Semināru programma. 2018. gada janvāris – jūnijs.

01.01. — 30.06.2018