Drosme ir vienīgais tikums, ko nevar notēlot. Paradokss – palīgs domāšanai un vadīšanai. Seminārs-meistarklase.

11.06. — 12.06.2020 09:00— 12:00 Integrālās izglītības institūta virtuālā tikšanās telpa ZOOM platformā

Dzīve nav lineāra kustība, bet nepārtraukta paradoksu vai šķietamu pretrunu virkne. Kritieni, sakāves un neveiksmes ir neizbēgamas. Uztvert tos nevis kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju ir viena no dzīves mākslām, kas noteikti jāapgūst. Lai to spētu, ir jāuzvar savas bailes. Baiļu pārspēšana ir izaicinošākais dzīves uzdevums.

Kā neveiksmi pārvērst enerģiju dodošā pieredzē? Ko var iegūt zaudējot?

Drosme un gudrība riskēt. Riski, kurus nedrīkstam uzņemties, un riski, kurus nedrīkstam neuzņemties.

Intuīcija un “skaidrais prāts”. Kur smelties drosmi uzticēties intuīcijai?  

“Sestā maņa” un tās attīstīšana.

Šajā seminārā uzņēmējs Uldis Pīlēns un teologs Indulis Paičs dalīsies atziņās un pieredzē par vadības paradoksālajiem aspektiem un to pielietošanu praktiskajā darbā.

 Kursa dienas kārtība

  1.DAĻA/ 11.jūnijs

9.00   Pieslēgšanās ZOOM platformai. Iepazīšanās aplis.

9.15   1.lekcija. Bailes – ienaidnieks vai resurss? Ko nozīmē būt drosmīgam? Drosmīgas rīcības ķermeniskie, psiholoģiskie un garīgie aspekti (I. Paičs)

10.15   Kafijas/tējas pauze (individuāli)

10.25   2.lekcija. Ko var iegūt zaudējot? Risks kā iespēju katalizators. (U. Pīlēns)

11.25   Atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem un diskusija par tiem.

12.00   Semināra 1.daļas noslēgums.

  2.DAĻA/ 12.jūnijs

9.00   Pieslēgšanās ZOOM platformai. Diskusija, viedokļi, ierosinājumi par iepriekšējā dienā saklausīto.

9.15   3.lekcija. Dzīve paradoksu pilnā pasaulē. Domāšanas modeļi nenoteiktības apstākļos (I. Paičs)

10.15   Kafijas/tējas pauze (individuāli)

10.25   4.lekcija. Intuīcija un “sestā maņa” uzņēmējdarbībā (U. Pīlēns)

11.25   Jautājumu un diskusiju daļa, viedokļu apmaiņa

12.00   Semināra 2.daļas noslēgums

 Papildus:

- sākot ar 12. jūnija pēcpusdienu, Jums būs iespēja pieteikties uz pusstundas ilgu individuālu konsultatīvu sarunu/diskusiju ar kādu no pasniedzējiem online ZOOM platformā,

- saņemt uz Jūsu norādīto adresi sertifikātu par Jūsu dalību seminārā “Drosme ir vienīgais tikums, ko nevar notēlot” un – pēc Jūsu izvēles – pasniedzēju parakstītu, Jums adresētu grāmatu “(mans) uzņēmēja kods’’ (U. Pīlēns) vai “Deviņi dvēseles uzdevumi” (I.Paičs).

Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: U. Pīlēna meistarklase, Ievads U teorijā, Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana, Ko nozīmē uzticēties sev?

Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvas pieredzes apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

Kursu vada Uldis Pīlēns un Indulis Paičs.

Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

Norises vieta: Integrālās izglītības institūta virtuālā tikšanās telpa ZOOM platformā

Brīvu vietu nav