Semināru programma. 2018. gada jūlijs – decembris

01.07. — 31.12.2018