Uzņēmumiem

APZINĀTĪBAS TRENIŅI VADĪTĀJIEM. 8 semināru kurss.

Kursa apraksts

Jēdzienu “apzinātība” (mindfulness) pirms četrdesmit gadiem aktualizēja medicīnas profesors Džons Kabats Zinns, kurš novērtēja apzinātības universālo nozīmi un “pārtulkoja” meditācijas metodi mūsdienu Rietumu pasaulei saprotamā valodā.

Parastais cilvēka apziņas stāvoklis ir “neapzinātība”, proti, mūsu rīcība parasti ir automātiska. Apzinātība ir apzīmējums pilnai dzīvei. Apzinātība ir pilna apzināšanās, pilna klātbūtne, pamodināts un atvērts apziņas stāvoklis.  Apzinātība ir esība šeit un tagad, nevērtējoša uztvere, savu sajūtu, emociju un domu apzināšanās. Apzinātība ir prasme pieņemt un apzināti izmantot katru dzīves mirkli un situāciju. 

Mūsdienās apzinātību māca lielākajā daļā MBA programmu un tā tiek uzskatīta par ikvienam vadītājam nepieciešamu prasmi.

Kurss palīdz

 • apgūt prasmi atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
 • apgūt prasmi komunicēt autentiski un respektējot sarunas partnera vērtības (respektēt vērtības un radīt vērtības);
 • izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
 • attīstīt un vienlaikus veicināt visas cilvēka inteliģences (mentālo, emocionālo, garīgo un ķermeņa uztveres prasmi);
 • līdzsvarot darba dzīvi ar privāto dzīvi no iekšējā centra.

Semināru tēmas

 1. Ievads apzinātības/meditācijas pamata principos un praksē. Kas? Kā? Kāpēc?
 2. Apzinātības metodes vēsturiskās saknes Austrumu un Rietumu gudrības tradīcijās.
 3. Integrālā teorija un integrālā prakse kā mūsdienu instruments apzinātības apgūšanā. 
 4. Iniciācijas tradīcijas seno un moderno modeļu iespējas.
 5. Apzinātība un attiecības. Dziļā klausīšanās.
 6. Klusuma, ģeneratīvās, kreatīvās, aktīvisma, attiecību, kustību un rituāli cikliskās prakses kā komplementārās metodes apzinātības apguvē.
 7. Apzinātības loma mentālās, emocionālās, ķermeņa un garīgās inteliģences apguvē.
 8. Apzinātības loma darbā ar ēnu.
 9. Apzinātības izmantošana organizāciju vadībā un lēmumu pieņemšanā. U teorija. Apzinātība un kolektīvā inteliģence.
 10. Apzinātības/meditācijas prakses izraisītie fenomeni un krīzes. Kā ar tiem strādāt un tos atbilstoši integrēt? 

Pēckursa mentorings. Kursa vadītāji piedāvā 3 mēnešu ilgu pēckursa mentoringu, kas paredz tikšanās un konsultācijas ar kursa dalībniekiem, lai apspriestu apzinātības prakses pieredzi.

Mērķauditorija: dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.  

Prasības kursa dalībniekiem. No kursa dalībniekiem tiek sagaidīta gatavība praktizēt meditāciju un vingrinājumus semināru starplaikā. 

Kursu vada: Dr. Juris Rubenis (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice), Mag. Indulis Paičs (diplomēts kontemplācijas skolotājs, LKS via integralis, Šveice). 

Maksa par kursu (8 semināri) vienam dalībniekam 660.00 EUR (bez PVN). Dalībnieku skaits ne mazāks par 12, ne lielāks par 14 cilvēkiem. Cenā iekļautas kafijas pauzes ar uzkodām.

Kursa dienas kārtība. 8 semināri reizi nedēļā; katra semināra garums ir 4,5 stundas:

 1. daļa: 9.00–12.30  lekcijas, diskusijas un apzinātības prakse,
 2. daļa: 12.30–13.30 individuālas sarunas ar programmas dalībniekiem.
Interesenti aicināti rakstīt uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .