Kursi

 • 23.10.2019 U. Pīlēns

  Seminārs-meistarklase vadītājiem II

  Norises laiks: 08:30 — 17:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Seminārs ir padziļināts mūsdienu vadītāja, organizācijas un vadības metožu apskats. To varētu uzskatīt par otro daļu meistarklasēm, ko Uldis Pīlēns vadīja 2018. gadā.

  Seminārā-meistarklasē aplūkosim šādas tēmas.

  • Ar uzņēmējdarbības nākotni nav iespējams sastapties, izmantojot pagātnes veiksmes un panākumu metodes.
  • “Pastāvēs, kas pārmainīsies” (Rainis). Tikai transformējies (izaugsmē pārveidojies) vadītājs spēj transformēt (pārveidot izaugsmei) uzņēmumu vai organizāciju nākotnes izaicinājumiem.
  • Vadītājs un uzņēmums, to transformācijas mijiedarbības dinamika.
  • Ko nozīmē nemitīgi pāraugt sevi, atklājot arvien jaunas savas, sava uzņēmuma vai organizācijas spēju un iespēju robežas? Kā to izdarīt?
  • Uzņēmējdarbības veiksme ir atkarīga no spējas pēc iespējas plašāk un dziļāk izjust kontekstu.
  • Risks, kas ir jāuzņemas. Risks, ko nedrīkst uzņemties. Risks, ko nedrīkst neuzņemties.
  • Ilgtermiņa stratēģiskā plānošana jeb ilūzija, ka uzņēmējdarbībā kaut kas var notikt tā, kā plānots. Tāpat kā ir optiskās ilūzijas, pastāv arī domāšanas un biznesa vadības procesu ilūzijas.
  • Kas ir “dinamiskā sarežģītība”? Kā ar to sadzīvot neizdegot?
  • Kā un ar kādām metodēm trenēt savu – vadītāja – stresa noturību?
  • Piemēri no Ulda Pīlēna vairāk nekā 35 gadus ilgās pieredzes vadītāja darbā.

  Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un diskusijas.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Ievads U teorijā, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana.

  Mērķauditorija – (jauni) uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji, kas gatavi inovatīvas pieredzes apgūšanai.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Uldis Pīlēns.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Trešdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 26.10.2019 Indulis Paičs

  Īsais izglītības kurss: Rietumu garīguma pamati. 2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

  Norises laiks: 08:30 — 17:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Īsā izglītības programma paredzēta visiem, kuri vēlas iegūt dziļāku izpratni par pārsteidzoši daudzveidīgo un dziļo garīgumu, kas veidojis Eiropas civilizāciju un veicinājis tās attīstību. Daudzas no mūsdienu problēmām rodas nevis tāpēc, ka Rietumiem trūktu savas garīgās tradīcijas, bet gan tāpēc, ka esam šo mantojumu aizmirsuši un neprotam to pielietot. Jā, garīgums ir atrodams ne tikai Austrumos!

  Ar ko atšķiras Rietumu skatījums uz cilvēka garīgo attīstību? Kādas metodes cauri gadsimtiem ir lietotas, lai meklētu līdzsvaru starp spēcīgas personības tapšanu, no vienas puses, un patiesu vienotību ar Dievu un citiem cilvēkiem – no otras? Ko Rietumu domātāji un garīgie praktiķi māca par ceļu uz piepildītu un jēgpilnu dzīvi? Kas tad ir “eiropeiskās” jeb “Rietumu vērtības”?

  Trīs semināru cikls ir iecerēts kā vienots kurss, kas sniedz integrālu ieskatu Rietumu garīguma pamatos. Katrs atsevišķais seminārs veltīts konkrētām tēmām, bet tikai kurss kopumā sniedz pilnvērtīgu pārskatu par mums nozīmīgo Eiropas garīgo tradīciju.

  1. seminārs. Izpratne par garīguma mērķiem un metodēm: Austrumu un Rietumu akcenti.

  Tēmas:

  • pasaules un cilvēka uztvere Rietumu un Austrumu garīgajās tradīcijās;
  • cilvēka personības vērtība;
  • prakšu un virzienu dažādība un tās iemesli;
  • garīgums un ētika; kas no tā ir piemērots tieši man?

  2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

  Vēsturisks un filozofisks slēgto tradīciju apskats:

  • antīkais “spārns” – neoplatonisms, pitagoriešu skola, hermētisms;
  • jūdaisma “spārns” – kabala, hasīdisms;
  • pagānisma un kristietības sintēzes “spārns” (t.sk. ķeltu garīgums),
  • Svētā Grāla tradīcija,
  • zinātniskās sintēzes “spārns” – alķīmija, astroloģija.

