Komforta zona: kā to atstāt un kā tajā atgriezties? Kā par sevi gudri parūpēties krīzē? Intensīvs meditācijas retrīts cilvēkiem ar meditācijas pieredzi.

01.03. — 05.03.2023 18:00— 09:00 garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Ar krīzēm neskaitāmos veidos un izpausmēs mēs sastopamies ik dienas. Tā tas ir bijis pagātnē un būs arī nākotnē.

Krīzes ir normāla, neatņemama dzīves daļa. Mums nav jājautā, kā izvairīties no krīzēm, bet gan – kā iemācīties tās izturēt, šķērsot un izmantot savai izaugsmei.

Krīze nav kārtējā problēma vai nepatikšanas, bet situācija, kuru nav iespējams atrisināt ar ierastajiem paņēmieniem, ar mūsu rīcībā esošajām zināšanām un pieredzi.

Reizēm mums krīzē nepieciešams ārējs atbalsts, taču nereti vislielāko palīdzību sev varam sniegt paši, ja vien esam gatavi atvērties jaunajam un esam informēti par iespējamiem rīcības veidiem.

Par nepieciešamību atstāt komforta zonu ir rakstīts un runāts daudz. Varbūt pat pārāk daudz. Lai komforta zonu atstātu, nepieciešama drosme. Taču neviens nevar ilgstoši dzīvot ārpus komforta zonas.

Gribēt justies labi ir dabiska cilvēka vajadzība. Apzīmējums “komforta zona” nav lamu vārds – tā ir ļoti nepieciešama dzīves daļa. Visu laikmetu un kultūru cilvēki nepārtraukti centušies sakārtot dzīvi, izveidot sev komforta zonas, radīt “mājas”.

Kā drosmīgi atzīt savas vajadzības un novērtēt tās kā svarīgas?

Ko es pats varu darīt, lai savā dzīvē justos labi?

Kā veidot savu komforta zonu, lai tā netraucētu manai attīstībai?

Šīm tēmām veltītas retrīta lekcijas, taču galvenais uzsvars ir uz meditācijas prakses dziļāku apgūšanu un izkopšanu. Katru pilno dienu meditācijai tiks veltītas 6 stundas.

Šī kursa ietvarā nav paredzēta iepazīstināšana ar meditācijas pamatprincipiem, tāpēc tajā aicināti piedalīties cilvēki, kas apmeklējuši meditācijas ievadkursus un pazīst šo garīgo praksi.

Retrīta laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Mobilo komunikācijas ierīču lietošana nav atļauta.

Kursa ietvaros paredzētas individuālas sarunas ar kursa vadītāju.

Mērķauditorija: cilvēki ar meditācijas pieredzi, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

Maksimālais dalībnieku skaits – 25 cilvēki.

Kursu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kursa maksa 695.75 EUR (ieskaitot 21 % PVN).

Cenā iekļautas 11 ēdienreizes un nakšņošana (4 naktis) vienvietīgās istabās.

Kursa darba kārtība

Trešdiena

18.00                            Sākums

Svētdiena

9.00                             Noslēgums

Norises vieta: garīgo prakšu centrs Stacija, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Brīvu vietu nav