkārtējā kņada un informācijas lavīna ir mani aprakusi un pārņēmusi līdz matu galiņiem. Tagad varu teikt, ka ar klusuma nedēļu sākās mans Santjago ceļš pie sevis. Šajā laikā, kad biju brīva no jebkādām eksistenciālām lietām, kad mans vienīgais sarunu biedrs bija brīnišķīgā daba, pat neplānojot nācās pievērsties sev. Ir labi pašam sevi atklāt no jauna.
  Paldies organizētājiem par pareizajās vietās noliktiem rakstāmpiederumiem, bibliotēku ar izmeklētu literatūru, laikā pateiktiem īstajiem vārdiem...
  Tik labi vadīt šo procesu var tikai cilvēki, kas paši izgājuši šo ceļu. Tas dod drošību un atbalstu vajadzīgā brīdī. Paldies par to!
  Klusuma nedēļu ieteiktu visiem, kas skaidri saprot – pa vecam dzīvot vairs nav iespējams, taču padoma, ko mainīt, īsti vēl nav.”
  Vineta Solovjova,
  Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāja

 

 • “Arī es vēlos īpaši izcelt Integrālās izglītības institūta programmu “Četras inteliģences jeb četras prasmes dzīvei un darbam”. Šī ir programma, ko es ieteiktu ikvienam uzņēmuma vai komandas vadītājam – īpaši jauniem komandu vadītājiem, kuri sajūt sevī drosmi un spēku un ir guvuši iespējas un atbildību sākt vadīt citus cilvēkus. Mentālā, emocionālā, ķermeņa un dvēseles jeb gara inteliģence – kas tās ir, un kāda ir katras loma mūsu dzīvē un personības attīstībā? Atskārsme, ka par pilnvērtīgiem cilvēkiem mēs kļūstam, tikai atklājot, mācoties iepazīt, attīstot tās visas. Dalība šajā programmā man bija ceļa sākums sevis izzināšanai un iepazīšanai, kā arī iespēja palūkoties uz šo pasauli un sevi tajā no pavisam cita un līdz šim neierasta leņķa.”
  Maija Prozoroviča,
  sabiedrisko attiecību aģentūras Ogilvy PR vadītāja

 

 • “No Integrālās izglītības institūta kursiem vēlētos izcelt semināru ciklu “Četras prasmes dzīvei un darbam”, ko es noteikti ieteiktu ikvienam cilvēkam, kurš vēlas dziļāk un plašāk palūkoties uz procesiem savā dzīvē, kad šķietami ir daudz sasniegts vai kādā dzīves jomā iestājies “sastrēgums”. Man šis cikls ļāva dziļāk iepazīt un izprast savas personības spēcīgākās un vājākās puses. Tas arī deva impulsu attiecībā uz praktiskām lietām, ko integrēt ikdienas gaitās. Īpaši vēlos pateikties lektoriem par personīgās dzīves piemēriem.
  Vēl īpaši vēlētos izcelt meditācijas retrītus Lūžņā, kur dabas tuvums un īpašā atmosfēra ļauj padomāt par lietām, kuras ikdienas steigā ir kaut kur pazaudētas. Tā ir vieta, kur notiek transformācija un satikšanās ar savu Es.”
  Armands Alksnis,
  SIA “LIGNUM LATVIJA” vadītājs

 

 • “Vadot kolektīvu medicīnas jomā, bieži dzirdu no darbiniekiem frāzi: “Es vairs nevaru izturēt šo sistēmu!” Iepriekš centos dažādi atbalstīt savu un darbinieku upura lomu, kas patiesībā padarīja dzīvi un darbu vēl grūtāku, turklāt iespējas kļūt par upuri ir bezgalīgas! Visbeidzot kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” man palīdzēja ieraudzīt plašāku kontekstu jebkurā situācijā un saprast, ka cilvēks nebūt nav notikumu ķīlnieks. Tieši dzīves notikumi var palīdzēt mums labāk attīstīt savas inteliģences un izprast savu uzdevumu. Iespējams, tieši atrašanās “grūtā sistēmā” ietver vislielākās personiskās un visas sabiedrības izaugsmes iespējas. Varbūt tieši šajā sistēmā, kuru mēs nevaram izturēt, izaugsme notiek visstraujāk? Tāpēc vismaz šobrīd mana atbilde sev un arī darbiniekiem ir šāda: “Varbūt tieši šī sistēma var palīdzēt tev attīstīt sevi un nodzīvot patiešām jēgpilnu dzīvi?” Vēl aizvien mēdzu vakaros pārlasīt lekciju materiālus un pamazām iepazīstos ar ieteikto literatūru. Man tas ļoti palīdz.”
  Daina Pastare

 

 • “Kad uzzināju, ka ir izveidots Integrālās izglītības institūts un ka viens no tā dibinātājiem ir Juris Rubenis (to es izlasīju žurnālā IR, kuru esmu saglabājis līdz šai dienai), sapratu, ka noteikti gribu apgūt zināšanas, kuras šis institūts piedāvās. Pagāja gana ilgs laiks, līdz man izdevās šo ieceri realizēt, piedaloties programmā vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam”. Trīs pasniedzēju sinerģija, kurā viņi cits citu lieliski papildināja, bija kaut kas vārdos diezgan grūti izsakāms vai aprakstāms (vismaz man). Taču sajūtas ir palikušas. Šīs sajūtas novēlu ikvienam. Programmā iegūtais ir mani mudinājis piedalīties arī citās institūta programmās, un par galveno atziņu man ir kļuvusi šī – mūs maina nevis tas, ko zinām, bet tas, ko praktizējam, pielietojam…”
  Indris Stulpāns

 

 • “Integrālās izglītības institūta izveidotais kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” man bija kā vitamīnu deva prātam, dvēselei un ķermenim. Mani īpaši uzrunāja aktīvās iztēles metode – es to pazinu, bet šajos kursos izgaismojās citi tās aspekti. Man personīgi ļoti vērtīgs bija darbs ar ēnu, kas, šķiet, ir nebeidzams darbs ar sevi… un tas noder gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē, īpaši, ja darbs ir saistīts ar cilvēkiem. Pasniedzēji Juris Rubenis un Indulis Paičs ir augsti profesionāli, kaismīgi un iedvesmojoši. Paldies jums!”
  Ieva Vītola-Lindkvista,
  māksliniece un pasniedzēja

 