  Apskatīsim šo tradīciju iezīmes un interpretāciju mūsdienās (pēc K. G. Junga u.c.). Katra no tām atklāj kādu būtisku cilvēka attīstības akcentu, kam vienā vai otrā veidā jāpievērš uzmanība arī mūsdienās.

  3. seminārs. Klasiskais Rietumu garīgums: galvenās plūsmas un prakses kristietības paspārnē.

  Tēmas:

  • Kristus un cilvēka tapšanas ceļš;
  • īss ieskats kristīgā garīguma vēsturē;
  • klusās lūgšanas, meditatīvās apceres un vadītās iztēles skolas kristietībā;
  • mūsdienu garīguma “renesanse” un prakses iespējas.

  Semināru laikā ne tikai gūsim vēsturisku un filozofisku pārskatu, bet arī paši izmēģināsim vingrinājumus un prakses, kuras var izmantot arī mūsdienās.

  Šis kurss ir zināms ievads Integrālās izglītības institūta garīguma redzējumā.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses.

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Cena: 145,20 EUR (ieskaitot PVN) par semināru.

  Piesakoties uz visiem trim semināriem kopā, kursa maksa ir 363 EUR (ieskaitot PVN). Šajā gadījumā, lūdzu, rakstiet uzLūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                             Sākums

  17.00                           Noslēgums

 • 30.10.2019 J. Rubenis, I. Paičs

  Apzinātības treniņš. Sešu semināru kurss augstākā līmeņa vadītājiem.

  Norises laiks: 09:00 — 13:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iel 5

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

  Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

  Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

  Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

  Programma palīdz apgūt prasmi:

  • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
  • Autentiski komunicēt (iekļaujoša, nevis izslēdzoša uztvere);
  • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
  • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
  • Līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

  Programmu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

 • 30.10.2019 Indulis Paičs

  Vajātājs, glābējs, upuris. Kā neapmaldīties šajās trīs lomās? Lekcija kluba biedriem.

  Norises laiks: 18:00 — 20:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Pasākumu vada Indulis Paičs.

  Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots līdz 25 dalībniekiem, tādēļ kluba biedriem laipni aicinām nenokavēt pieteikšanos (pieteikties šeit).

  Ja šobrīd vēl neesat kluba biedrs, bet vēlaties apmeklēt pasākumu, aicinām iestāties I3 klubā.

 • 31.10. — 01.11.2019 J. Rubenis, A. Vasiļjevs

  U teorijas prakse. Kā atvērt prātu, sirdi un gribu? Darbseminārs.

  Norises laiks: 08:30 — 20:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Otto Šarmera izstrādātā U teorija ir viens no izcilākajiem mūsdienu instrumentiem autentiska radošuma attīstīšanai visdažādākās dzīves jomās. U teoriju mūsdienās plaši izmanto organizāciju vadībā un biznesā, taču tā palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā, mācot patiesi un radoši komunicēt ar sevi, citiem cilvēkiem un realitāti.

  Taču U teoriju nav iespējams apgūt, tikai par to lasot vai klausoties lekcijas.

  Apgūt U teoriju nozīmē to ne tikai intelektuāli izprast, bet arī praktizēt – ar atvērtu prātu, sirdi un gribu. Tam ļoti noder Šarmera ieteiktie vingrinājumi.

  Otto Šarmers piedāvā daudzas inovatīvas metodes un prakses, kas palīdz praktiski pielietot U teoriju dzīvē.

  Kā atvērt sirdi, prātu, gribu?

  Kā izmantot U procesu radošu lēmumu atklāšanā un pieņemšanā?

  Kā atklāt sevī “prombūtnību” un atvērt gribu “klātbūtnībai”?

  Seminārā mācīsimies ieklausīties savā ķermenī, kas ir ļoti nozīmīgs, tomēr reti izmantots instruments lēmumu pieņemšanā.

  Semināra dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties vingrinājumos, kas spiedīs atstāt komforta zonu un ierastās domāšanas modeļus, jo tikai tā iespējams atklāt mūsos apslēptos traucēkļus un iespējas.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads U teorijā, Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana.

  Mērķauditorija – cilvēki, kas izlasījuši grāmatu “U teorija” vai apmeklējuši semināru “Ievads U teorijā”.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 10 cilvēku.

