Kurss vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam”

2019. gada 23. oktobris
2021.gadā Institūts atkārtoti piedāvā četru semināru kursu vadītājiem “Četras prasmes dzīvei un darbam”. Šis kurss ir Induļa Paiča, Ulda Pīlēna un Jura Rubeņa oriģināls autordarbs. Saistošu un daudzkrāsainu to dara gan autoru atšķirīgās personības, gan dažādās iegūto zināšanu un pieredzes jomas, kuru sintēze izpaužas redzējuma plašumā un pieeju daudzveidībā.
“Šajā kursā īpaši izpaužas Institūta integrālā pieeja, jo trīs atšķirīgas personības ir sintezējušas savu redzējumu par svarīgākajiem dzīves uzdevumiem. Tas ir bijis ļoti aizraujošs, radošs un mainošs process arī mums pašiem, un, šķiet, radies tiešām interesants autordarbs,” uzsver programmas direktors Juris Rubenis.

Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas mūsdienu mainīgajā pasaulē jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja pārējās inteliģences ir attīstītas. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga cilvēka “operētājsistēma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus cilvēka rīcībā esošos resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi.

Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

Kursā ietilpst

  • četri divu dienu semināri klātienē (piesakoties lūdzam ņemt vērā, ka visi četri moduļi veido vienotu, savstarpēji saistītu kursu, tāpēc pieteikumus uz atsevišķiem kursa moduļiem nepieņemam),
  • dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi un vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
  • 12 mēnešu mentorings,
  • grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
  • individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai. 

Kursa autori un vadītāji: Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis. 

Lai pieteiktos kursam, rakstiet: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .  

 

Kursa apraksts

ČETRAS PRASMES DZĪVEI UN DARBAM. Četru darbsemināru kurss vadītājiem.

Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis

Kursa semināru tēmas

1. seminārs. Modulis A. Garīgā inteliģence. Teorija un prakse.

Attīstīt apziņu un atrast jēgu. Kas ir spēka, drosmes un iedvesmas avoti?

Garīgā inteliģence māca mums risināt savus dziļākos eksistenciālos jautājumus. Ja netiek apmierinātas eksistenciālās vajadzības pēc jēgas, drošības un piederības izjūtas, rodas noogēnās neirozes – nopietni traucējumi visās pārējās dzīves jomās. Depresija, destruktīvas domas, psihosomatiskas saslimšanas var būt saistītas ar aizkavētu garīgās inteliģences attīstību. 

No garīgās inteliģences atkarīgs, kā uztveram realitāti. Eiropas civilizācijai joprojām svarīgs senais ieteikums: iepazīsti pats sevi! Tāpēc apzinātības un citu garīgo prakšu apgūšanai ir neaizstājama nozīme mūsu izaugsmē.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Semināru vada Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

Maksa par 1.semināru 726 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas un kafijas pauzes ar uzkodām.

 

2. seminārs Modulis B. Emocionālā inteliģence. Teorija un prakse.

Iegūt emociju un attiecību kompetenci. Vai es saprotu, ko jūtu?

Labākie vadītāji ir cilvēki ar attīstītu emocionālo inteliģenci, ko mēdz saukt arī par “sirds inteliģenci”. Lai atrisinātu kādu situāciju, to vispirms ir nepieciešams sajust, ne tikai saprast. Diemžēl daudzi cilvēki cieš no “jūtu akluma” – viņi neprot uztvert un atpazīt emocijas. Emocionālā inteliģence nozīmē izpratni par savām un citu izjūtām, emocionālajiem procesiem cilvēkā. Cilvēks nav tikai racionāla būtne – patiesībā mūsu dzīves lielāko daļu vada tieši emocionālie procesi. Ja cilvēkam trūkst emocionālās regulācijas prasmju, viņš nespēj tikt galā ar savām jūtām un sajūtām, līdz ar to nodara pāri citiem un sev.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Semināru vada Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

Maksa par 2.semināru 726 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas un kafijas pauzes ar uzkodām.

 

3. seminārs. Modulis C. Mentālā inteliģence. Teorija un prakse.

No zināšanām uz gudrību, no mācīšanās uz pārveidi. Kādas ir manas domāšanas kļūdas?

Intelektuālā inteliģence māca attīstīt korektu, patiesu, atvērtu domāšanu. Neattīstīta domāšana ne tikai traucē cilvēkam sistēmiski attīstīt savus nodomus, bet arī laiku pa laikam ieved viņu paša radītos slazdos.

Intelektuālā prasme ir spēja atpazīt savas un citu domāšanas kļūdas, kā arī kritiski izvērtēt savu uztveri un pamanīt tās robus. Domāšanas kļūdas un fiksācijas noslēdz pieeju plašam pieredzes laukam, kas tiek noliegts vai ignorēts šķietami racionālu argumentu dēļ.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Semināru vada Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

Maksa par 3.semināru 726 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas un kafijas pauzes ar uzkodām.

