Kā sadraudzēties ar savām un citu emocijām?

2022. gada 14. maijs

Savu emociju apzināšanās un emocionālā inteliģence mūsdienās ir ļoti aktuāls temats. Šķiet, gandrīz katrs cilvēks ir pieredzējis izaicinošus brīžus, kuros nav pratis atbilstoši izpaust savas emocijas vai adekvāti reaģēt uz otra cilvēka afektīvi paustajām emocijām.

Arī diskusijās par emocijām saskaramies ar populārām klišejām un sekliem saukļiem, taču šī nav joma, kuru varētu sakārtot ar pieciem vai septiņiem gudriem ieteikumiem. Tā prasa rūpīgu iedziļināšanos un neatlaidīgu darbu.

Pretēji plaši izplatītajam uzskatam nav negatīvu un pozitīvu emociju. Jebkuras emocijas mēs varam izmantot vai izpaust ievainojoši vai veselīgi. Visas emocijas grib un var būt ārkārtīgi noderīgas, ja ar tām “sadraudzējamies”, iemācāmies uztvert to vēsti un valodu.

Teologs un psiholoģijas doktorants Indulis Paičs savā darbseminārā aplūkos šādas tēmas:

Emocionālā intimitāte. Tuvība ar emocijām.

Kā savienoties ar savu emociju spēku un pieredzēt tās kā spēka avotu?

Kā emocijas pilnībā sajust, identificēt, tām ļauties un tās prasmīgi izpaust?

Ko iesākt, ja neesmu labā kontaktā ar savām emocijām?

Kā izgaismot, risināt un dziedināt emocionālās krīzes?

Kā pilnībā sadarboties ar bailēm, prieku, skaudību, kaunu, bēdām, vainas izjūtu… ar visu manu emociju spektru?

Seminārā iekļauti vingrinājumi, kas palīdz labāk apgūt lekcijās aplūkotās tēmas.

Seminārs notiks 28.-29.maijā Viesnīcas Islande Hotel konferenču centrā, Rīgā.