  Kursu vada Juris Rubenis un Andrejs Vasiļjevs.

  Kursa maksa 545,50 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Ceturtdiena

  8.30                                             Sākums

  20.00                                           Noslēgums

  Piektdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

 • 20.11.2019 J. Rubenis, I. Paičs

  Apzinātības treniņš. Sešu semināru kurss augstākā līmeņa vadītājiem.

  Norises laiks: 09:00 — 11:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iel 5

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

  Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

  Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

  Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

  Programma palīdz apgūt prasmi:

  • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
  • Autentiski komunicēt (iekļaujoša, nevis izslēdzoša uztvere);
  • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
  • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
  • Līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

  Programmu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

 • 20.11.2019 Indulis Paičs

  Kā atklāt savu aicinājumu? Brīvseminārs jauniešiem.

  Norises laiks: 15:00 — 19:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Garīgais skolotājs Bils Plotkins par cilvēka dvēseli dēvē viņa īsto vietu pasaulē – vietu, kur esam iederīgi. Atsaucoties savam patiesajam aicinājumam, cilvēks iegūst mierīgu pārliecību, motivāciju un skaidrību par veicamajiem uzdevumiem. Seminārā runāsim par to, kā iepazīt sevi, kā atšķirt patieso būtību no priekšstatiem un klišejām, kā sadzirdēt savu “mistisko vārdu” un ko darīt, lai dzīves piepildījums nepaliktu tikai sapņa līmenī, bet kļūtu par realitāti.

  Mērķauditorija – vecāko klašu skolēni un studenti.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 20 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Bezmaksas. 

  Semināru var apmeklēt tikai mājaslapā iepriekš reģistrēti dalībnieki.

  Kursa dienas kārtība

  Trešdiena

  15.00                                           Sākums

  19.00                                           Noslēgums

 • 21.11.2019 U. Pīlēns

  Sarunas par grāmatu "(mans) uzņēmēja kods". Pasākums kluba biedriem.

  Norises laiks: 18:00 — 20:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Pasākumu vada Uldis Pīlēns.

  Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots līdz 25 dalībniekiem, tādēļ kluba biedriem laipni aicinām nenokavēt pieteikšanos (pieteikties šeit).

  Ja šobrīd vēl neesat kluba biedrs, bet vēlaties apmeklēt pasākumu, aicinām iestāties I3 klubā.

 • 23.11. — 24.11.2019 J. Rubenis, I. Paičs

  Ievads apzinātības meditācijā. Meditācijas retrīts.

  Norises laiks: 08:30 — 17:30

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Iespējams, vārds “meditācija” ir viens no mūsdienās visvairāk lietotajiem vārdiem. Tas var raisīt pamatotu skepsi un reizē arī jautājumu: kāpēc mūsdienu sabiedrībā vērojam pieaugošu interesi par meditāciju?

  Regulāra apzinātības meditācijas prakse nereti ir vienīgā viegli pieejamā metode, kas palīdz saglabāt garīgo līdzsvaru sarežģītās attiecību situācijās un saspringtā ikdienas darbā. Mūsu rūpes par iekšējo līdzsvaru, regulāra meditācijas praktizēšana jeb, citiem vārdiem sakot, garīgā higiēna jau sen nav hobijam līdzīgs laika kavēklis, bet gan izdzīvošanas nepieciešamība šī vārda vistiešākajā nozīmē. 

  Taču to, ko meditācija īsti nozīmē, var pieredzēt tikai praktizējot.  

  Meditācija ir vienīgā mūsu iepriekš izlemtā sistemātiskā darbība, kura būtībā ir nevis mēģinājums kaut ko iegūt, bet vienkārši apzināties, kas notiekun kur mēs atrodamies. Iespējams, tieši tajā slēpjas meditācijas lielākā vērtība.

  Sākt apzinātības meditācijas praksi ir vienkārši, bet ne viegli. Pilna apzināšanās prasa skaidru nolūku un mērķtiecīgu disciplīnu, jo spēki, kas darbojas pret pilnu apzināšanos, piemēram, ierastā neuzmanība, ir ļoti spēcīgi. Tie ir spēcīgi tāpēc, ka to saknes slēpjas aiz mūsu parastās apzināšanās sliekšņa. Taču apzinātības prakse ir ļoti jēgpilna, jo tā palīdz saskarties ar tiem eksistences aspektiem, kurus parasti nepamanām. Tāpēc apzinātības meditācija darbojas apgaismojoši un atbrīvojoši. Tā palīdz atvērt acis, dziļāk saprast to, ko parasti neredzam vai kam nepievēršam uzmanību. Tā palīdz pamanīt, no kurienes dzimst mūsu rīcība, un atklāj jaunu veidu, kā autentiski būtmūsu parastajā pasaulē.

