Elijas nama divpadsmitajā dzimšanas dienā

Juris Rubenis • 2021. gada 25. novembris

2009. gada 26. novembrī tika iesvētīts un atklāts meditācijas centrs Elijas nams – neliels koka nams, kas atrodas, iespējams, nomaļākajā Latvijas vietā – Lūžņas mežos. Nakti pirms nama atklāšanas kopā ar dažiem ļoti tuviem draugiem pavadījām, skrūvējot pēdējās mēbeles un darot vēl simt citu darbu. Negulējuši, bet priecīgi svinīgajā pasākumā uzklausījām sveicienus un manu kolēģu – luterāņu un katoļu baznīcas vadītāju – svētības vārdus. Nākamajā dienā sākās pirmais meditācijas retrīts, kurā piedalījās astoņi dalībnieki. Mums nebija ne mazākās jausmas, kas no šī nama izaugs un cik ļoti tas pārveidos mūsu dzīvi. Mēs tikai sekojām dziļam, noslēpumainam un neatvairāmam aicinājumam, ko bijām sajutuši savā sirdī.

Aizvadītajos divpadsmit gados Elijas namā noturēti 269 retrīti, kuru kopīgais ilgums ir 849 dienas. Daži retrīti notikuši angļu, vācu un krievu valodā, un tajos piedalījušies dalībnieki no 20 valstīm.

Elijas nams ir Latvijā pirmā vieta, kas tika izveidota, lai tajā notiktu regulāri meditācijas retrīti, un tas kļuvis par daudzu citu labu projektu un iniciatīvu ierosinātāju. Bez Elijas nama nebūtu dibināta Lasāla kontemplācijas skolas via integralis Latvijas nodaļa, Integrālās izglītības institūts un garīgo prakšu centrs Stacija.LV. To pašu var sacīt par vairākiem citiem izciliem projektiem: Contemplatio.lv, Klusuma skolu, LNB Klusuma istabu un Centru cilvēka izaugsmei Torņakalns. Visus šos projektus šobrīd vada un attīsta Lasāla kontemplācijas skolas absolventi. 

Lielākā daļa Latvijā šobrīd aktīvo apzinātības meditācijas skolotāju, integrālo kouču, eneagrammas skolotāju ir ieguvuši būtiskas zināšanas un transformatīvu pieredzi Elijas nama sienās. Neticami, ka no tik mazas vietas nākuši tik nozīmīgi impulsi! Tas, protams, liecina par patieso pārmaiņu avotu – garīgo praksi.

Patiesi: viens no vienkāršākajiem, jaudīgākajiem un parasti vismazāk novērtētajiem resursiem, kas pieejams katram cilvēkam, ir klusums. Klusumam piemīt milzīgs transformējošs spēks, jo tas palīdz labāk uztvert sevi un Realitāti. Nereti atliek tikai pavadīt neilgu laiku patiesā klusumā – ārpus pilsētas trokšņa, bez jebkādiem ārējiem kairinātājiem, kas novērš uzmanību –, lai mūsos iekustētos varens transformatīvs process: piepeši mēs pavisam dabiski kļūstam spējīgi uztvert vairāk. Pašas no sevis mūsos sāk raisīties atskārsmes, mostas nozīmīgi jautājumi, un, protams, par sevi sāk atgādināt apspiestais psihes materiāls, nedziedinātie ievainojumi.

Šī iemesla dēļ var sacīt, ka meditācija ir dabisks garīgas pamošanās un pārveides pamats. Tā gluži vienkārši palīdz uztvert to, kas troksnī, steigā un juceklī paliek nepamanīts.

Meditācija palīdz skaidri apzināties, ka no tā, es kaut ko redzu vai uztveru, vienmēr ir atkarīgs, ko es redzu.

Paldies Dievam, paldies daudzajiem Elijas nama draugiem un atbalstītājiem, paldies visiem, ar kuriem kopā daudzas, daudzas stundas esam mācījušies augt dziļākā un plašākā apziņā!

Elijas nama laiks mūs ir būtiski mainījis. Mēs zinām, ka tas ienesis nozīmīgas, labas pārmaiņas arī daudzu citu cilvēku dzīvēs. Meditācijas prakse joprojām daudziem palīdz saklausīt savu dvēseli un Dievu.

Un mūsu ceļš turpinās…

Mūsu sirdis ir dziļas pateicības pilnas!

 

Inga un Juris Rubeņi

Kontemplācijas skolotāji,

Elijas nama dibinātāji un vadītāji