 • “Kad dzīvē jau šo to esam sasnieguši – ieguvuši izglītību un interesantu darbu, nopelnījuši zināmu naudas daudzumu, uzcēluši māju, izaudzinājuši un izskolojuši bērnus (kas nu kuram ir bijis svarīgi) –, pamazām pienāk brīdis, kad aizvien vairāk vajag vēl kaut ko. Gribas iepazīt sevi dziļāk, izprast sevi, savu apziņu un iekšēji augt par harmoniskāku un laimīgāku personību. Tas ir darbs ar sevi visam atlikušajam mūžam. Mūsu dziļākā būtība, dvēsele, ir noslēpta dziļi mūsos kā necaurspīdīgā krēma tūbiņā. Šausmīgi gribas uzzināt, kas tur ir iekšā, bet tajā pašā laikā var būt arī lielas bailes to ieraudzīt. Ja nu tomēr saņemamies saturu sākt spiest ārā, tad atpakaļ to vairs dabūt nevar. Sākumā, iespējams, nepatiks tas, ko ieraudzīsiet, un domāsiet, ka ar sevi kaut kas ir strauji jādara. Mana galvenā atziņa no semināriem Integrālās izglītības institūtā ir tāda: pirms sākat sevi pārveidot, iemīliet sevi. Ar to, liekas, arī jāsākas iekšējās izaugsmes ceļam, un manējais apzināti sākās ar trim neizmirstamām dienām un naktīm darbseminārā Lūžņas stacijā 2022. gada aprīlī.”
  Gints Veckalns,
  Antalis AS valdes priekšsēdētājs

 

 • “Manuprāt, Integrālās izglītības institūta piedāvātās zināšanas un prakses ir nepārvērtējami noderīgas ikvienam, kurš nebaidās sevi iepazīt un pilnveidot, lai varētu drosmīgi iet savu autentisko ceļu un dot savu unikālo pienesumu gan tuvāko cilvēku, gan plašākas kopienas dzīvē. Es esmu piedalījusies vairākos institūta organizētajos pasākumos un allaž jūtos stiprināta turpināt “apgūt” sevi, citus un pasauli – redzēt un neatgrūst neperfekto, pieņemt paradoksus, saskatīt plašākas perspektīvas. Ļoti novērtēju arī katru iespēju intensīvāk nekā ikdienā praktizēt meditāciju un apzinātību, kas man palīdz atslēgt prātu un līdzsvaroties, novērtēt šķietamos sīkumus. Nelaižu garām arī institūta kluba regulārās lekcijas tiešsaistē. Esmu līdz sirds dziļumiem pateicīga institūta komandai un lektoriem par visu tik vērtīgo!”
  Dace Akule,
  pašnodarbināta konsultante

 

 • “Vienmēr gaidu un ar prieku apmeklēju Integrālās izglītības institūta organizētos kursus gan Rīgā, gan Lūžņā. Jau vairākus gadus tie ir ļoti svarīgi mana ceļa pieturas posmi, kas palīdz meklēt atbildes uz Dzīves lielajiem jautājumiem un ir palīdzējuši man kā personībai viduspārejas izaicinājumos.
  Gūtās atbildes uz jautājumiem rada nākamos jautājumus, un izziņas ceļš nekad nebeidzas.
  Manuprāt, piedāvātās programmas neiekļaujas tradicionālajā kursu definīcijā – tās ir kas daudz vairāk. Ne velti tās tiek sauktas par darbsemināriem un praksēm, jo ir ar ļoti praktisku ievirzi un katra dalībnieka iesaisti.
  Tas man ir ļoti svarīgi gan kā cilvēkam, gan kā komandas vadītājai. Es no sirds ticu, ka tas palīdz man kļūt par labāku cilvēku un arī profesionāli.
  Paldies Jurim Rubenim, Skolotājam, par iedvesmu un dziļām zināšanām, par vienkāršību un sirdsgudrību.
  Īpašā harmoniskā vide Lūžņā ļoti palīdz šajā ceļā. Paldies Ingai Rubenei par sirds siltumu un īpašo sajūtu, ka ikviens ir ļoti gaidīts.”
  Evita Jaunzeme,
  Gedeon Richter komandas Latvijā vadītāja

 

 • “Integrālās izglītības institūtā es nonācu 2019. gadā, kad, darbojoties intensīvā uzņēmējdarbības vidē, intuitīvi nonācu pie atziņas, ka attīstības procesam ir jānotiek vispusīgāk. Apmeklējot institūta kursu “Meistarklase vadītājiem”, es saskāros ar apzinātiem pieredzes stāstiem un patiesu dalīšanos grupā, kas radīja spēcīgu Mēs pieredzi un interesi piedalīties citos institūta semināros.
  Institūta lektori caur savu pieredzi, zināšanām un patieso dalīšanos izcili integrē gadsimtiem senas gudrības un prakses ar mūsdienu domātāju idejām, radot iespēju koncentrētā veidā saņemt atbildes, impulsu attīstīties un tiekties kļūt par sevis labāko versiju. Augstu vērtēju sarunu iespēju ar lektoriem un institūtā sastaptajiem grupas biedriem, ar kuriem uzturam saikni un dalāmies mūsos notiekošajos procesos, jēgpilni turpinot attīstības ceļu, kas mēdz būt izaicinošs. Indiešu filozofs un rakstnieks Dž. Krišnamurti kādā no piezīmēm par dzīvi teicis: “Uzzināt, ko nozīmē sastapt čūsku, nav iespējams nedz iztēlojoties, kāda tobrīd varētu būt sajūta, nedz spriedelējot par to, ērti sēžot savā istabā. Lai sastaptu čūsku, jāuzdrošinās doties tur, kur vairs nav asfaltētu ielu un mākslīgā apgaismojuma.”
  Agris Putniņš,
  SIA Haitek Latvia valdes loceklis

 

 • “Katru reizi, kad braucu uz Lūžņu, manī ir priecīgs satraukums, jo zinu, ka ar mani notiks kaut kas labs. Tur satiktie Skolotāji un skolnieki caur savu atklātību un pieredzes stāstiem cits citu vienmēr bagātina.
  “Ievadu U teorijā” iesaku visiem, kam ikdienā jāstrādā ar cilvēkiem un vienlaikus jānodrošina uzņēmuma vai organizācijas vadība un attīstība. Seminārs ir piemērots cilvēkiem arī bez iepriekšējas sagatavošanās.
  Semināra laikā tiek apgūti vingrinājumi, kas palīdz nokāpt tuvāk pie sevis, pie sava dziļākā punkta, tur šķērsot slieksni, lai atbrīvotos no nebūtiskā un varētu piecelties un atvērties labākai nākotnei, kura uz mani gaida.”
  Ieva Treija,
  GEMOSS īpašniece un valdes locekle

 

 • “Pēdējo gadu laikā man ir bijis tas gods piedalīties vairākos Integrālās izglītības institūta rīkotos semināros un retrītos, tai skaitā arī kursa “Četras prasmes dzīvei un darbam” visos četros moduļos, vairākos meditācijas retrītos, kā arī darbseminārā “Ievads U teorijā un praksē”, kas norisinājās Lūžņā, garīgo prakšu centrā Stacija.
  Integrālās izglītības institūts ir izcils sabiedrotais manas personiskās izaugsmes ceļā, kā arī palīgs, meklējot atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Esmu guvusi plašu zināšanu klāstu, kas man ikdienā palīdz formulēt precīzāku viedokli un redzējumu uz dzīvi.
  Semināri un retrīti sniedz ne tikai teorētiskas zināšanas, bet ļauj apgūt prakses un metodes, kas ir pielietojamas arī ikdienā. Pasniedzēju profesionalitāte, sniegtā satura augstā kvalitāte un individuālā pieeja Integrālās izglītības institūtu spilgti izceļ starp daudziem citiem izglītības nozarē.
  Man Integrālās izglītības institūta sniegtās zināšanas ir kā ilgi meklēta gaisma, kas palīdz risināt jautājumus, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu. Tā izgaismo to, kas es esmu un kurp ved mans ceļš.”
  Iveta Brūvele,
  Wandoo Finance dibinātāja