  Kas ir meditācija? Kas jāņem vērā, sākot to praktizēt? Kā meditācija var palīdzēt iegūt lielāku skaidrību par manu dzīvi?

  Kurss paredzēts apzinātības (kontemplatīvās) meditācijas teorētisko un praktisko pamatu apgūšanai.

  Tā ietvaros tiek piedāvātas 4 lekcijas un aptuveni 4 stundas meditācijas prakses.

  Kursa laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Lūdzam izslēgt un nelietot mobilās komunikācijas ierīces.

  Retrīts ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Kontemplatīvās prakses, Rietumu garīguma pamati, Svarīgākās tēmas un instrumenti vispusīgai cilvēka izaugsmei.

  Mērķauditorija – cilvēki, kas vēlas apgūt kontemplatīvo meditāciju, apzināšanās un vērības praksi.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

  Svētdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 27.11. — 28.11.2019 J. Rubenis, U. Pīlēns, I. Paičs

  Četras prasmes dzīvei un darbam. Četru darbsemināru kurss vadītājiem. Modulis “D”. Ķermeņa inteliģence. Teorija un prakse.

  Norises laiks: 08:30 — 18:30

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus cilvēka rīcībā esošos resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi.

  Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja ir attīstītas pārējās inteliģences. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīvei un darbam. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga cilvēka “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

  Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

  Kursā ietilpst:

     - četri divu dienu semināri klātienē (teorija un prakse),
     - dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi, vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
     - 12 mēnešu mentorings (no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. martam),
     - grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
     - individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

   1. seminārs: Modulis “A”. Garīgā inteliģence. Teorija un prakse.

  Attīstīt apziņu un atrast jēgu. Kas ir spēka, drosmes un iedvesmas avoti?

  Garīgā inteliģence māca mums risināt savus dziļākos, eksistenciālos jautājumus. Ja netiek apmierinātas cilvēkā mītošās eksistenciālās vajadzības pēc jēgas, drošības, piederības izjūtas, rodas noogēnās neirozes – nopietni traucējumi visās pārējās dzīves jomās. Depresija, destruktīvas domas, psihosomatiskas saslimšanas var būt saistītas ar aizkavētu garīgās inteliģences attīstību. 

  No garīgās inteliģences atkarīgs, kā uztveram realitāti. Eiropas civilizācijai joprojām ir svarīgs teikums: iepazīsti pats sevi! Tāpēc apzinātības un citu garīgo prakšu apgūšanai ir neaizstājama nozīme mūsu izaugsmē.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 27.–28. februāris.

   2. seminārs: Modulis “B”. Emocionālā inteliģence. Teorija un prakse.

  Iegūt emociju un attiecību kompetenci. Vai es saprotu, ko jūtu? 

  Labākie vadītāji ir cilvēki ar labi attīstītu emocionālo inteliģenci, ko mēdz saukt arī par “sirds inteliģenci”. Lai atrisinātu kādu situāciju, to vispirms ir nepieciešams sajust, ne tikai saprast. Diemžēl daudzi cilvēki cieš no “jūtu akluma” – viņi neprot uztvert un atpazīt savas emocijas. Emocionālā inteliģence nozīmē izpratni par savām un citu izjūtām, emocionālajiem procesiem cilvēkā. Cilvēks nav tikai racionāla būtne – patiesībā mūsu dzīves lielāko daļu vada tieši emocionālie procesi. Ja cilvēkam trūkst emocionālās regulācijas prasmju, viņš nespēj tikt galā ar savām emocijām, līdz ar to nodara pāri citiem un sev.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 23.–24. maijs. 

  3. seminārs: Modulis “C”. Mentālā inteliģence. Teorija un prakse.

  No zināšanām uz gudrību, no mācīšanās uz pārveidi. Kādas ir manas domāšanas kļūdas? 

  Intelektuālā inteliģence māca attīstīt korektu, patiesu, atvērtu domāšanu. Neattīstīta domāšana ne tikai traucē cilvēkam sistēmiski attīstīt savus nodomus, bet laiku pa laikam ieved viņu paša radītos slazdos.

