Četras prasmes dzīvei un darbam. Ievads. Korporatīvs darbseminārs vadītājiem.

30.06.2021 09:00— 19:00 garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kurss sniedz ieskatu četros inteliģences veidos, kas mūsdienu mainīgajā pasaulē jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Ja kaut viena no šīm inteliģencēm ir neattīstīta, tas var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam. Turklāt svarīgi ir ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīvei un darbam. No tā, cik veiksmīgi ir attīstītas mūsu četras inteliģences, atkarīga “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi un iezīmējam mērķus. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Kursa mērķis ir ne tikai sniegt teorētisko kopskatu, bet arī praktiski iepazīstināt ar iedarbīgām metodēm, kas palīdz attīstīt cilvēka potenciālu.

Mērķauditorija – cilvēki, kas vēlas apgūt noderīgas metodes personiskajai izaugsmei.

Slēgts pasākums vienas organizācijas darbiniekiem.

Kursa dienas kārtība

Sākums: Trešdien, 9:00

Noslēgums: Trešdien, 19:00

Kursu vada Juris Rubenis

 

Norises vieta: garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Brīvu vietu nav