 

 • “Integrālās izglītības institūta četru semināru kursā vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” es nonācu nejauši, bet īstajā laikā (par notikumu sakritībām jeb sinhronitāti arī tiek runāts šajā kursā), par ko esmu ļoti pateicīgs. Pašam nemanot, biju nonācis dzīves punktā, kurā vajadzēja apstāties un rast atbildes uz vairākiem jautājumiem gan privātajā, gan profesionālajā jomā. Šis kurss man palīdzēja to izdarīt.
  Liels paldies lektoriem, kuri ļoti labi pārzina seminārā apskatītās tēmas gan no teorijas, gan no prakses viedokļa! Tāpat ļoti vērtīgas bija individuālās sarunu sesijas ar lektoriem starp kursa moduļiem.”
  Toms Krilovs,
  SIA KRASO valdes loceklis

 

 • “Katrs Integrālās izglītības institūta pasākuma apmeklējums man ir kā mazi svētki dvēselei un jauns solis tuvāk sev un izaugsmei. Esmu bezgala pateicīga Jurim, Ingai un Indulim par to, ko viņi dara, cik daudz dod semināru apmeklētājiem un Latvijas sabiedrībai kopumā. Noteikti ieteiktu apmeklēt ne tikai viņu seminārus Rīgā, bet arī kādu no retrītiem Lūžņā, kas sniedz iespēju paralēli lekcijām arī praktizēt meditāciju. Tas notiek ļoti skaistā, Latvijas apbrīnojamās dabas ieskautā vietā un emocionāli atbalstošos apstākļos. Darbs ar sevi nav viegls, bet ļoti vajadzīgs, un Integrālās izglītības institūts ļoti palīdz, parādot rīkus un prakses šajā ceļā. Vienmēr prom dodos redzīgāka, iedvesmota, spēka un apņēmības pilna. Milzīgs paldies, ka esat!”
  Signe Reinholde-Āboliņa,
  SIA Komunikācijas aģentūra valdes priekšsēdētāja

 

 • “Doties uz Lūžņu nozīmē doties pie sevis. Un būt bez bailēm no pārsteiguma, ko sastapsi šoreiz. Piedaloties klusuma retrītā, kas spēcināts ar saturiski ietilpīgām lekcijām, atvēros aizvien jaunām pieredzēm un pārsteigumiem. Retrītā “Neredzamā dzīves teritorija. Cilvēka garīgās izaugsmes principi, modeļi un ceļa kartes” var neuzmācīgi piedzīvot, ka dzīve ir kas daudz plašāks un cilvēks – kas vairāk par to, ko ikdienas skrējienā pieredzam vai redzam spogulī. Lekcijas, kas mijas ar klusumu un meditācijām, ļauj pilnībā ienirt savas dzīves plašumos un jautājumos, apjaust savu vietu pasaules kartē šobrīd, piedzīvot savas sajūtas un nesteidzīgi fiksēt to visu dienasgrāmatā. Biju pārsteigts, kā Klusuma nams noturēja savā spēka laukā, kaut zināju, ka aiz tā sienām ir plašais un mežonīgais priežu mežs un dižjūras zaļais varenums. Šajā reizē bija labi būt uz vietas un ļauties ceļojumam iekšienē. Klusums un miers ir tik ievelkošs, un paradoksālā kārtā tikai vārdos var mēģināt tā spēku nodot citiem.”
  Lauris Bokišs,
  Privātās Montesori sākumskolas direktors, biedrības Tēvi pārstāvis

 

 • “Iepazīt sevi”, “iemīlēt sevi”, “dzīvot autentisku dzīvi” – šīs frāzes ir tik devalvētas, tik vispārīgi un bieži lietotas, ka to jēga jau sen “pazudusi tulkojumā”. Integrālā institūta piedāvātajās lekcijās, semināros un retrītos es tām iegūstu reālu segumu – reālu ceļamaizi izaicinājumu pilnajam ceļam pie sevis.
  Jo īpaši gribu izcelt Jura Rubeņa vadīto “Garīgās prakses un Daba. Dvēseles atelpas retrīts”.
  Pat apzināti izvairoties no lieka patosa, man ir jāatzīst, ka šī nedēļa, ko pavadīju Lūžņā, bija viena no jēgpilnākajām manā mūžā:
  pieredzē balstīta teorija, smalki piemeklēti praktiskie uzdevumi, uzmanīga klausīšanās, dziedinošas sarunas, meditācija, neskarta daba, jūras tuvums un visgaršīgākais ēdiens pasaulē.
  Rezultātā es atgriezos savā ikdienā, pārdzimusi jaunā kvalitātē – iedvesmota, motivēta, “sadraudzējusies” ar sevi (varbūt pat tāda kā mazliet iemīlējusies), ieguvusi nozīmīgu pieredzi un instrumentus turpmākajam ceļam. Par to mana vissirsnīgākā pateicība.”
  Katriona Krūze

 

 • “Lūžņa. Juris. Klusums. Meditācija. Daudz meditāciju. Tieši šādā secībā prātā nāk vārdi, domājot par meditāciju retrītu Lūžņas Stacijā. Un, esot ceļā uz Lūžņas Staciju, sirds vairākkārt patīkami notrīs, zinot, ka dodos izdzīvot vienu no šī gada nozīmīgākajiem Notikumiem.
  Divarpus dienas paskrien ātri, un pēdējās pusdienās (Inga, īpašs paldies par ēdienreizēm!) ir mazliet žēl, ka viss jau beidzies. Ir saņemtas atbildes, sev uzdoti jauni jautājumi un meditāciju laikā iegūta kaut neliela, tomēr pārliecība, ka esi tuvojies sev.
  Un mājupceļā sirds atkal patīkami notrīs, zinot, ka būs cita reize, kad atkal došos uz Lūžņas Staciju izdzīvot citu, bet tikpat nozīmīgu savas dzīves Notikumu.”
  Mārtiņš Bandenieks

 