  Intelektuālā prasme ir spēja atpazīt savas un citu domāšanas kļūdas, kā arī kritiski izvērtēt savu uztveri un pamanīt tās robus. Domāšanas kļūdas un fiksācijas noslēdz pieeju plašam pieredzes laukam, kas tiek noliegts vai ignorēts šķietami racionālu argumentu dēļ.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 18.–19. septembris.

  4. seminārs: Modulis “D”. Ķermeņa inteliģence. Teorija un prakse.

  Pieredzēt ķermeni kā skolotāju un atbalstu. Kā es jūtos savā ķermenī?

  Cilvēka ķermenim piemīt apbrīnojama inteliģence un jūtīgums. Tam ir pašam sava valoda, zināšanas un atmiņa. Daudzi cilvēki mūža garumā paliek atsvešināti no sava ķermeņa gudrības. Nereti ķermeni pamanām tikai tad, ja mums kaut kas iesāpas. Turklāt ķermeņa instinkti ir visspēcīgākās enerģijas, ar kurām mums jāstrādā. Patiesai pārveidei pavisam noteikti jāaptver arī instinkti. Visi pārmaiņu procesi, kuros instinkti tiek ignorēti, gandrīz neizbēgami noved pie problēmām. Dažkārt dzīves vidū mums no jauna jāmācās sadraudzēties un sadarboties ar savu nepelnīti aizmirsto vai noniecināto ķermeni. Mums jāmācās ķermenī ieklausīties un uztvert, ko tas mums vēlas paust.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 27.–28. novembris.

   

  Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada: Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

  Kursa maksa: 2904 EUR (maksa par vienu moduli: 726.00 EUR, ieskaitot PVN)

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas (no restorāna “Le Dome”) un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Apmaksas kārtība. Kurss ir plānots kā viens veselums, kas sadalīts 4 moduļos. Pieteikties iespējams tikai uz visu kursu. Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks nosūtīts rēķins par pilnu summu, kuru lūdzam apmaksāt pa daļām šādā kārtībā: 7 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veicama pirmā iemaksa 726.00 EUR, kas ir samaksa par moduli A.

  Apmaksa par pārējiem moduļiem veicama ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms konkrētā semināra. Pirms katra apmaksas termiņa tiks nosūtīts atgādinājums. Iespējams apmaksāt pilnu summu uzreiz. 

  Semināru dienas kārtība

  Pirmā semināra diena: 8:30 - 18:30

  Otrā semināra diena: 8:30 - 18:30

 • 30.11.2019 Indulis Paičs

  Īsais izglītības kurss: Rietumu garīguma pamati. 3. seminārs. Klasiskais Rietumu garīgums: galvenās plūsmas un prakses kristietības paspārnē.

  Norises laiks: 08:30 — 17:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Īsā izglītības programma paredzēta visiem, kuri vēlas iegūt dziļāku izpratni par pārsteidzoši daudzveidīgo un dziļo garīgumu, kas veidojis Eiropas civilizāciju un veicinājis tās attīstību. Daudzas no mūsdienu problēmām rodas nevis tāpēc, ka Rietumiem trūktu savas garīgās tradīcijas, bet gan tāpēc, ka esam šo mantojumu aizmirsuši un neprotam to pielietot. Jā, garīgums ir atrodams ne tikai Austrumos!

  Ar ko atšķiras Rietumu skatījums uz cilvēka garīgo attīstību? Kādas metodes cauri gadsimtiem ir lietotas, lai meklētu līdzsvaru starp spēcīgas personības tapšanu, no vienas puses, un patiesu vienotību ar Dievu un citiem cilvēkiem – no otras? Ko Rietumu domātāji un garīgie praktiķi māca par ceļu uz piepildītu un jēgpilnu dzīvi? Kas tad ir “eiropeiskās” jeb “Rietumu vērtības”?

  Trīs semināru cikls ir iecerēts kā vienots kurss, kas sniedz integrālu ieskatu Rietumu garīguma pamatos. Katrs atsevišķais seminārs veltīts konkrētām tēmām, bet tikai kurss kopumā sniedz pilnvērtīgu pārskatu par mums nozīmīgo Eiropas garīgo tradīciju.

  1. seminārs. Izpratne par garīguma mērķiem un metodēm: Austrumu un Rietumu akcenti.

  Tēmas:

  • pasaules un cilvēka uztvere Rietumu un Austrumu garīgajās tradīcijās;
  • cilvēka personības vērtība;
  • prakšu un virzienu dažādība un tās iemesli;
  • garīgums un ētika; kas no tā ir piemērots tieši man?