 

4. seminārs. Modulis D. Ķermeņa inteliģence. Teorija un prakse.

Pieredzēt ķermeni kā skolotāju un atbalstu. Kā es jūtos savā ķermenī?

Cilvēka ķermenim piemīt apbrīnojama inteliģence un jūtīgums. Tam ir pašam sava valoda, zināšanas un atmiņa. Daudzi cilvēki mūža garumā tā arī paliek atsvešināti no sava ķermeņa gudrības. Nereti ķermeni pamanām tikai tad, ja mums kaut kas iesāpas. Taču ķermeņa instinkti ir visspēcīgākās enerģijas, ar kurām mums jāstrādā. Patiesai pārveidei pavisam noteikti jāaptver arī instinkti. Visi pārmaiņu procesi, kuros instinkti tiek ignorēti, gandrīz neizbēgami noved pie problēmām. Dažkārt dzīves vidū mums no jauna jāmācās sadraudzēties un sadarboties ar savu nepelnīti aizmirsto vai noniecināto ķermeni. Mums jāmācās tajā ieklausīties un uztvert, ko tas vēlas mums paust.

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Semināru vada Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

Maksa par 4.semināru 726 EUR (ieskaitot PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas un kafijas pauzes ar uzkodām.

 

Semināru dienas kārtība

Pirmā semināra diena

8.30                                             Sākums

18.30                                           Noslēgums

Otrā semināra diena

8.30                                             Sākums

18.30                                           Noslēgums

 

Atsauksmes

 

“Kurss kā ceļš jeb pastāvīgs personības izaugsmes process, dalībniekiem iepazīstot četrus inteliģences veidus, kuri katrs atsevišķi un mijiedarbībā veido vispusīgu personību. Kursā veiksmīgi apvienotie moduļi māca izprast un praktiski pielietot četras inteliģences jēgpilnai, radošai un priekpilnai dzīvei.

Kursa pasniedzēji šajā ceļā spēj patiesi ieinteresēt un filigrāni viens otru papildina. Mani ļoti uzrunā viņu saistošais pasniegšanas veids, radošums un sinerģija. Novērtēju viņu pieejamību semināru starplaikos – tā ļauj uzturēt atgriezenisko saikni.

Iepazīšanos ar kursa dalībniekiem jeb ceļabiedriem es uzskatu par šī kursa pievienoto vērtību.”

Lolita Kronberga, juriste

 

“Esmu ļoti pateicīga par iespēju būt daļai no Induļa Paiča, Ulda Pīlēna un Jura Rubeņa autordarba – kursa, kas aptver būtiskākos jautājumus cilvēka izaugsmes ceļā. Lai kur jūs savā ceļā atrastos pirms šī kursa, tas jūs noteikti aizvedīs uz nākamo līmeni. Jūs neatgriezeniski būsiet izmainījies, kļuvis patiesāks un autentiskāks.

Kursa unikālā iezīme ir domas svaigums un aktualitāte – garīguma saķere ar realitāti un uzņēmuma vadības prizmas konstantā klātbūtnība. Šajā kursā savienojas tūkstošiem gadu pulētas atklāsmes un svaigākās teorijas par cilvēces iespējamo nākotni.”


Daina Kona, SIA Lafivents valdes locekle

 

“Šis četru semināru kurss ir

visaptverošs: cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā,

tāds, kas ved pāri ierastajiem priekšstatiem un robežām,

unikāls, jo nekas līdzīgs, cik man zināms, vēl nekur netiek piedāvāts,

iedvesmojošs, aizraujošs,

kā džezs – 3 cilvēku lieliska saspēle un improvizācija par vienotu tēmu,

integrējošs – tas ietver visu cilvēku: gan prātu, gan dvēseli, gan ķermeni, gan Radītāja garu mūsos,

praktisks – ar pamudinājumu semināra laikā dzirdēto, apjausto, izjusto arī piedzīvot.”

Māra Līguta, auditorfirmas vadītāja

 

“Šis kurss bija ekskluzīva sevis pilnveides pietura. Ir satikti trīs izcili skolotāji. Tā ir privilēģija būt viņu skolniekam, gūt skaidrojumus, pasaules un dzīves redzējumu no augstāka punkta. Esmu ļoti gandarīta par zināšanām, kuras ir iedvesmojušas mani turpināt pilnveides ceļu.

Seminārs prasīja dziļu sevis izzināšanas darbu; tas iedvesmoja dzīvot, domāt un riskēt.” 

Inta Seska, uzņēmēja

 

“Man šis kurss palīdzēja kļūt atklātākai pašai pret sevi, vienlaikus ļaujot sevi un pasauli ieraudzīt vēl plašākā kontekstā. Ikdienas darbā pieņemot lēmumus un analizējot situācijas, tas dod iespēju izturēt dinamisko kompleksitāti, nenobīties no pretrunām un neizvairīties no sarežģījumiem. Labi sabalansēta teorija un praktiskie vingrinājumi. Augstu vērtēju arī sastaptos domubiedrus, ar kuriem turpinām komunikāciju.”

