Publicēta 2023. gada pirmā pusgada pasākumu programma

Juris Rubenis • 2022. gada 30. oktobris

Tikko mūsu mājaslapas sadaļā kursi esam publicējuši Integrālās izglītības institūta jauno pasākumu programmu 2023. gada janvārim–jūnijam.  

Programmā esam iekļāvuši pieprasītus un pilnīgi jaunus kursus, kas veltīti dzīves aktuālajām tēmām. Daļu no šiem kursiem plānojam noturēt Rīgā, daļu – garīgo prakšu centrā Stacija, kas atrodas Ventspils novada Lūžņas ciemā un sniedz dalībniekiem iespēju vairāku dienu garus seminārus pavadīt norises vietā. 

Jaunajā programmā īpaši vēlos uzsvērt iespēju piedalīties klusuma nedēļās Lūžņā. Klusuma nedēļa palīdz atjaunot spēkus ikvienam, bet jo īpaši cilvēkiem, kuru dzīve rit intensīvā spriedzē. Katrs klusuma nedēļas dalībnieks var šo laiku pavadīt paša izvēlētā veidā, piemēram, klusās pārdomās un lēnās pastaigās pa mežu vai gar jūras krastu. Taču, ja vēlaties, varat šo laiku veltīt labākai sevis iepazīšanai un pašrefleksijai, citiem vārdiem sakot, savai garīgajai izaugsmei. Par vairākām iespējām, kā jēgpilni pavadīt šo laiku, īsā lekcijā pirmajā klusuma nedēļas dienā pastāstīs meditācijas skolotāji.

Divi semināri aplūko aktuālo attiecību tēmu: Viņa un viņš. Mīlestība, attiecības, sekss sievietes un vīrieša skatījumā (janvārī), Attiecību krīzes: cēloņi un risinājumi (jūnijā).

Cilvēka garīgā izaugsme ir Institūta uzmanības centrā, tāpēc vairāki darbsemināri un retrīti, kā parasti, veltīti garīgo prakšu tēmai, palīdzot un iedvesmojot apgūt un attīstīt meditāciju un citas apziņu paplašinošas prakses.

Kā uzsvēris izcilais apziņas pētnieks Kens Vilbers, nav iespējama līdzsvarota garīgā izaugsme, ja ignorējam darbu ar ēnu. Tāpēc arī šim nozīmīgajam un izaicinošajam uzdevumam esam veltījuši darbsemināru martā.

Četru semināru kurss “Četras prasmes dzīvei un darbam”, kurā savas zināšanas un pieredzi apvienojuši Indulis Paičs, Uldis Pīlēns un Juris Rubenis, turpināsies arī 2023.gadā. Šo kursu ir īpaši novērtējuši daudzu uzņēmumu un organizāciju vadītāji.

Mūsu lektori Inga Rubene un Indulis Paičs, kā allaž, piedāvās savas autorprogrammas.

Tāpat milzīgs paldies mūsu vieslektoram Eiropas Parlamenta viceprezidentam Robertam Zīlem, kurš aprīlī kopā ar Institūta direktoru vadīs semināru, kas veltīts nozīmīgai tēmai: Kritiens augšup. Nokrist, lai iemācītos piecelties un pamosties. Ko es iemācījos, šķērsojot savas dzīves krīzes?

Esam ļoti pateicīgi mūsu viespasniedzējiem Andrejam Vasiļjevam un Agnesei Gintnerei, kas arī nākamajā gadā piekrituši vadīt Institūta organizētos seminārus un retrītus.

Šogad Integrālās izglītības institūts ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi attīstītu un sekmētu starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas un sociālo zinātņu jomā. Šīs sadarbības ietvaros tapusi starpdisciplināra profesionālās pilnveides izglītības un pētniecības programma Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā. Integrālā pieeja. Šī 18 mēnešu garā programma sāksies nākamā gada janvārī. Detalizēta informācija atrodama šeit.

Atbilstoši Institūta filozofijai mēs neveidojam lielas semināra dalībnieku grupas. Tas nepieciešams, lai varētu nodrošināt pietiekamu personiskumu un atbilstošu pasākumu kvalitāti. Tāpēc atvainojamies, ka dažos semināros vietas tiek rezervētas ļoti ātri. Tomēr, ja redzat uzrakstu “brīvu vietu nav”, iedrošinām jūs reģistrēties gaidītāju rindā, jo nereti dažas nedēļas pirms konkrētā semināra dalībnieku sarakstos mēdz notikt izmaiņas.

Atgādinu, ka dalību ikvienā seminārā varat uzdāvināt arī kādam citam. Tādā gadījumā mūsu biroja vadītāja noformēs un nosūtīs Jums dāvanu karti ar informāciju par konkrēto semināru.

Šī saite www.stacija.lv sniegs Jums iespēju ieskatīties garīgo prakšu centra Stacija 2023. gada 1. pusgada programmā. Tajā atradīsiet vēl citus seminārus un retrītus, ko vada Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas biedri.

Integrālās izglītības institūts ir Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas dibinātājs un biedrs.

Priecāsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!