  2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

  Vēsturisks un filozofisks slēgto tradīciju apskats:

  • antīkais “spārns” – neoplatonisms, pitagoriešu skola, hermētisms;
  • jūdaisma “spārns” – kabala, hasīdisms;
  • pagānisma un kristietības sintēzes “spārns” (t.sk. ķeltu garīgums),
  • Svētā Grāla tradīcija,
  • zinātniskās sintēzes “spārns” – alķīmija, astroloģija.

  Apskatīsim šo tradīciju iezīmes un interpretāciju mūsdienās (pēc K. G. Junga u.c.). Katra no tām atklāj kādu būtisku cilvēka attīstības akcentu, kam vienā vai otrā veidā jāpievērš uzmanība arī mūsdienās.

  3. seminārs. Klasiskais Rietumu garīgums: galvenās plūsmas un prakses kristietības paspārnē.

  Tēmas:

  • Kristus un cilvēka tapšanas ceļš;
  • īss ieskats kristīgā garīguma vēsturē;
  • klusās lūgšanas, meditatīvās apceres un vadītās iztēles skolas kristietībā;
  • mūsdienu garīguma “renesanse” un prakses iespējas.

  Semināru laikā ne tikai gūsim vēsturisku un filozofisku pārskatu, bet arī paši izmēģināsim vingrinājumus un prakses, kuras var izmantot arī mūsdienās.

  Šis kurss ir zināms ievads Integrālās izglītības institūta garīguma redzējumā.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses.

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145,20 EUR (ieskaitot PVN).

  Piesakoties uz visiem trim semināriem kopā, kursa maksa ir 363 EUR (ieskaitot PVN). Šajā gadījumā, lūdzu, rakstiet uzLūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 04.12.2019 U. Pīlēns

  Vai grūtības var būt vēlamas? Brīvseminārs jauniešiem.

  Norises laiks: 15:00 — 19:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Neviens cilvēks nevar izvairīties no dzīves grūtībām. Dažiem šo grūtību nasta var šķist pat nepanesama.

  Vai grūtības varētu būt nepieciešamas un nākt par labu cilvēka izaugsmei? Kā dzīves melnākie brīži var pārtapt par pašām nozīmīgākajām un vērtīgākajām mācību stundām? Kā uztvert grūtības, lai tās no sagrāves aizvestu pie ieguvuma? Uldis Pīlēns dalīsies ar savu pieredzi grūtību pārvarēšanā.

  Mērķauditorija – vecāko klašu skolēni un studenti.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 20 cilvēku.

  Kursu vada Uldis Pīlēns.

  Bezmaksas. 

  Semināru var apmeklēt tikai mājaslapā iepriekš reģistrēti dalībnieki.

  Kursa dienas kārtība

  Trešdiena:

  15.00                                           Sākums

  19.00                                           Noslēgums

 • 06.12.2019 J. Rubenis

  Svarīgākās tēmas un instrumenti vispusīgai cilvēka izaugsmei. Seminārs.

  Norises laiks: 08:30 — 17:30

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Lielās garīgās tradīcijas mudina: “Kļūsti par to, kas tu esi!” Tas nozīmē, ka ikvienam no mums ir konkrēts potenciāls, spējas, kas jāatklāj un jāīsteno dzīvē. Sevis iepazīšana un savu spēju izpaušana ved pie autentiskas dzīves.

  Tomēr parasti sevī attīstām tikai vienu jomu, vienu talantu, nepamanot pārējās spējas un uzdevumus. Bieži varam sastapt vienpusīgi attīstītus cilvēkus, kuru spējas vienā jomā tomēr nespēj kompensēt trūkumus daudzās citās.

  Integrāla pieeja māca mums atklāt savas patības daudzpusību un strādāt ar visām četrām inteliģencēm – ķermeni, prātu, emocijām un garu. Katru no šīm jomām jāmācās attīstīt ar īpašiem instrumentiem.

  Mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa ir vairākas krīzes, no kurām pazīstamākā ir pusmūža krīze. No veida, kā šķērsojam krīzes, ir atkarīgs, vai tās kļūs par mūsu ieguvumiem vai zaudējumiem.

