Ievads U teorijā un praksē. Ceļš pie manī apslēptā radošuma. Kā atvērt prātu, sirdi un gribu? Darbseminārs vadītājiem

29.09. — 01.10.2023 12:00— 13:30 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt.

Lai radītu ko patiesi jaunu, nepieciešams ceļš, kas atšķiras no ierastā. Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (MIT) pasniedzēja Otto Šarmera izstrādātā U teorija ir viens no izcilākajiem mūsdienu instrumentiem autentiska radošuma attīstīšanai visdažādākās dzīves jomās. U teorija palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, kurus varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti indivīda un grupas apslēptie resursi un atvieglots radošu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. 

U teoriju mūsdienās plaši izmanto organizāciju vadībā un biznesā, taču tā palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā, mācot patiesi un radoši komunicēt ar sevi, citiem cilvēkiem un realitāti.  O. Šarmers uzsver, ka panākumi nav atkarīgi no tā, ko vai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

Pateicoties Integrālās izglītības institūta semināriem un O. Šarmera grāmatu publicēšanai latviešu valodā, U teoriju Latvijā teorētiski ir iepazinuši daudzi. Taču diemžēl tā joprojām netiek īsti saprasta un lietota, jo daudziem paliek svešas U teorijas apgūšanas un izmantošanas metodes.

Citiem vārdiem sakot, U teoriju nav iespējams apgūt, tikai par to lasot vai klausoties lekcijas.

Apgūt U teoriju nozīmē ne tikai intelektuāli to izprast, bet arī praktizēt – ar atvērtu prātu, sirdi un gribu. Un tas nav iespējams bez konkrētu vingrinājumu apgūšanas.

Darbseminārā mācīsimies praktiski apgūt O. Šarmera piedāvātās inovatīvās prakses, kas palīdz pielietot U teoriju dzīvē.

Jā, kā atvērt sirdi, prātu, gribu?

Kā izmantot U procesu radošu lēmumu atklāšanā un pieņemšanā?

Kā atklāt sevī prombūtnību un atvērt gribu klātbūtnībai?

Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas, bet galvenokārt – daudzi praktiski vingrinājumi.

Seminārā mācīsimies ieklausīties savā ķermenī, kas ir ļoti nozīmīgs, tomēr reti izmantots instruments lēmumu pieņemšanā.

Semināra dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties vingrinājumos, kas spiedīs atstāt komforta zonu un ierastās domāšanas modeļus, jo tikai tā iespējams atklāt mūsos apslēptos traucēkļus un iespējas.

Mērķauditorija: dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits: 14 cilvēku.

Kursu vada Juris Rubenis un Andrejs Vasiļjevs.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kursa maksa 726 EUR (ieskaitot 21 % PVN).

Cenā iekļautas 7 ēdienreizes un nakšņošana (2 naktis) vienvietīgās istabās.

Kursa darba kārtība

Piektdiena

12.00                            Sākums

Svētdiena

13.30                            Noslēgums

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Brīvu vietu nav