Publicēta kursu programma 2021.gada pirmajam pusgadam

Juris Rubenis • 2020. gada 30. oktobris

Programmā esam iekļāvuši pieprasītus un pilnīgi jaunus kursus. Līdz tiks pabeigta Institūta jaunā mājvieta "Ola", daļu no tiem plānojam noturēt Rīgā, viesnīcā “Islande”, daļu – garīgo prakšu centrā StacijaLV, kas atrodas Ventspils novada Lūžņas ciemā. Šī skaistā un klusā vieta ļauj organizēt seminārus un retrītus, kuros iekļauta dalībnieku dzīvošana uz vietas, lai, Otto Šarmera vārdiem runājot, veidotu “aizsargātu telpu”, kas palīdz vieglāk atvērties un sadarboties ar mūs mainošiem procesiem.

Semināru dalībnieku drošība un ērtība ir Institūta vadības un pasniedzēju prioritāte, tāpēc visi mūsu līdzšinējie semināri noturēti, stingri sekojot valstī spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Tā rīkosimies arī turpmāk.

Ja gadījumā valstī tiks izsludināts īslaicīgs aizliegums noturēt klātienes seminārus, neplānojam seminārus atcelt, bet gan pārcelt un noturēt citā laikā. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā plānotie semināri notiks. Turklāt esam pārliecināti, ka visas epidēmijas reiz beidzas.

Mēs dzīvojam satraucošā un negaidītu izaicinājumu pilnā laikā. Taču svarīgi atcerēties izcilā domātāja Karla Gustava Junga sacīto: “Lielākās un svarīgākās problēmas pašos pamatos ir neatrisināmas. Tās nevar atrisināt, tās var tikai pāraugt.” Bieži vien mēs nespējam mainīt ārējās pasaules notikumu gaitu, bet varam attīstīt sevī jaunas prasmes, kas palīdz ne tikai atbilstoši reaģēt uz negaidītiem dzīves pavērsieniem, bet arī izmantot tos kā iedvesmu un atspēriena punktu izaugsmei.

Esmu pārliecināts, ka mūsu rīcībā joprojām ir daudz neatklātu un tāpēc neizmantotu iespēju. Kā parasti, īstās atbildes uz lielajiem jautājumiem atrodamas mūsos pašos, tikai jāuzdrošinās doties tās meklēt. Šo mūžam noslēpumaino, iedvesmojošo un nereti biedējošo izaugsmes procesu senie domātāji saukuši par varoņa ceļu. Varonis ir cilvēks, kurš necenšas aizbēgt no savas dzīves vai izveidot sev ērtu pasaules uzskatu. Viņš vai viņa nojauš, ka, tieši dodoties savas dzīves un dvēseles “nepazīstamajā meža daļā”, atrodams viņu (tieši viņu!) autentiskais aicinājums.

Atcerieties, izcilais Dantes darbs “Dievišķā komēdija” sākas ar teikumu: “Dzīves vidū es atjēdzos viens pats tumša meža biezoknī.” Atrast sevi tumšā mežā bez izpratnes, kurp doties, nav pati patīkamākā pieredze... Taču izšķirošais ir iespēja pamosties, “atjēgties”. Pusaizmidzis, automātismos un ikdienas dzīves letarģijā ieslīdzis cilvēks diemžēl nespēj atrast īstos orientierus pat gaišas dienas laikā, atrodoties pazīstamā vietā. Pamodināta cilvēka rīcībā vienmēr ir daudz vairāk iespēju.

Domāju, ka ikvienam no mums ir doti tādi dzīves nosacījumi, kas sniedz pašas labākās iespējas izaugsmei. Tas ir iemesls, kāpēc iekļaujošs, integrāls pasaules redzējums var mainīt mūsu dzīvi. Tāpēc mēs, Integrālās izglītības institūta pasniedzēji, esam pārliecināti, ka Institūta pienesums tieši šajā laikā var būt īpaši noderīgs daudziem, daudziem cilvēkiem un visai mūsu sabiedrībai.