  Kādas ir cilvēka izaugsmes likumības? Kā mācīties iemīlēt sevi? Kā atrast savu sirdi? Kā beigt pielāgoties citu gaidām un uzdrīkstēties būt autentiskam cilvēkam? Ko darīt ar darbaholismu? Kā atvērties? Kā izveidot labāku saikni ar savu intuīciju? Kā nebaidīties atstāt komforta zonas? Kā droši šķērsot dzīves krīzes? Kā “nomirt” dzīves vidū, lai sāktu patiesi dzīvot? Kādas garīgās prakses man vislabāk der? Kā atklāt visas savas iespējas un mācīties tās izmantot?

  Atziņas no Jura Rubeņa vairāk nekā 35 gadus ilgās garīgā skolotāja pieredzes.

  Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un diskusijas.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Ceļš uz autentisku vīrišķību, Ko nozīmē uzticēties sev?

  Mērķauditorija – izaugsmei atvērti cilvēki.

  Kursu vada Juris Rubenis.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Piektdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

 • 11.12.2019 Indulis Paičs

  Mindfulness and emotion regulation. Psychoeducational workshop in English.

  Norises laiks: 08:30 — 13:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  “Emotions may be considered as the spices of our lives. They enable us to enjoy lifeto the fullest (..). There is the interpersonal, communicative function aimed to signal to others information about our internal state and behavioral intentions. In addition, specific intrapersonal functionsof emotional expression have been demonstrated (..). For example, emotions make us aware of what really is important in our lives. As such, they areimportant for adequate decision making.(..) In addition, they help and prepare us to better deal with environmental demands.” (Denollet, Vingerhoets, Nyklíček, 2008, emphasis added).

  Emotions play a very important role in our lives. They can make our life delightful, but they can also become the cause of constant struggle and permanent worry.

  Scientific studies have revealed close connections between the emotion regulation skills (or lack thereof) and such phenomena as depression, burnout and procrastination.

  Emotion regulation skills are necessary in every area of life – business, education, personal relationships.

  How can I obtain a greater awareness of my feelings and learn to express them better?

  What is the role of mindfulness in emotion regulation?

  How to avoid suppressing emotions and direct them in a more constructive path?

  In this workshop, we will learn from the latest scientific research on the subject of emotion regulation.

  The workshop includes lectures, discussions, and practical exercises.

  This program is also suitable for those who want to learn the basics of mindfulness and understand its practical role in their life.

  Target audience: people interested in their growth.

  The maximum numberof participants: 12

  The course is led by Indulis Paičs, an authorised contemplation teacher (“Via integralis”, Switzerland), a pastor with 20 years of experience in the largest Lutheran congregation in Latvia, master of theology and doctoral candidate in psychology, author of several books, including Deviņi dvēseles uzdevumi (‘Nine Tasks of the Soul’), a book about the parallels between evolutionary psychology and contemplative practice of the Desert Fathers in early Christianity.

  Course fee: EUR 60 (including VAT).

  Course agenda

  8.30 am Beginning of the workshop

  1 pm      Conclusion

 • 12.12.2019 I. Rubene

  Ko nozīmē būt sievietei? Brīvseminārs jaunietēm.

  Norises laiks: 15:00 — 19:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Par sievieti nepiedzimst, par sievieti ir jākļūst. Jo vārds “sieviete”, līdzīgi vārdam “vīrietis”, apzīmē ne tikai dzimumu, bet arī garīgu uzdevumu, attīstības ceļu, iespējas.

  Ko īsti nozīmē būt sievietei?

  Ko es saprotu ar apgalvojumu “esmu sieviete”? Kā es sevi redzu vai gribētu redzēt kā sievieti? Kā mācīties pieņemt sevi, savu ķermeni, savu iekšējo būtību? Kā nepazaudēt sievišķību profesionālās konkurences apstākļos? Kas ir sievietes spēks? Kas ļauj man nevis pielāgoties citiem, bet attīstīt savu būtību? Kas var mani iedrošināt nepieņemt svešas lomas, bet drosmīgi meklēt, atrast un iet savu izvēlēto ceļu?

  Mērķauditorija – vecāko klašu skolēni un studenti.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 20 cilvēku.

  Kursu vada Inga Rubene.

  Bezmaksas. 

  Semināru var apmeklēt tikai mājaslapā iepriekš reģistrēti dalībnieki.

  Kursa dienas kārtība

  Ceturtdiena

  15.00                                           Sākums

  19.00                                           Noslēgums

 • 14.12. — 15.12.2019 J. Rubenis, V. Sīlis

  Ceļš uz autentisku vīrišķību. Mūsdienu vīrieša izaicinājumi un iniciācija. Darbseminārs-retrīts vīriešiem.

