Vai iztēle var palīdzēt labāk saprast realitāti? Aktīvās iztēles metodes izmantošana cilvēka izaugsmes ceļā. Darbseminārs.

02.04. — 03.04.2022 08:30— 17:30 Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga, LV-1048; www.islandehotel.lv

Vai jūs sapņojat? Vai atceraties savus sapņus vai varbūt vismaz izjūtu par kaut ko svarīgu, nakts apziņā pieredzētu? Atbildes uz šiem jautājumiem palīdz labāk saprast, ko nozīmē “aktīvās iztēles” metode un kāpēc tā var būt nozīmīga.

Mūsu dvēsele runā citā valodā nekā prāts. Tā ir tēlu, metaforu un iztēles valoda. Kaut nedaudz to apgūt nozīmē iepazīt vēl vienu instrumentu, ar kuru uztvert dvēselē un dzīvē notiekošo.

Mūsdienās daudzi cilvēki ir kritiski pret darbu ar iztēli, uzskatot to par neauglīgu un bezjēdzīgu fantazēšanu. Taču jāatceras, ka vingrināta iztēle ir viens no vērtīgākajiem mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Pasaules dižākie mākslinieki, rakstnieki, skolotāji un zinātnieki atšķīrās no citiem cilvēkiem galvenokārt ar savu īpaši bagāto iztēli. Viņi spēja iztēloties un “redzēt” vairāk nekā citi.

Tas nozīmē, ka iztēle var kļūt par svarīgu uztveres “orgānu”.

Darbs ar iztēli saistīts ar nolaišanos bezapziņas dzīlēs, lai mijiedarbotos ar to psihes satura daļu, kas pārsniedz ego jeb ikdienišķo, nepaplašināto apziņu. K. G. Junga sekotāji šo metodi pazīst kā aktīvās iztēles tehniku. Darbā ar iztēli mēs ļaujam tēliem dzimt no kolektīvās bezapziņas dzīlēm.

Daudzi mūsu kultūras cilvēki nezina, kā strādāt ar iztēli. Iesākumā var būt ļoti grūti izveidot saikni ar saviem dziļajiem tēliem. Iespējams, pārāk ilgu laiku esam pavadījuši, paļaujoties tikai uz analītisko domāšanu, vai varbūt bērnībā kāds mums iemācījis, ka aizrauties ar iztēli ir bīstami, slikti un muļķīgi. 

Taču visdažādākajās reliģijās un tradīcijās ir metodes, kas izmanto darbu ar iztēli kā nozīmīgu cilvēka izaugsmi un pārveidi rosinošu instrumentu – piemēram, kristietībā tie ir daudziem pazīstamie Ignācija Lojolas “garīgie vingrinājumi”, dabas reliģijās – “dvēseles ceļojumi”. Seminārā paredzētas lekcijas un vingrinājumi.

Mērķauditorija: cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

Maksimālais dalībnieku skaits: 20 cilvēku.

Kursu vada Indulis Paičs.

Norises vieta: Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga, LV-1048; www.islandehotel.lv

Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot 21 % PVN).

Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas un kafijas pauzes ar uzkodām.

Kursa dienas kārtība

Sestdiena

8.30                                             Sākums

17.30                                           Noslēgums

Svētdiena

8.30                                             Sākums

17.30                                           Noslēgums

Norises vieta: Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga, LV-1048; www.islandehotel.lv