Starpdisciplinārs skatījums uz garīguma fenomenu

2022. gada 18. oktobris

Viens no mūsu laika izaicinājumiem palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvjiem ir spēja atbalstīt cilvēku viņa garīgajos meklējumos un pārdzīvojumos. Līdz ar sabiedrības intereses pieaugumu par garīguma dimensiju, aktuāla ir kļuvusi arī profesionāļu prasme orientēties garīgo prakšu daudzveidībā un to izraisītās pieredzes izvērtējumā.

Tādēļ Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sadarbībā ar Integrālās izglītības institūtu (I3) aicina šo profesiju pārstāvjus piedalīties starpdisciplinārā profesionālās pilnveides izglītības un pētniecības programmā Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā. Integrālā pieeja. Šī programma ir vērsta uz garīgās pieredzes profesionālu un personisku izpēti, ar mērķi meklēt veidus garīgo fenomenu integrēšanai darbā ar tiem klientiem, kas vēršas pēc atbalsta garīgajos jautājumos.

Programma paredzēta speciālistiem ar motivāciju iedziļināties garīgo fenomenu iedabā un problemātikā, un ar vēlmi gūt garīgo prakšu pieredzi.

Tajā tiks uzņemti sertificēti psihologi, psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, mākslas terapeiti, garīdznieki, pastorālie konsultanti, sertificēti kontemplācijas skolotāji, klīniskie sociālie darbinieki, supervizori, karjeras konsultanti, mediatori. Priekšroka būs tiem, kas guvuši personisku garīgo prakšu un garīgo fenomenu pieredzi.

Mācības ir plānotas pusotra gada garumā. Programmu veido četras daļas, kas iekļauj teorijas apguvi un pašpieredzes gūšanu praktiskajās nodarbībās (reizi mēnesī svētdienās no janvāra līdz maijam), divus izbraukuma  retrītus nedēļas garumā (jūnijā un septembrī), konsultēšanas treniņus un supervīzijas.

Programmas norises laikā izstrādātos materiālus ir plānots izmantot arī pētniecības procesā. Programmas dalībniekiem būs arī iespēja iesaistīties sagatavot rakstu krājumam Garīgums: starpdisciplinārā perspektīva (RSU izdevniecība, 2023).

Programmu vada prof. Kristīne Mārtinsone.

Iesaistītie docētāji: Prof. Kristīne Mārtinsone, Dr. theol. Juris Rubenis, prof. Ineta Ziemele, dr. Elmārs Tērauds, Dr.psych. Ilona Krone, Indulis Paičs, Daiga Katrīna Bitēna, Sandra Dzilna, Evija Apine, Inese Krūmiņa.

Vietu skaits programmā ir ierobežots. Lai pieteiktos, līdz 2022. gada 31. decembrim uz e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!  jānosūta nepieciešamā dokumentācija un motivācijas vēstule. Motivācijas vēstulē iekļaujama informācija par savu izglītības un darba pieredzi, garīgajiem iedvesmas avotiem, personīgo garīgo pieredzi, praksi un pieredzēto garīgo krīzi (ja ir), kā arī apraksts par to, kā programmā iegūtais varētu palīdzēt darbā ar klientiem / pacientiem.

Pretendenti tiks aicināti uz individuālu interviju par motivāciju piedalīties programmā 2023. gada 11. janvārī. Programmas sākums paredzēts 2023. gada 22. janvārī.

Detalizēta informācija par pieteikšanos atrodama šeit