Anda Čakša, Saeimas deputāte

"Integrālās izglītības institūts ir īstajā laikā un īstajā vietā. Latvijas dzīve vairs nav iedomājama bez šī institūta. Tas ir kā tuvs draugs un ceļabiedrs ikvienam. Dziļa inteliģence ceļā uz harmoniju. Esmu apmeklējusi Institūtā dažādus seminārus un tikšanās, pēcgarša vienmēr ir jaudīga.

Šie semināri, lekciju cikli aicina domāt, strādāt ar jautājumiem, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu, katram jāatrod sava. Man institūts palīdz veidoties un tapt par to kas Es Esmu, tverot dzīvi caur Pieņemšanas un Iekļaušanas prizmu."  

Inese Ozola, Amoralle īpašniece

 

Institūta programmas direktors Juris Rubenis par šo kursu saka:

“Kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam” ir veidots kā četru semināru/moduļu atbalstīts izaugsmes ceļš, kura tēmas un uzdevumi ir būtiski saistīti pārdomātā secībā. Strādājot ar katru no četrām inteliģencēm – mentālo, emocionālo, garīgo un ķermeņa inteliģenci –, mācīsimies arī konkrētas apziņu paplašinošas metodes, kuras loģiski kulminē noslēguma moduļa tēmā par visa pamatā esošo ķermeņa uztveri. Daudziem cilvēkiem mēdz būt maldīgs priekšstats, ka vismaz divas vai trīs no inteliģencēm vai prasmēm viņiem pilnīgi noteikti ir pietiekami attīstītas. Jā, tā mēs parasti domājam. Taču nereti cilvēki dzīves vidū pieredz pārsteidzošu pamošanos, atskārstot, ka patiesībā tā nebūt nav! Arī šķietami apgūtās prasmēs ir “baltie laukumi” un “apslēptās mīnas”, uz kurām laiku pa laikam uzkāpjam.

Mūsuprāt, kursa viengabalainība, integrālā pieeja (visi četri moduļi, visas četras prasmes) spēj sniegt dalībniekiem pilnu saskari ar sevi un dzīvi. Svarīga loma ir arī grupas sadarbībai, proti, tam, ka vieni un tie paši cilvēki gada laikā kopīgi šķērso dažādas pieredzes un tāpēc spēj aizvien labāk cits citu atspoguļot. Semināru starplaikos ir plānotas papildu tikšanās, lai sevis attīstīšanas darbs turpinātos nepārtraukti visu 12 mēnešu garumā.

Pieredze liecina, ka atsevišķi jaudīgi semināri, protams, var dot ļoti labu uzrāvienu, kalpot kā “iekustinātāji”, taču mēs labi zinām, ka visspilgtākās virsotņu pieredzes līdz ar mūsu apņemšanos kaut ko konkrētu darīt mēdz samērā ātri izbalēt. Viens no izcilajiem mūsdienu integrālajiem skolotājiem, Kena Vilbera līdzstrādnieks Terijs Patens savā jaunākajā, šogad publicētajā grāmatā A New Republic of the Heart raksta: “Lai cik intensīvas būtu mūsu atklāsmes, tās ar laiku izbalē. Tas, kas mūs patiesi maina, ir ikdienas dzīvesveids, prakse.” Patens stāsta, ka bija nepieciešams laiks, līdz viņi nonāca pie šāda secinājuma: “Pārveidojošai dzīves praksei jāiekļauj katrs esības aspekts – tā nevar koncentrēties vienīgi uz meditatīvu pamošanos, fizisko veselību, psiholoģisko izaugsmi vai pilsonisko aktivitāti. Praksei jāveicina pārmaiņas visās mūsu esības formās.”

Mūsu izveidotā kursa jēga ir tā, ka kopīgi ar kursa dalībniekiem uzsākam ceļu, kurā pakāpeniski tiek iekļautas jaunas tēmas un vingrinājumi. Tas ir svarīgs garants reālām pārmaiņām jeb transformācijai cilvēkā. 

Esam rūpīgi izveidojuši šo programmu, iekļaujot tajā, mūsuprāt, pašus noderīgākos instrumentus un tēmas un apvienojot labākās mūsdienu vadītpratības atziņas ar pašu zināšanām un pieredzi.

Tāpēc kurss var palīdzēt katram dalībniekam ne tikai uzsākt, bet arī palikt (un tas ir pats grūtākais!) absolūti nekomfortablajā pārmaiņu procesā. Šo uzdevumu vislabāk spēj paveikt garākas programmas, jo ilgstošs process izraisa cilvēkā vairāk neatgriezenisku pārmaiņu. Tas arī patiesībā ir mūsu kursa galvenais uzdevums: ne tikai sniegt informāciju galvai, bet arī mudināt, iekustināt un atvērt izaugsmei visu cilvēka esību. Īsumā to tad arī sauc par integrālo praksi.”