Sievietes izaugsmes ceļš: pretī lielākai vienotībai.

Sievietes izaugsmes ceļš: pretī lielākai vienotībai.

Kursu vada Inga Rubene 
 
Kā sievietei attīstīt veselīgu pašapziņu? Kā veidojas sievietes identitāte jaunībā?
Ko es saprotu ar apgalvojumu "esmu sieviete"? Kā es sevi redzu vai gribētu redzēt kā sievieti? Kā mācīties pieņemt sevi, savu ķermeni, savu iekšējo būtību? Kā nepazaudēt sievišķību profesionālās konkurences apstākļos? Kas ir sievietes spēks? Kas ļauj man nevis pielāgoties citiem, bet attīstīt savu būtību? Kas var mani iedrošināt nepieņemt svešas lomas, bet drosmīgi meklēt, atrast un iet savu izvēlēto ceļu?
 
Videokursu veido 2 lekcijas, kuru kopgarums ir 92 minūtes.
1. lekcija. Sevis iepazīšana un pieņemšana. 52 min.
2. lekcija. Sevis pārspēšana un izaugsme. 40 min.
Mērķauditorija: savu autentiskumu meklējošas sievietes.
Kursa maksa: 24.20 EUR (ieskaitot 21% PVN)

Videokursu iegādāties šeit.