Klusuma nedēļa. Septiņas klusuma dienas garīgajai izaugsmei un dvēseles atelpai.

12.12. — 18.12.2022 14:00— 11:00 garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Katra cilvēka dzīvē ir brīži un situācijas, kad visvairāk var palīdzēt apstāšanās, klusums un vienatne.

Tie ir mirkļi, kad jūtamies kā izmesti no līdzšinējā dzīves vilciena.
Vecās atbildes uz lielajiem jautājumiem vairs neapmierina.

Bet varbūt vienkārši esam ļoti noguruši un mums jāatjauno spēki…

Vai varētu būt, ka viss patiešām nepieciešamais jau ir manā rīcībā, tas tikai jāpamana?

Vai varētu būt, ka man tikai jāpamostas tam, kas jau ir?

Ikvienam cilvēkam laiku pa laikam nepieciešams pabūt vienatnē un klusumā. Šādu iespēju piedāvā klusuma nedēļa Klusuma namā.

Klusuma nedēļas dalībniekiem jāatceras, ka klusums vienlaikus ir liela iespēja un liels izaicinājums. Pavadīt laiku patiesā klusumā nemaz nav tik viegli, sevišķi, ja to darām pirmo reizi mūžā. Taču, ja turpinām savu laiku un vidi piesārņot ar ikdienišķām darbībām, piemēram, bezmērķīgu sērfošanu internetā, visticamāk, arī šis vienatnes laiks nevarēs mums sniegt gaidīto. Tāpēc tiek ieteikti konkrēti dienas kārtības modeļi, kas var palīdzēt nonākt pie dziļākas sevis apzināšanās un patiesas apstāšanās. Noteikta ikdienas struktūra jeb ietvars nereti kalpo kā izcila attīstības gultne.

Nereti daba ir pati labākā vieta cilvēka dvēseles dziedināšanai vai atpūtai. Iesakām daudz laika pavadīt pastaigās pa mežu vai jūras malu. 

Protams, katrs klusuma nedēļas dalībnieks šo laiku var pavadīt paša izvēlētā veidā.

NOTEIKUMI

Ja vēlaties pieteikties klusuma nedēļai, jums jāapņemas ievērot šādus noteikumus:

  • Klusuma nama iemītniekiem jāievēro klusums; skaņas avotu (piemēram, TV, radio, datora utt.) lietošana un trokšņošana nav atļauta,
  • Klusuma namā nav atļauts lietot mobilos telefonus,
  • Klusuma namā nav atļauts lietot apreibinošas vielas (piemēram, alkoholu, narkotikas utt.),
  • Klusuma namā aizliegts smēķēt; smēķēšana ir atļauta tai paredzētā vietā Klusuma nama teritorijā,
  • klusuma nedēļas dalībniekiem nav atļauts savā istabā uzņemt viesus,
  • Klusuma nama iemītniekiem jārespektē pārējo klusuma nedēļas dalībnieku klusuma telpa; sarunas ar citiem nama iemītniekiem nav atļautas.

Piesakoties klusuma nedēļai, pieteicējs vienlaikus apņemas stingri ievērot šos noteikumus. Viesis piekrīt, ka rupja noteikumu pārkāpuma gadījumā viņu var lūgt Klusuma namu atstāt.

  • Klusuma nedēļa nav skolotāja vadīts retrīts.

Taču klusuma nedēļas viesiem pieejama īsa saruna ar kontemplācijas skolotāju iepriekš noteiktos konsultāciju laikos. Sarunā iespējams gūt individuālus ieteikumus, kā vislabāk veidot klusuma nedēļas struktūru, kā arī saņemt norādījumus par meditāciju vai citām garīgajām praksēm.

  • Katru dienu tiek piedāvātas vairākas kontemplācijas skolotāja vadītas meditācijas reizes meditācijas telpā. To apmeklēšana ir fakultatīva.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Mērķauditorija: cilvēki, kas vēlas veicināt savu garīgo izaugsmi un atrast iekšējo līdzsvaru.

Klusuma nedēļā asistē kontemplācijas skolotāji Inga Rubene un Juris Rubenis.

Pasākuma organizators SIA Garīgo prakšu centrs Stacija.lv

Uzturēšanās maksa 840 EUR (ieskaitot 12% PVN).

Cenā iekļautas 17 ēdienreizes un nakšņošana (6 naktis) vienvietīgās istabās.

Klusuma nedēļas ietvars

            Pirmdiena

            14.00–16.00                Ierašanās namā

Svētdiena

            Līdz 11.00                    Nama atstāšana

Norises vieta: garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Pieteikties