Kā atklāt un izmantot visas mūsu spējas? Kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam”.

2023. gada 1. novembris

Sākot ar šī gada 13.-15.septembri Institūts atkārtoti piedāvā padziļinātu un atjaunotu četru semināru kursu vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam”. Šis kurss ir Induļa Paiča, Jura Rubeņa un Nellijas_Ločmeles oriģināls autordarbs.  

Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas mūsdienu mainīgajā pasaulē jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja pārējās inteliģences ir attīstītas. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga cilvēka “operētājsistēma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus cilvēka rīcībā esošos resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi.

Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

Kursā ietilpst

  • četri trīs dienu semināri klātienē (piesakoties lūdzam ņemt vērā, ka visi četri moduļi veido vienotu, savstarpēji saistītu kursu),
  • dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi un vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
  • 12 mēnešu mentorings,
  • grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
  • individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

Vairāk par kursu iespējams uzzināt šeit

FRAGMENTI NO DALĪBNIEKU ATSAUKSMĒM

Plašāk iii3. atsauksmes

 

“Četras prasmes dzīvei un darbam” noteikti ir viens no vērtīgākajiem un jaudīgākajiem semināriem, kurā man ir bijusi iespēja piedalīties!  

Andris Gribusts, uzņēmējs

 

Integrālās izglītības institūta četru semināru kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam” varētu būt ieteicams laikā, kad pašam šķiet, ka profesionālajā un personīgajā dzīvē ir sasniegtas visaugstākās virsotnes.

Pēteris Stradiņš, profesors, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs

 

Pasniedzēju profesionalitāte, sniegtā satura augstā kvalitāte un individuālā pieeja Integrālās izglītības institūtu spilgti izceļ starp daudziem citiem izglītības nozarē. Man Integrālās izglītības institūta sniegtās zināšanas ir kā ilgi meklēta gaisma, kas palīdz risināt jautājumus, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu.  

Iveta Brūvele, Wandoo Finance dibinātāja

 

Kurss man deva prasmes, instrumentus un ticību savu spēju attīstīšanai.

Jurģis Mitenbergs, SIA TEO Broker valdes loceklis

 

“Četras prasmes dzīvei un darbam” es noteikti ieteiktu ikvienam cilvēkam, kurš vēlas dziļāk un plašāk palūkoties uz procesiem savā dzīvē, kad šķietami ir daudz sasniegts vai kādā dzīves jomā iestājies “sastrēgums”.  

Armands Alksnis, SIA “LIGNUM LATVIJA” vadītājs

 

Kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” aptver būtiskākos jautājumus cilvēka izaugsmes ceļā. Lai kur jūs savā ceļā atrastos pirms šī kursa, tas jūs noteikti aizvedīs uz nākamo līmeni. Jūs neatgriezeniski būsiet izmainījies, kļuvis patiesāks un autentiskāks.

Daina Kona, SIA Lafivents valdes locekle

 

Man kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” palīdzēja kļūt atklātākai pašai pret sevi, vienlaikus ļaujot sevi un pasauli ieraudzīt vēl plašākā kontekstā. Ikdienas darbā pieņemot lēmumus un analizējot situācijas, tas dod iespēju izturēt dinamisko kompleksitāti, nenobīties no pretrunām un neizvairīties no sarežģījumiem.

Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre

 

Četru inteliģenču kurss atvēra man acis, cik liela dāvana man ir dota – piedzimt kā cilvēkam. Kurss parādīja man sevis izzināšanas virzienus un iedvesmoja praktiskai ikdienas rīcībai šīs unikālās dāvanas jēgpilnā izbaudīšanā.

Kaspars Ozoliņš,  SIA Helio Media vadītājs

 

Institūts caur šo kursu aicina meklēt veidus, kā ievainojošus notikumus pārveidot par ieguvumiem, mācīties no pieredzes, pilnveidoties un šajā garīgajā ceļā kļūt dziļākiem, viedākiem un sabiedrībai noderīgākiem cilvēkiem. Īpašs paldies lektoriem, kuri ar savām zināšanām, sirsnību un harismu iedvesmo un iedrošina sevi izaicināt.

Oskars Prancītis, SIA Latvijas Mežu Fonds valdes loceklis

 

Kursā iegūtās atziņas nopietni ietekmēja manu turpmāko attīstības ceļu, deva tajā jaunu motivāciju un virzienu.

Ilmārs Vamzis, biznesa komandu konsultants, mentors

 

Kursā apgūtās prasmes ir vienlīdz nozīmīgas gan privātajā dzīvē, gan vadītāja darbā.  

Sanita Rozentāle, SIA KRASO valdes locekle

 

Kurss ved pāri ierastajiem priekšstatiem un robežām. Tas ir unikāls, jo nekas līdzīgs, cik man zināms, vēl nekur netiek piedāvāts. Tas ir iedvesmojošs un aizraujošs kā džezs – trīs cilvēku lieliska saspēle un improvizācija par vienotu tēmu.

Māra Līguta, auditorfirmas vadītāja

 

Integrālās izglītības institūta kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” man bija kā vitamīnu deva prātam, dvēselei un ķermenim.  

Ieva Vītola-Lindkvista, māksliniece un pasniedzēja 

 

“Četras prasmes dzīvei un darbam” es ieteiktu ikvienam uzņēmuma vai komandas vadītājam – īpaši jauniem komandu vadītājiem, kuri sajūt sevī drosmi un spēku un ir guvuši iespējas un atbildību sākt vadīt citus cilvēkus. Dalība šajā programmā man bija ceļa sākums sevis izzināšanai un iepazīšanai, kā arī iespēja palūkoties uz šo pasauli un sevi tajā no pavisam cita un līdz šim neierasta leņķa.
Maija Prozoroviča, sabiedrisko attiecību aģentūras Ogilvy PR vadītāja

 

Vēl aizvien mēdzu vakaros pārlasīt kursa lekciju materiālus un pamazām iepazīstos ar ieteikto literatūru. Man tas ļoti palīdz. 

Daina Pastare, ārste un vadītāja