 • “Esmu cilvēks, kuram visu mūžu ir dominējusi tāda dzīves uztvere, ka visām darbībām jābūt skaidri izmērāmām, saprotamām un loģiskām. Biju ļoti pozitīvi pārsteigts par to, kādas līdz šim neapgūtas dzīves zināšanas un prasmes apguvu Integrālās izglītības institūta vadītajos retrītos. Ar to negribu teikt, ka šajos retrītos ir kaut kas neloģisks vai neracionāls, bet ierastais domāšanas veids sākotnēji nespēj saprast, kā tieši piedāvātās metodes spēs uzlabot manu dzīvi. Pēc kursiem noteikti varu teikt, ka spēju dzīvi un tās situācijas skatīt no krietni vairāk aspektiem nekā agrāk un dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.”
  Edgars Augstkalns,
  IT projektu vadītājs

 

 • “Gada laikā esmu piedalījusies divos diezgan atšķirīgos semināros – par U teoriju (vadītājiem) un par darbu ar savu ēnu (katram, kas ir gatavs tādu ieraudzīt). Divas atšķirīgas pieredzes, tomēr tām ir arī daudz kopīgā – maiga, iekļaujoša vide, vārdos neaprakstāma aura, rūpes par ikvienu un disciplinējoša struktūra, kas ļauj nodoties mērķim, kura dēļ esam šurp ieradušies. Uzņēmējiem raksturīgo mirdzošo acu iedvesmota, seminārā par U teoriju atguvu lielu daļu ticības sev, apņēmības pilna devos atpakaļ dzīvē, lai bruģētu ceļu jauniem iesākumiem. Un tie arī sekoja! Bet ko nes līdzi virzība uz priekšu? Nu, protams, nepieciešamību risināt lietas, kas iestāvējušās, sastingušas, netiek kustinātas, jo var radīt nepatīkamas izjūtas. Taču bez tā uz priekšu netikt. Gluži vai no debesīm nokrita iespēja piedalīties seminārā “Darbs ar savu ēnu un dvēseles ievainojumiem”. Te es piedzīvoju pakāpšanos pretim (ne gluži pilnīgu nokāpšanu – tas jau bija noticis pirms semināra un turpināja notikt arī pēc tā) savai personiskajai ellei. Nebaidieties, seminārā valda mīlestības piepildīta, ārkārtīgi saudzīga atmosfēra un attieksme pret ikvienu. Pārmaiņas piedzīvot mēs atļaujam tikai paši sev. Atbraucam šurp, vai nu lai riskētu, darītu, lai saredzētu ceļu pretim dziedināšanai, vai vienkārši lai klusībā paliktu vērotāja lomā. Arī tas šeit tiks absolūti pieņemts un cienīts. No sirds iesaku pamēģināt.”
  Jana Lindberga,
  SIA Madam Bonbon vadītāja

 

 • “Uzsākot kursu “Četras prasmes dzīvei un darbam”, jau sākotnēji mani uzrunāja institūta aicinājums nodzīvot savas dzīves iespējami labāko versiju. Iepazīstot tuvāk visas četras inteliģences, jāsecina, ka tās savstarpēji mijiedarbojas un cita citu pastiprina. Šīs apgūtās prasmes ir vienlīdz nozīmīgas gan privātajā dzīvē, gan vadītāja darbā. Īpaši vēlos izteikt pateicību semināru vadītājiem par tīri praktiskām lietām sevis pilnveidošanai un attīstībai – par meditācijas praktizēšanu un dienasgrāmatas rakstīšanu.
  Vēl īpašāks notikums man bija nesenā nedēļas nogale Lūžņā, kur guvu pilnīgi citu pieredzi darbseminārā “Kad satiekas ķermenis un dvēsele. Sievišķais iekšējais vienotības spēks”. Šeit dzīves ritms ir tik harmonisks un piepildīts vienlaicīgi. Jūra, klusums, ļoti garšīgas maltītes, divdesmit sieviešu prieki un asaras, dziļi personiskas sarunas un laiks tikai sev – tas bija tiešām jaudīgi.
  Katrā gadījumā, uzsākot jebkuru no Integrālā izglītības institūta semināru cikliem, es aicinātu būt ar atvērtu prātu un sirdi, jā, arī papīrs un pildspalva noderēs. Uz tikšanos Lūžņā!”
  Sanita Rozentāle,
  SIA KRASO valdes locekle

 

 • “Trīs dienu darbseminārs “Darbs ar ēnu un dvēseles ievainojumiem” manī patiešām ir ne tikai pilnībā atrisinājis vienu no smagākajiem trigeriem, bet arī dziedinājis manas bailes. Nevaru sacīt, ka man vairs nav bail, jo darbs nemitīgi turpinās. Taču beidzot es zinu, ko ar šīm bailēm iesākt, un šī jaunā perspektīva jau ir mainījusi manu ikdienu, manu dzīvi. Semināra un individuālās sarunas laikā šķita, ka pilnīgi redzat man cauri, bet tas nebiedēja, jo šķita, ka dzirdat, ticat un saprotat. Šis seminārs un mūsu saruna ir kaut kas nenovērtējams, un es to nekad neaizmirsīšu.
  Arī Ingas Rubenes vadītais darbseminārs man bija ļoti, ļoti vērtīgs. Esot jaunai sievietei bez bērniem un ar ļoti vīrišķīgiem hobijiem, profesiju, lielām ambīcijām, kādā brīdī iestājas apjukums par savu sievišķību. Darbseminārs–retrīts sievietēm “Ļaut uzziedēt visām savām spējām. Četri sieviešu arhetipi” bija tik nomierinošs un unikāls! Tas ne tikai ļāva akceptēt un ieraudzīt savu būtību citā gaismā, bet arī sniedza daudz vērtīgu atziņu, kas ir veicinājušas izpratni un tādējādi – pieņemošākas, labākas attiecības arī ar citām sievietēm.”
  Ketija

 

 • “Esmu pamanījusi, cik ilgspēlējoša ietekme ir apmeklētajiem semināriem. Atziņas rodas vēl ilgi pēc tam.
  Tās atsauc atmiņā Lūžņā pavadīto laiku un emocionāli aizved atpakaļ vidē, kuru raksturo mīlestība, rūpes, klusums, vienkāršība un skaistums. To atkal sajūtot, ir vēlēšanās turpināt apgūt manas līdz šim grūtākās mācību stundas – sevis pieņemšanu un iemīlēšanu.
  Institūts neizsniedz plāksterus dvēselē cirstām brūcēm vai zāles, kas nomāc krīzes grūtību simptomus. Semināri iedrošina vērīgi ielūkoties sevī dziļāk, būt drosmīgai un atrast veidu, kā sevi dziedināt. Katrā seminārā ļoti novērtēju pārdomāto balansu starp laiku meditācijām un lekcijām.
  Mani pēdējie apmeklētie kursi:
  • Komforta zona: kā to atstāt un kā tajā atgriezties? Kā par sevi gudri parūpēties krīzē?
  • Tuksneša tēvi un mūsdienas. Klusums, vērība, vienatne – joprojām aktuāli sevis iepazīšanas rīki.
  • Darbs ar ēnu un dvēseles ievainojumiem.”
  Iveta Skrīvele

 

