Vasarsvētkos

Juris Rubenis • 2021. gada 22. maijs

Vasarsvētki katru gadu atgādina par dzīves garīgo dimensiju, par Gara klātbūtni, darbību un pieejamību vienmēr un visur. Gars ir noslēpumainā, labvēlīgā un devīgā enerģija, kas pārspēj visus ierobežojumus, konceptus, viedokļus un vienkārši katram dod iespēju augt. Augt savā īpašajā veidā.

Gara daudzveidīgās un daudzkrāsainās izpausmes, kuras bieži atpazīstam tikai vēlāk, mēdz saukt vārdā - “garīgums”. Katram cilvēkam ir sava, atšķirīga pieredze par to, tāpēc šis vārds tiek saprasts un skaidrots tik atšķirīgi.

Manā uztverē garīgums ir labprātīga atsaukšanās, atvērtība un nepretošanās dzīves pieprasītajai attīstībai, izaugsmei un pārmaiņām, lai mēs kļūtu par patiesākiem, autentiskākiem cilvēkiem – jā, vairāk paši par sevi.

Garīgums izaicina mūsu līdzšinējos uzvedības modeļus un iedvesmo plašākai, taču sākotnēji daudz sarežģītākai dzīvei.

Garīgums ir prasme gudri apieties ar pretestību, ko jūtam pret izaicinošu pieredzi, izaugsmi, praksi un jaunu apziņu.

Garīgums iedrošina un iedvesmo dzīvot satraucošā pasaulē, kurā vienīgā pa īstam nemainīgā lieta ir nepārtrauktas pārmaiņas.

Garīgums iedrošina uzticēties pārmaiņām, kas nepieciešamas izaugsmei, un nenoslēgties bailēs.

Garīgums nevis pasargā cilvēku no krīzēm, bet palīdz tās pieņemt un šķērsot.

Garīgums ir stāsts par uzdrīkstēšanos pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, kā pašu labāko, kas mums ir dots.

Lai šis garīgums piepilda un veido mūsu dzīves! To es no sirds novēlu ikvienam no mums!