Mentālā inteliģence (C). Četras prasmes dzīvei un darbam. Četru darbsemināru kurss vadītājiem.

31.01. — 02.02.2025 13:00— 13:30 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Jauns paplašināts kurss vadītājiem, kā arī visiem, kas vēlas sistēmiski veicināt savu izaugsmi.

Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus cilvēka rīcībā esošos resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi.

Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas mūsdienu mainīgajā pasaulē jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja pārējās inteliģences ir attīstītas. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīvei un darbam. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

Kursā ietilpst
• četri divu dienu semināri klātienē (moduļi A, B, C, D; teorija un prakse),
• dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi un vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
• 12 mēnešu mentorings,
• grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
• individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

Modulis C. Mentālā inteliģence. Teorija un prakse.
No zināšanām uz gudrību, no mācīšanās uz pārveidi. Kādas ir manas domāšanas kļūdas?
Mentālā inteliģence māca attīstīt korektu, patiesu, atvērtu domāšanu. Neattīstīta domāšana ne tikai traucē cilvēkam sistēmiski attīstīt savus nodomus, bet arī laiku pa laikam ieved viņu paša radītos slazdos.
Intelektuālā prasme ir spēja atpazīt savas un citu domāšanas kļūdas, kā arī kritiski izvērtēt savu uztveri un pamanīt tās robus. Domāšanas kļūdas un fiksācijas noslēdz pieeju plašam pieredzes laukam, kas tiek noliegts vai ignorēts šķietami racionālu argumentu dēļ.

Mērķauditorija: vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.
Maksimālais dalībnieku skaits: 20 cilvēku.
Kursu vada Indulis Paičs, Juris Rubenis, Nellija Ločmele.

 

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv
Kursa maksa 871.20 EUR (ieskaitot PVN 21 %)
Cenu veido
Izmitināšanas pakalpojumi 220.00 + PVN 21 % = 266.20
Kurss 500.00 + PVN 21 % = 605.00
Cenā iekļautas 7 ēdienreizes un nakšņošana (2 naktis) vienvietīgās istabās.

Kursa dienas kārtība
Piektdiena
13.00 Sākums
Svētdiena
13.30 Noslēgums

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Pieteikties