 • “Mums katram ir savs ikdienas dzīves ritms un ārējie notikumi, kas veido gan mūs, gan vidi mums apkārt. Taču gandrīz katram kādā dzīves situācijā rodas iekšēji notikumi dažādu sajūtu, pārdomu vai jautājumu formā. Tie var ilgt mirkli, tie var būt apzinātāki, bet katrā pēc noklusējuma ir meklējams dziļums. Integrālās izglītības institūta piedāvātās programmas sniedz iespējas rast sev noderīgo, sajūtot un attīstot apzinātību sevī. Tā ir īpaša vērtība, kas nav burtiski konvertējama “rezultātos”, bet ir tik ļoti nepieciešama gan sevis iepazīšanas, gan pasaules ritma saspēlē. Esmu pateicīga institūtam par atbalstu darbā ar sevi, par patstāvīgas domāšanas un spriestspējas akcentēšanu. Īpašs paldies programmu pasniedzējiem par spēju pat ļoti teorētiskus jautājumus pasniegt praktiskā un uztveramā formā, neuzspiežot atbildes vai gatavas dogmas. Tajā pašā laikā ļoti novērtēju pastāvīgu atvērtības un sirsnības gaisotni un to, ka ļaujat ieskatīties arī savās personīgajās pieredzēs. Īpašs paldies institūta fantastiskajiem pasniedzējiem Jurim Rubenim un Indulim Paičam, kuri savā vienkāršībā un viedumā ir palīdzējuši man arvien vairāk apjaust Visuma plašumu un personību neizmērojamo potenciālu.”
  Kristīne Kosinska-Igolniece,
  darbojas finanšu jomā

 

 • “Dvēseli mēs piedzīvojam caur sajūtām – tā ir viena no atziņām, kuru paņēmu no Integrālās izglītības institūta organizētā triju dienu semināra sievietēm “Kad sastopas ķermenis un dvēsele”.
  Saviļņojums un spontānu emociju pārpildījums, kurš ik pa brīdim pārņēma semināra laikā, mēnesi pēc semināra ir atradis līdzsvaru un ieņēmis savu vietu ķermenī apzinātu emociju veidā, kuras, šķiet, tagad daudz labāk saklausu, sajūtu un ar prātu sevī vadu.
  Noteikti iesaku šo semināru dāmām, kuras ir atvērtas sevis iepazīšanas ceļojumam kopā ar apmēram desmit citām līdzīgi domājošam, ļoti dažādām, bet noteikti ļoti patīkamām, atvērtām, erudītām, draudzīgām un sievišķīgi jutekliskām sievietēm. Cita no citas varam paņemt kaut ko īpašu un varbūt tieši to, kas tai brīdī ir visvairāk vajadzīgs.
  Lektores Inga un Agnese pašas par sevi ir sievišķības etalons, bet papildinājumā ar zināšanām, kuras viņas nodod mums tālāk caur lekcijām un praktiskiem uzdevumiem, meditācijām un neaizmirstamu aizmiršanos dejā, arī citās modina vairāk sievišķīguma un jutekliskuma.
  Semināra dienas bezrūpīgas un vēl vairāk baudāmas padarīja semināra norises vieta – garīgo prakšu centrs Stacija mazapdzīvotajā Ziemeļkurzemes piekrastē, Lūžņā, un patiesi gardās maltītes, par kurām rūpējās centra pavāres.
  Es priecāšos piedalīties arī citos institūta piedāvātajos pasākumos, jo tajos gūtās atziņas nereti ir atbilde uz kādu ļoti būtisku jautājumu, vajadzīgais plāksteris kādai brūcei vai enerģijas balzams turpmākam radošumam un mirdzumam.”
  Indra Kolkovska

 

 • “Kursu vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” es varētu salīdzināt ar Šarko dušu – pasniegto zināšanu un informācijas strūkla bija tik spēcīga, tik koncentrēta, ka visos līmeņos (gan mentāli, gan ķermeniski, gan emocionāli, gan garīgi) saņēmu jaudīgu impulsu devu, kas lika domāt un strādāt ar sevi ne tikai semināra laikā, bet arī ilgu laiku pēc tam. Ļoti augstu novērtēju praktiskos uzdevumus, kā individuālos, tā grupā veicamos. Jo patiesāka un atklātāka biju, jo lielāku atklāsmi piedzīvoju.
  Kā papildu bonusu seminārā novērtēju iespēju tikties ar citu nozaru vadītājiem – tas ļāva paskatīties uz pasauli no citas perspektīvas nekā ikdienā ierasts, viennozīmīgi paplašinot redzējumu.”
  Antra Spickus,
  SIA Baltic Agro Machinery
  valdes priekšsēdētāja

 

 • “Integrālās izglītības institūta darbsemināri palīdz paskatīties uz sevi no malas un ieraudzīt tās dimensijas, kuras saredzēt nav ērti, nav ierasts vai nav prasmes. Taču tās ir vissvarīgākās dimensijas, pie kurām mēs parasti nonākam dziļu krīžu mirkļos. Šīs nav vieglas sastapšanās ar sevi. Tajās ir daudz nepatīkamu un mani izaicinošu mirkļu, tādēļ jo īpaši svarīgi ir pieredzēt institūta pasniedzējus kā pavadoņus, kas atbalsta un nepieciešamības gadījumā paiet kādu ceļa gabalu kopā ar tevi. Tas nav ātrs ceļš, paveicams ar brīnumnūjiņu. Šad tad var notikt arī smagi atkritieni. Tas ir lēns, pamatīgs un ļoti, ļoti dziedinošs ceļš.”
  Zane Oja,
  uzņēmēja, SIA Tarte

 

 • “Esmu apmeklējis vairākus seminārus un retrītus Integrālās izglītības institūtā un ļoti priecājos par tajos piedzīvoto. Katrs pasākums ir kā laba kinofestivāla filma, kas neatstāj vienaldzīgu, liek just, domāt, analizēt un pievērsties būtiskajam. Semināru iedarbība turpinās arī tad, kad tie jau sen beigušies.
  Kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” un tam sekojošais retrīts “Četru inteliģenču process” palīdzēja atvērt manī kādas iekšējās durvis, kuras biju aizslēdzis agrā bērnībā un neuzdrošinājos tām tuvoties. Aiz tām slēpās notikumi, kuri man neļāva pilnvērtīgi dzīvot. Institūts caur šiem semināriem aicina meklēt veidus, kā ievainojošus notikumus pārveidot par ieguvumiem, mācīties no pieredzes, pilnveidoties un šajā garīgajā ceļā kļūt dziļākiem, viedākiem un sabiedrībai noderīgākiem cilvēkiem. Semināri aicina doties ceļojumā pie sava patiesā Es, un šajā ceļojumā institūts ir kā garīgais skolotājs, kā pieredzējis, zinošs pavadonis, kas iesaka vērtīgu literatūru un tehnikas, iedrošina atvērties un aicina būt saudzīgam pret sevi.
  Institūts ir īpašs ar to, ka apvieno zināšanas ar ceļojumu cilvēka iekšējā pasaulē, un šī kombinācija paver plašāku un dziļāku skatījumu uz sevi un pasauli kopumā. Īpašs paldies lektoriem, kuri ar savām zināšanām, sirsnību un harismu iedvesmo un iedrošina sevi izaicināt.
  Katram novēlu atklāt šo institūtu, piedzīvot vērtīgas atziņas, iepazīt jaunus plašumus sevī un sastapt interesantus domubiedrus. To Integrālās izglītības institūts arī piedāvā.”
  Oskars Prancītis,
  SIA Latvijas Mežu Fonds valdes loceklis

