Integrālās izglītības institūta un Rīgas Stradiņa universitātes otrais seminārs garīgo prakšu centrā Stacija

2023. gada 17. septembris

Turpina darbu Integrālās izglītības institūta (I3) un Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) kopīgi izveidotā eksperimentāli pētnieciskā programma “Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā: integrāla pieeja” (2023-2024). 

Programmu vada RSU profesore Kristīne Mārtinsone un I3 direktors Dr. Juris Rubenis.

11.-17.septembrī Garīgo prakšu centrā Stacija notika kārtējais darbseminārs-retrīts. Tā laikā programmas dalībnieki iepazinās ar personības organizācijas līmeņiem, traucējumiem, klīniskajiem simptomiem un to atpazīšanu garīguma kontekstā (Daiga Katrīna Bitēna), kā arī padziļināja apzinātības meditācijas prasmes (Juris Rubenis, Indulis Paičs).

Ar šo darbsemināru tika sekmīgi noslēgta programmas otrā daļa. Sekojošā trešā daļa, kas kopā ilgs vēl deviņus mēnešus, turpināsies līdz 2024.gada maijam.

Programmā mācās sertificēti psihologi, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, sertificēti kontemplācijas skolotāji, klīniskie sociālie darbinieki, supervizori, karjeras konsultanti. 

Programmas kontekstā notiek darbs pie rakstu krājuma “Garīguma dimensijas daudzveidība mūsdienās: starpdisciplinārā perspektīvā”.

Uzsverot garīguma dimensiju klātesamību mūsdienu kompleksajā realitātē un sabiedrības ilgtspējas nodrošināšanā, rakstu krājuma septiņās nodaļās ir apkopots daudzveidīgs tās raksturojums. Te ietvertos rakstus ir sagatavojuši pieredzējuši zinātnieki, pētnieki, praktiķi un interesenti, kas pārstāv dažādas zinātnes nozares un prakses jomas, tādējādi nodrošinot plašu un daudzbalsīgu skatījumu. Krājums satur gan tradicionālākus garīguma aprakstus, gan mūsdienu jaunāko pētījumu atziņas, gan praktiskus piemērus. Apjomīgais izdevums būs noderīgs izziņas materiāls un iedvesmas avots plašam lasītāju lokam, meklējot savus garīguma izpratnes ceļus.

Šo grāmatu RSU apgādā plānots izdot 2024.gadā.