Sekmīgi noslēgusies pirmā Integrālās izglītības institūta un Rīgas Stradiņa universitātes kopīgi veidotā mācību programma

2024. gada 20. maijs

Ar gala eksāmeniem 19.maijā sekmīgi noslēgusies Integrālās izglītības institūta (I3) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) kopīgi izveidotā eksperimentāli pētnieciskā mācību programma “Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā: integrāla pieeja”.

2022.gadā tika noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas Stradiņa Universitāti (RSU) un Integrālās izglītības institūtu (I3), ko parakstīja RSU rektors Aigars Pētersons un I3 direktors Juris Rubenis. Līguma mērķis – attīstīt starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas un sociālo zinātņu jomā. Rīgas Stradiņa universitāte ir starptautiskajos reitingos augsti novērtēta zinātnes universitāte, savukārt Integrālās izglītības institūta pasniedzēji strādā ar inovatīvām metodēm un praksēm, kā rezultātā gūta nozīmīga pieredze cilvēka apziņas attīstības pētniecībā.

2023.gada janvārī darbu uzsāka pirmā I3 un  RSU kopīgi izveidotā eksperimentāli pētnieciskā programma “Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā: integrāla pieeja”. 

Astoņpadsmit mēnešu garās programmas apjoms bija 600 akadēmiskās stundas.

Programmā mācījās sertificēti psihologi, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, sertificēti kontemplācijas skolotāji, klīniskie sociālie darbinieki, supervizori un karjeras konsultanti. 

Programma aplūkoja garīguma fenomenu, garīgo prakšu daudzveidību, konsultēšanas metodes un darbu ar klientu. Programmas dalībniekiem bija jāveic arī apjomīgi individuālie darba uzdevumi.

Mācību darbs notika Rīgas Stradiņa Universitātē, bet divas septiņu dienu intensīvas mācību sesijas retrītu formā notika Garīgo prakšu centrā Stacija, Ventspils novada Lūžņā.

Programmu vadīja RSU profesore Kristīne Mārtinsone, I3 direktors Dr. Juris Rubenis un I3 pasniedzējs, psiholoģijas doktora grāda kandidāts Indulis Paičs.

Programmā atsevišķas nodarbības vadīja psihologi, psihiatri, tiesību eksperti un garīgo prakšu skolotāji.

Šāda starpdisciplināra programma Latvijā tika īstenota pirmo reizi.

Programmas absolventi pauda augstu novērtējumu programmas satura kvalitātei, novatoriskajai pieejai un iegūtajai transformatīvajai pieredzei.

Vasarassvētkos, 19.maijā Rīgas Stradiņa Universitātē notika programmas noslēguma pārbaudījumi un tās absolventi saņēma nobeiguma apliecības.

Programmas kontekstā sagatavots akadēmisks rakstu krājums “Garīguma dimensijas daudzveidība mūsdienās: starpdisciplinārā perspektīvā”. Šo grāmatu RSU apgādā plānots izdot 2024.gada nogalē.