 

 • “Garīgo prakšu centrs Stacija ieņem arvien lielāku lomu manā dzīvē. Sevis izzināšanas, izaugsmes un miera osta. Vieta, kurā līdz pēdējam sīkumam padomāts par to, lai radītu izcilus apstākļus darbam ar sevi. Piedāvāto programmu dažādība ļaus ikvienam atrast sev ko vērtīgu, vienlaikus neko nepasniedzot uz paplātes. Pašam būs jādara, jāanalizē un jāizvērtē, un tā šķiet šīs vietas un cilvēku lielākā vērtība. Ar nepacietību gaidu nākamo iespēju pacīnīties par skaidrāku un gaišāku skatu dvēseles un dzīves atspulgā. Miera sala neprāta jūrā. Manas otrās mājas. Tiekamies!”
  Kaspars Breidaks,
  Radio SWH rīta šova vadītājs, improvizācijas teātra aktieris

 

 • “Esmu sevis izziņas procesā jau ilgāku laiku un ļoti rūpīgi izvēlos mācības un skolotājus, kuriem sekot, kuros ieklausīties un kuru rīkotos pasākumus apmeklēt. Manis apmeklētais retrīts Stacijā par visiem 100 % atbilda iecerētajam un pilnībā ļāva man nodoties šai pieredzei, jo informācija tika pasniegta tā, lai tā raisītu domāšanu un lai pie atbildēm mēs nonāktu caur savām personīgajām atziņām. Man ļoti svarīgi, lai pasniegšanas veids un radītā vide nebūtu uzmācīga, lai šajā procesā varu izjust savu personīgo telpu un būt savā ritmā, un šī vieta spēja man to dot un nodrošināt.”
  Juris Krūze

 

 • “Mēs dzīvojam digitālā laikā, kad ierīces pārņem mūsu ikdienu, informatīvā telpa ir bezgalīga un mākslīgais intelekts turpina kļūt par nozīmīgu un neatņemamu mūsu ikdienas rutinēto darbību izpildes sastāvdaļu. Ir tik viegli pazust un apmaldīties digitālajā realitātē / telpā, un rezultātā mēs neapzināti attālināmies no sevis. Turklāt mēs katrs dzīvojam savās ierastajās maršruta, telpas, informācijas un satura trajektorijās. Integrālās izglītības institūta organizētie darbsemināri man sniedza iespēju apstāties, ieklausīties un iedziļināties sevī, labāk saprast sevi, es pat teiktu – sazemēt un satuvināt savu ES (būtību) ar fizisko ķermeni un mūždien auļojošajām domām. Izkāpšana ārpus ierastajām ikdienas informācijas un telpas trajektorijām ar ļoti spēcīgu jēgpilnu padziļinātu garīgo saturu sniedza iespēju atklāt jauno, vēl nezināmo, kas attīsta personību, uztveri, atklāj līdz šim neapjaustās likumsakarības, ļauj skatīt lietas un notikumus no jaunas perspektīvas. Tas viss ne tikai pilnveido personību, skatījumu uz ikdienas lietām un notikumiem, bet galvenokārt sniedz iespēju atgriezties pie ļoti būtiskām pamatlietām – censties būt saskaņā, harmonijā un mierā ar sevi, apvienojot mentālo, emocionālo, ķermenisko un dvēseles matēriju / plakni.”
  Agnese Reinika,
  Microsoft reģionālā vadītāja

 

 • ““Četras prasmes dzīvei un darbam” noteikti ir viens no vērtīgākajiem un jaudīgākajiem semināriem, kurā man ir bijusi iespēja piedalīties!
  Ikdienas steigā, bezgalīgajos darbu sarakstos un pienākumos ir nepieciešams atrast laiku, lai paskatītos uz sevi, savu līdzšinējo dzīvi un karjeru daudz plašākā kontekstā. Turklāt šī ir unikāla iespēja to darīt kopā ar brīnišķīgiem pavadoņiem – Juri Rubeni un Induli Paiču.
  Kursā ietvertās tēmas sniedz iespēju gan padziļināt, gan paplašināt redzējumu par savām individuālajām izaugsmes iespējām un apzināt savu vēl neapjausto potenciālu. Turklāt kurss iepazīstina ar daudzām praksēm un praktiskiem instrumentiem, ar kuru palīdzību mēs katrs varētu kļūt par daudz labākām sevis versijām!
  No sirds iesaku!”
  Andris Gribusts,
  uzņēmējs

 

 • “Integrālās izglītības institūta kursi kā labi ceļabiedri bijuši kopā ar mani jau gandrīz piecus gadus. Institūtā bija mana pirmā iespēja sajust, ka ir kopiena, kura domā līdzīgi, kuru interesē jautājumi, kas sniedzas nedaudz vai pat ļoti daudz tālāk/dziļāk/augstāk par ierasto. Kursi mani iepazīstināja ar meditāciju, izaugsmes dažādo dabu, resilience nozīmi, ļāva iespīdināt gaismu tajos ēnainajos dvēseles nostūros, kuros vienai pašai bez palīdzīgas rokas būtu pabailīgi ielūkoties, tāpat sniedza ne tikai teorētisku, bet arī praktisku iedrošinājumu ikdienas prakšu ieviešanai. Institūta kursos satiekas garīgums, psiholoģija, zinātne un vēl daudz kas cits, neviens nevienu neizslēdz un neaizvaino, bet gan iekļauj un papildina, lai sniegtu iespēju katram un katrai izaugt tieši tajā virzienā, kurā “melnais caurums” sevī kliedz pēc piepildījuma un jēgas.
  Vieta, kur sastapt un iepazīt Lielo Noslēpumu vai vismaz spert drošu soli tam tuvāk; vieta, kurā tu allaž esi Ceļā.”
  Līga Ozarska,
  uzņēmēja, PR un komunikācijas valgos

 

