Integrālās izglītības institūta un Rīgas Stradiņa Universitātes sadarbība turpinās

2024. gada 14. aprīlis

2023.gada janvārī darbu uzsāka Integrālās izglītības institūta (I3) un Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) kopīgi izveidotā eksperimentāli pētnieciskā programma “Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā: integrāla pieeja”. 

Astoņpadsmit mēnešu garās programmas apjoms ir 600 akadēmiskās stundas.

14.aprīlī Rīgas Stradiņa Universitātē notika pēdējais klātienes seminārs, pirms programmas noslēguma pārbaudījumiem, kas plānoti 19.maijā.

Programmā mācās sertificēti psihologi, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, sertificēti kontemplācijas skolotāji, klīniskie sociālie darbinieki, supervizori, karjeras konsultanti. 

Programmas kontekstā sagatavots rakstu krājums “Garīguma dimensijas daudzveidība mūsdienās: starpdisciplinārā perspektīvā”. Šo grāmatu RSU apgādā plānots izdot 2025.gada pirmajā pusē.

Programmu vada RSU profesore Kristīne Mārtinsone, I3 direktors Dr. Juris Rubenis un I3 pasniedzējs, psiholoģijas doktora grāda kandidāts Indulis Paičs.