Miers vētrā

Inga Rubene • 2021. gada 18. oktobris

Iekšējais miers, vienotības izjūta, visa pieņemšana… Skaisti vārdi, kas ikdienas skrējienā, kad liekas, ka ap mums plosās spēcīga un nekontrolējama vētra, šķiet vien kā fantāzijas auglis.

Teorētiski jau, protams, zinām, ka ikvienai vētrai ir centrs, kurā patiešām valda miers. Taču tas šķiet tāls un nesasniedzams, kad ap mums un mūsos plosās mūsu pašu lielās vētras.

Tie, kuri pazīst grāmatas “Miers vētrā” autori Annu Gammu, zina, ka viņa pati ir kā strauja, ātra un brīžam neprognozējama vēja brāzma, bet vienlaikus no viņas staro miers, stabilitāte un drošība. Viņa ļauj dzīves un notikumu plūsmai sevi nest un mērķtiecīgi īsteno savus sapņus. Viņa ir atradusi sevī miera centru, no kura darbojas, un no viņas plūst miers un spēks.

Ceļš, pa kuru viņa pie tā nonākusi, ir bijis garš un izaicinājumu pilns. Tas ir pašattīstības ceļš, iekšējo meklējumu un īsto jautājumu ceļš. Viņa šo ceļu ir gājusi gadiem ilgi, kļuvusi par meditācijas skolotāju, zen meistari, psiholoģijas doktori un garīgo padomdevēju. Kādu no nostaigātajiem ceļa posmiem – zen sniegto mācību – Anna Gamma apraksta šajā grāmatā.

Grāmatā autore parāda ne tikai mums svešādo, taču ļoti interesanto koanu risināšanas ceļu (koans ir paradoksāls stāsts, mīkla, kurai nav viena konkrēta atrisinājuma, un tas liek meklēt tālāk, plašāk, meklēt trešo atbildi starp balts un melns; starp un ), bet arī tā laika kontekstu. Viņa “iztulko” koana mācību mūsdienu psiholoģijas un zinātnes valodā, dzīvā un interesantā veidā saistot to ar mūsu aktualitātēm un parādot ceļu, kas ved pie lielākas izpratnes un dzīves, notikumu, sevis un citu cilvēku pieņemšanas.

Piemēram, ko gan var pateikt par šo koanu:

“Meistars Sekiso jautāja: “Kā gan tu varēsi no simt pēdu augsta staba turpināt iet uz priekšu?” Kāds cits slavens vecmeistars sacīja: “Kaut arī kāds spēj sēdēt simt pēdu augsta masta galā un sasniegt apskaidrību, tā tomēr nav pilnīga. Viņam jāiet no masta smailes uz priekšu un jādodas desmit virzienos Visumā.””

Anna Gamma to skaidro šādi: “Stāsts aicina, pat vēl vairāk, izaicina, lai mēs jebkurā laikā un dzīves situācijā uzdotu jautājumu: ko konkrēti nozīmē doties uz priekšu desmit virzienos Visumā? Cilvēki, kas šodien ir gatavi uzņemties līdzatbildību, šī stāsta izpratnē neizvairās skatīties vēl tālāk un savās atbildēs ņemt vērā arī šādus faktus:

  • zināšanu apjoms ar katru dienu palielinās;
  • nacionālās valstis un starptautiskās tiesības vairs neiet soli solī ar tirgus globalizāciju;
  • tehnoloģiju attīstība nodrošina iespēju tagad-laika sarunām starp tūkstošiem kilometru attālumā esošiem cilvēkiem;
  • visā pasaulē esošajam masu iznīcināšanas ieroču arsenālam piemīt tūkstoškārtīgs biosfēras un līdz ar to arī cilvēku dzīves pamata iznīcināšanas potenciāls;
  • globālā sasilšana izraisīs milzīgas bēgļu straumes. Šiem “izdzītajiem” nekad vairs nevarēs nodrošināt atgriešanos, jo viņu zemi būs “aprijusi” jūra.” (…)

“Iet uz priekšu desmit virzienos Visumā” K. Vilbera skatījumā nozīmē sastapt visus skatījumus un perspektīvas brīvībā, atklātībā un apjaust visu dažādību vienotību, nemēģinot tās pārāk ātri harmonizēt vai sinkrētiski saliedēt atšķirīgos pasaules skatījumos. Cilvēkiem, kas apzinās atbildību, tas varētu nozīmēt: nepārtraukti virzīties uz sevis izziņu (paškompetenci); veicināt dialogu starp personām, grupām un tautām, kā arī veicināt noteiktu vērtību kultūru ģimenē, uzņēmumā un sociālajās kopienās (sociāli kulturālā kompetence); būt gataviem mūžizglītībai (jomas kompetence), kā arī atkal un atkal pilnveidot procesus, apstiprināt nepieciešamos atjauninājumus un izmaiņas un arvien no jauna drosmīgi tos iesākt (strukturālā kompetence).”

Katras nodaļas noslēgumā ir arī pārdomu vingrinājumi sevis izvērtēšanai un praktiski vingrinājumi, kā sevi mobilizēt un uz pāris minūtēm apstādināt dienas skrējienā, lai ar jaunu enerģiju dotos uz priekšu.

Anna Gamma, ejot zen ceļu, daudzu gadu garumā ir mācījusies saskatīt dzīves plašumu, dziļumu, kā arī visa un visu iekļaušanu. Viņa pati ir mācījusies un māca arī mūs, lasītājus, teikt lielo dzīvei, notikumiem un visai esībai.

Šis dzīves apliecinājums skan katrā grāmatas lappusē.