 • “Retrīts “Četru inteliģenču process” bija kā kulminācijas brīdis līdzšinējam dziļajam darbam ar sevi un viena no transformējošākajām iekšējās pasaules pieredzēm. Atgriešanās pieredze. Atcerēšanās. Satikšanās ar dzīves brīvību un plašumu, kas vienmēr pacietīgi gaidījusi tepat līdzās. Gaidījusi, līdz būšu gatava atslēgt tās labirinta durvis, aiz kurām reiz sevi aizslēdzu. Līdz apjautīšu, ka atslēga esmu es pati. Katra labirinta pieredze, pagrieziens, iesprūdums, katrs vārds, pieskāriens un stāsts ir bijusi kā neatņemama sastāvdaļa tam alķīmiskajam procesam, kas tieši šādā proporcijā izveidojusi atbrīvošanas atslēgu – sevi.”
  Ieva Sijāte,
  Komandu un līderu atbalsts
  ceļā uz apzinātu izaugsmi

 

 • “Kāda ir mana pieredze saskarē ar Integrālās izglītības institūtu?
  Manuprāt, tā ir cita veida pieeja pieaugušo tālākizglītībai, attīstībai.
  Nodarbībās pasniedzēji dalībniekiem dod īsus filozofijas un pasaules pamatprincipu teorijas apskatus, papildinot tos ar personiskās pieredzes piemēriem. Tam uzreiz seko uzdevums dalībniekiem praktizēt nodarbībā un mājās. Tā pakāpeniski tiek nodots mūsdienīgais gan zinātnē, gan garīgajā pieredzē bāzētais integrālais Sevis un Pasaules redzējums, ar ko strādāt. Fokuss šajā apmācības procesā ir nevis uz saprašanu ar prātu, bet uz piedzīvošanu, praktizēšanu. Tas prasa drosmi, spēju atvērties un iznākt no komforta zonas, ļauties procesam.
  Ko šī pieredze devusi man?
  Es jau pāris gadu desmitus dzīvē biju mācījies, meklējis atbildes uz lielajiem jautājumiem un ikdienā praktizējis dažādas Austrumu filozofijas un jogas prakses, tomēr, nonākot saskarē ar Integrālās izglītības institūtu, sapratu, ka daudz kas no tā ir noticis saprašanas līmenī, prāta uztverē, neskarot manus dziļākos Patības slāņus. Šī atziņa nopietni ietekmēja manu turpmāko attīstības ceļu, deva tajā jaunu motivāciju un virzienu.
  Ar ko jārēķinās?
  Pasniedzēji pakāpeniski ieved dalībnieku šajā brīnišķīgajā iekšējās transformācijas ceļā, un process var sākties. Šī iekšējā vajadzība patiesībā jau ir ielikta mūsos, tikai tagad kļuvusi apzinātāka un skaļāka.
  Tomēr jāsaprot, ka turpmākais būs atkarīgs no katra paša. Ir vajadzīga pašdisciplīna, pacietība. Ļoti vēlams savstarpējas sarunas dalībniekiem turpināt pēc kursiem. Man paveicies – mums šāda grupa ir jau vairākus gadus, un tas dod motivāciju turpināt.
  Protams, jāapbruņojas ar pacietību, jo šis ceļš nav brīnumnūjiņa vai ātrs risinājums. Man, piemēram, pārejot uz klusuma meditāciju, ko iesaka pasniedzēji, pirmās reālās sajūtas, ka kaut kas notiek un mainās, parādījās tikai pēc gada. Protams, kad sajūti šo neizsakāmo, neizskaidrojamo saskarsmi ar “Klusumu” vai “Neko”, vai varbūt ar “Avotu”, par ko raksta Otto Šarmers savā grāmatā “U teorija”, tad jau rodas cita līmeņa un jaudas motivācija turpinājumam, kas uzturēs šo procesu.
  Tāda ir mana pieredze.
  Paldies Integrālās izglītības institūta dibinātājiem un pasniedzējiem par šo tik ļoti, ļoti Latvijas nākotnei vajadzīgo un nozīmīgo darbu, ko viņi dara.
  Es iesaku institūtu ikvienam jebkura vecuma cilvēkam, kas kaut nedaudz ieklausījies vai izjutis šo kluso aicinājumu sevī meklēt! Redzu, ka tas noder gan jauniešiem, gan profesionāļiem, gan senioriem.”
  Ilmārs Vamzis,
  biznesa komandu konsultants, mentors

 

 • “Pēc septiņām dienām klusumā un septiņām (ar astīti) meditācijas stundām garīgo prakšu centrā Stacija mācos “staigāt no jauna”. Brīnumainā veidā šajās Klusuma nedēļas septiņās dienās man radās arī septiņas pārdomas.
  1. Cik tomēr skaisti, kad ēdienreize ir kā rituāls. Pateicība pirms ēšanas, pat bez reliģioza nodoma. Jo, lai jebkurš ēdiens nonāktu uz mūsu galdiem, savu darbu ir ieguldījuši tik daudzi cilvēki. Tāpēc ir tik vērtīgi un svarīgi ēst lēnāk, ar pateicību un apzinātību.
  2. Apzināts klusums, laiks tikai sev, manuprāt, ir jaunais luxury. Kārtējo reizi pārliecinājos, ka kādu brītiņu pabūt klusumā man ir atsevišķs baudas paveids.
  3. Beidzot mēs ar manu telefonu bijām sākotnēji iecerētajās pozīcijās, kur telefons ir cilvēka palīgs un instruments, nevis kungs un noteicējs, kura vilinājumiem ir gandrīz neiespējami atteikt.
  4. Ar telefonu ir kā ar meditāciju. Tu iemācies nevis būt domu pavadā, bet izmantot tās, kad tev tas ir nepieciešams. Ar telefonu tas pats: svarīgi izmantot to tad, kad tas ir vajadzīgs, nevis jebkuru klusuma brīdi aizpildīt ar tā lietošanu.
  5. Tik svarīgi ir izprast un pieņemt savas jocīgās, savdabīgās un ne tās jaukākās puses un īpašības. Nepieņemot/nepazīstot savu tumšo pusi, cilvēki mēdz ieslīgt paštaisnumā, nepieņemt un nosodīt citus, tādā veidā sējot naidu, nevis mīlestību. Pieņemot sevī visu, kāds nu tas ir, mēs iejūtīgāk skatāmies arī uz citu trūkumiem, jo zinām, ka paši neesam balti un pūkaini, un tādā veidā sējam pieņemšanu un mīlestību.
  6. Mēs dzīvojam interesantā pasaulē, kur cilvēki sevi līdz galam nepazīst, bet noteikti visu zina labāk par visiem pārējiem.
  7. Kā lai šo skaidrāko sevis sajušanu, ko iedeva klusums un apzinātības praktizēšana, saglabā, atgriežoties mājās, straujā un piepildītā ikdienā? Man uz šo jautājumu pārliecinošas atbildes nav :)
  Tagad priekšā tik tiešām ir grūtākais uzdevums – to visu neaizmirst arī ikdienā. Jo vidē, kur viss ir pielāgots klusumam, mieram, dzīves apcerēšanai, to praktizēt šķiet pavisam dabīgi. Nez, kā būs mājās, kur ir pienākumi, darbi, ikdienas rūpes un spriedze?!
  Paldies Stacijai! Pie jums bija ļoti labi un vērtīgi!”
  Anna Rozīte,
  uztura speciāliste

