Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana. Kā mērķtiecīgi vadīt savas izjūtas problēmsituācijās. Seminārs.

06.06. — 07.06.2020 09:00— 12:00 Integrālās izglītības institūta virtuālā tikšanās telpa ZOOM platformā

Sadzīviskās un profesionālās iemaņas apgūstam ilgstoši un mērķtiecīgi, bet kā ar prasmi regulēt emocijas? Ko darīt, ja nav paveicies ar paraugiem līdzās un emociju regulēšanu nav izdevies apgūt intuitīvi, mācoties no tuvākajiem cilvēkiem?

Mūsdienās tik izplatītā veģetatīvā distonija un citi somatoformie traucējumi ir spilgts pierādījums tam, ka cilvēks nav tikai racionāla, ar gribasspēku apveltīta būtne, – mēs nesam sevī emocijas, ar kurām nereti netiekam galā.

Lai iemācītos emociju regulācijas pamatus, nav jāgaida brīdis, kad jāvēršas pēc palīdzības pie ārstiem un citiem speciālistiem.

Emociju regulācija noder ne tikai personiskajā dzīvē, bet arī profesionālajā sfērā: vadītājiem jāspēj risināt emocionāli uzlādētas situācijas, atrast īstos vārdus un pieeju konkrētiem cilvēkiem. Jāprot veiksmīgi vadīt arī savas izjūtas – īpaši brīžos, kad uz darbagalda nonāk galvenokārt problēmjautājumi.

No teorijas – uz praksi. Apzināties emocijas – tas ir tikai pats pirmais solis. Emociju regulācija ir daudz plašāks un sazarotāks jēdziens, kas ietver konkrētus soļus, vingrinājumus un prasmes, kuras var izmantot ikdienā emocionālā līdzsvara attīstīšanai un nostiprināšanai.

 Seminārs “Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana. Kā mērķtiecīgi vadīt savas izjūtas problēmsituācijās?”, kam pēc programmas plāna bija jānotiek 6. jūnijā klātienē, Institūta telpās, notiks online semināra režīmā, kura formāts ir jau ticis pārbaudīts citos mūsu piedāvātajos kursos/meistarklasēs un dalībnieku vērtējumā atzīts par veiksmīgu modeli.

Seminārs sadalīts uz 2 dienām, pa 3 stundām katru dienu, ar sekojošu darba programmu:

 1.DAĻA / 6.jūnijs 9:00 – 12:00

9.00     Pieslēgšanās ZOOM platformai. Iepazīšanās aplis.

9.15     1.lekcija. Emociju teorija. Integrāls skatījums uz psihes procesiem.

10.15   Kafijas/tējas pauze (individuāli)

10.25   2.lekcija. Emociju regulācijas prasmes.

11.25   Atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem un diskusija par tiem.

12.00   Semināra 1.daļas noslēgums.

  2.DAĻA/ 7.jūnijs 9:00 – 12:00

9.00     Pieslēgšanās. Diskusija, viedokļi, ierosinājumi par iepriekšējā dienā saklausīto.

9.15     3.lekcija. Emocijas un motivācija. Praktisks ceļš uz reālām pārmaiņām.

10.15   Kafijas/tējas pauze (individuāli)

10.25   4.lekcija. Emocionālā inteliģence ikdienas dzīvē. Rūpes par sevi un citiem.

11.25   Jautājumu un diskusiju daļa, viedokļu apmaiņa

12.00   Semināra 2.daļas noslēgums

 Papildus:

- sākot ar 7. jūnija pēcpusdienu, katram dalībniekam būs iespēja pieteikties uz pusstundu ilgu individuālu konsultatīvu sarunu/diskusiju online ZOOM platformā;

- pēc kursa noslēguma uz Jūsu norādīto adresi nosūtīsim sertifikātu par Jūsu dalību seminārā “Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana” un parakstītu, Jums adresētu manu grāmatu “Deviņi dvēseles uzdevumi”.

Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla, Ko nozīmē uzticēties sev?, Ko nozīmē “apgaismība” 21. gadsimtā?, Vai iztēle var palīdzēt labāk saprast realitāti?

Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

Kursu vada Indulis Paičs.

Kursa maksa 181,50 EUR (ieskaitot PVN).

Kursa dienas kārtība:

Sestdiena: 8:30 17:00

Norises vieta: Integrālās izglītības institūta virtuālā tikšanās telpa ZOOM platformā