 

 • “Mums visiem dzīvē ir bijuši grūti brīži, kad šķitis, ka situācijai nav risinājuma. Tu esi iedzīts stūrī, un tavu prātu pārņem izmisums, bet tad no neizskaidrojamām dzīlēm atnāk padoms un risinājums. Pēkšņi viss kļūst tik vienkāršs un skaidrs. Manā dzīvē tā ir gadījies vairākas reizes, un vienmēr esmu izbrīnīti jautājis: kas tas bija? No kurienes nāca gudrība, varbūt apgaismība? Izrādās, to var ne tikai spontāni pieredzēt, bet arī iemācīties. Integrālās izglītības institūta rīkotajos semināros es iepazinos ar Otto Šarmera U teoriju, kas man “norāva jumtu” un “izsita visu korķus”. Bija tik interesanti iepazīt procesu, ko pats biju reiz sajutis un piedzīvojis. Un tā ir tikai viena maza šķautne no visām tēmām, ko var apgūt Integrālās izglītības institūtā.
  No sirds iesaku apmeklēt Integrālā izglītības institūta veidotos seminārus cilvēkiem, kas meklē gaismu. Un pilnīgi noteikti iesaku to darīt visiem, kuriem piemīt neārstējama tieksme uz apgaismību.”
  Dr. med. Kalvis Pastars,
  Latvijas Mikroķirurģijas centra vadītājs

 

 • “Ir patīkami apzināties, ka brīžos, kad visa ir par daudz un dzīves ātrvilciens uzņēmis kursu, kas pašu vairs neiedvesmo, tepat Latvijā, Lūžņas stacijā, ir iespēja mierā un klusumā pavadīt veselu nedēļu. Mani uzrunāja Klusuma nedēļas retrīta formāts – klusums, iespēja garām pastaigām dabā, regulāras meditācijas vairākas reizes dienā un padziļināts pašizziņas process.
  Īpaši jāuzslavē arī veģetārās, gardās un sātīgās maltītes, kuras bija iespēja baudīt visas nedēļas garumā.
  Juris Rubenis mani ir iedvesmojis turpināt meditācijas praksi arī turpmāk ikdienā.”
  Aigars Muižnieks,
  uzņēmējs, PS.LV vadītājs

 

 • "Retrīts "Ievads apzinātības meditācijā" manuprāt ir obligāts pasākums visiem, kuru dzīve kļūst arvien straujāka un fragmentētāka. Tas ne tikai ļauj saglabāt veselo saprātu, iegūt kaut nedaudz miera, saprast sevi un plašākas lietu kopsakarības, bet arī iezīmē pilnīgi jaunu pasaules izziņas un izpratnes veidu. Tas, protams, ir tikai ceļa sākums, bet man personīgi tas ir bijis kā jauna kontinenta vai maņas atklājums. No sirds iesaku, un noteikti pavisam drīz atgriezīšos!"
  Zane Čulkstēna,
  cilvēkresursu konsultāciju uzņēmuma ERDA vadītāja, kim? Laikmetīgās mākslas centra valdes priekšsēdētāja.

 

 • "KRASSKY uzņēmumu grupa jau vairākus gadus sadarbojas ar Integrālās izglītības institūtu un tā pasniedzējiem Juri Rubeni un Induli Paiču. Šajā laikā Integrālās izglītības institūts mūsu darbiniekiem ir organizējis vairākus īsākus un garākus apmācību seminārus. Tie bijuši veltīti apzinātības meditācijai, prasmīgai krīžu šķērsošanai un psiholoģiskās noturības attīstīšanai, kā arī cilvēciskā potenciāla attīstīšanai, proti, ķermeņa, prāta, emocionālajai un garīgajai inteliģencei.

  Mūsu uzņēmuma komanda šos seminārus ir augsti novērtējusi kā svarīgus un nepieciešamus.
  Integrālās izglītības institūta kursi palīdz apgūt noderīgus rīkus, ar kuru palīdzību sekmīgi dzīvot un izdzīvot mūsdienu ātrajā, mainīgajā un izaicinājumu pilnajā pasaulē. Ja cilvēks atrisina savas lielās dzīves tēmas, tad viņš, visticamāk, gūs sasniegumus arī darba dzīvē. Līdzsvarota personiskā dzīve nodrošina nepieciešamo enerģiju un fokusu profesionālajai attīstībai.

  Vienmēr esam jutuši, ka Integrālās izglītības institūta komanda pret KRASSKY kolektīvu un katru tā dalībnieku attiecas ar empātiju un dziļu ieinteresētību, palīdzot katram atrast piemērotāko attīstības ceļu. Dažos gadījumos Institūta pasniedzēji snieguši profesionālu atbalstu atsevišķiem mūsu darbiniekiem krīzes situācijās.
  Modernam un dinamiskam uzņēmumam Integrālās izglītības institūts ir labs partneris, kas palīdz saglabāt un attīstīt veselīgu un drošu izaugsmes atmosfēru."

  Aigars Zelmenis,
  SIA Krassky valdes priekšsēdētājs

 • “Lūžņa un Integrālās izglītības institūts tiešām ir īpaša vieta Latvijā. Bet uzrakstīt par savu Lūžņā gūto pieredzi īsti var, tikai atrodoties tur. Atgriežoties ikdienā, nepieciešams visu kārtīgi pārtulkot. Un es zinu, ka labāk par mani pašu to neviens neizdarīs. Šeit es vislabāk ieraugu sevi un savu ceļu, kurā ir gan labais, gan ne tik labais. Tas noteikti nav izdomāts ceļš ar lomām un maskām, kas Lūžņā nav svarīgas, – pārkāpjot nama slieksni, tās paliek aiz muguras. Šeit mans ceļš izgaismo sevi, vismaz to daļu, kuru esmu pabīdījis malā un uzskatījis par nesvarīgu. Es ieraugu savas kļūdas, grūtības un strupceļus, kuros esmu iesprūdis. Šeit iepazītās ceļazīmes iedrošina iet uz priekšu, riskēt, nebaidīties un meklēt atbildes uz grūtiem jautājumiem. Ceļa karte, ko pats zīmēju, liek meklēt dzīves jēgu un saprast, kāpēc es daru to, ko daru. Te var sākt apzināties, ka dažādās situācijās var būt vairāki ceļi un ka ir jāvelta laiks un rūpes, lai izvēlētos jēgpilnāko, interesantāko un dziļāko. Protams, lielais neizdarīto darbu apjoms var biedēt, bet visu var sākt ar maziem solīšiem. Te sākas un turpinās ceļš pie sevis – sajust, uztvert, būt, dzīvot savu dzīvi, iet savu ceļu, kas nekad nebeidzas...”
  Mārtiņš Gineitis,
  Reklāmas un komunikācijas aģentūras Addiction īpašnieks