  Norises laiks: 08:30 — 17:30

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iela 5

  Brīvu vietu nav

  Ja visas vietas tuvākajā pusgadā jau rezervētas, jums ir iespēja pieteikties uz vietām, kas varētu atbrīvoties kāda dalībnieka atteikuma dēļ. Interesentiem piedāvājam aizpildīt anketu “gaidītāju sarakstā”.

  Rindas kārtībā jums tiks piedāvāta kāda no brīvajām vietām.

  Mūsdienās vīrietis izjūt milzīgu spiedienu. Viņam vienlaikus jāpilda atšķirīgas sociālās lomas (dēls, vīrs, draugs, tēvs), jāatbilst noteiktām gaidām – jābūt pietiekami jaudīgam un reizē arī pietiekami iejūtīgam attiecībās ar sievieti, nemitīgi jābūt vai vismaz jāizskatās “veiksmīgam” un sekmīgi jātiek galā ar visiem konkurentiem un pretiniekiem.

  Taču aiz neskaitāmu “veiksminieku” fasādes nereti slēpjas nogurums, bailes no sevis, nepatika pret savām maskām, izmisums un milzīga vientulība.

  Mūsdienu pasaulē vīriešiem ir grūti atrast ticamas vietas, kur mācīties svarīgāko par vīrieša identitāti – to, ko ne vienmēr ir spējuši iemācīt tēvi un skolotāji. Šis mācību process paredz sevis iepazīšanu, dzīves jēgas meklējumus un ieklausīšanos savas dvēseles aicinājumā. Tikai risinot problēmas, mācoties pašam atrast iniciācijas rituālus un šķērsot noteiktus sliekšņus, mūsdienu vīrietis var sajust sevi kā nobriedušu cilvēku, kurš gatavs uzticēties sev un veidot drošas, uzticības pilnas attiecības ar pārējiem.

  Vīrietis iegūst savu patieso spēku un vīrišķību, uzdrošinoties atzīt savas skumjas, dusmas un vienatni. Viņam noteikti jāveic savs īpašais “varoņa ceļojums”, kā to dēvēja senās tradīcijas, un jāmācās atklāt vīriešu solidaritātes spēku.

  Seminārs paredzēts stipriem vīriešiem, kuri gatavi meklēt, atzīt un risināt savas dvēseles neatrisinātos jautājumus, kā arī doties “briesmu un ievainojumu pilnajā varoņa ceļojumā”.

  Lekcijas un praktiski vingrinājumi palīdzēs semināra dalībniekiem paplašināt uztveri, precīzāk uztvert sevī notiekošo un atrast ceļu uz apslēpto ievainojumu dziedināšanu.

  Četri vīrieša dvēseles arhetipi. Ko nozīmē iniciācija un kāpēc tā nepieciešama? Es un mans tēvs. Es un mana māte. Es un mana sieviete. Es un sievišķais jeb anima. Kādas iespējas man var sniegt dramatiskā pusmūža krīze?

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Svarīgākās tēmas un instrumenti vispusīgai cilvēka izaugsmei, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana.

  Mērķauditorija – vispusīgā izaugsmē ieinteresēti vīrieši.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Juris Rubenis un Vents Sīlis.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

  Svētdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 18.12.2019 J. Rubenis, I. Paičs

  Apzinātības treniņš. Sešu semināru kurss augstākā līmeņa vadītājiem.

  Norises laiks: 09:00 — 11:00

  Norises vieta: Rīga, Tīklu iel 5

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

  Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

  Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

  Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

  Programma palīdz apgūt prasmi:

  • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
  • Autentiski komunicēt (iekļaujoša, nevis izslēdzoša uztvere);
  • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
  • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
  • Līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

  Programmu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

 • 19.12.2019 J. Rubenis

  Kāpēc mums vajadzīgs klusums? Ziemassvētku pārdomas. Lekcija I3 kluba biedriem. Pieteikšanās atvērta.

  Norises laiks: 18:00 — 20:00

  Norises vieta: Rīga. Precīza vieta tiks izvēlēta decembra sākumā, atkarībā no dalībnieku skaita

   

  Lektors: Juris Rubenis.

  Izcilais autors, cisterciešu mūks Tomass Kītings sacījis: “Klusums vienmēr ir bijusi Dieva valoda. Viss cits ir tikai vājš tulkojums.”

  Kāpēc visas garīgās tradīcijas uzsver klusuma periodu nozīmi cilvēka dzīvē? Kāpēc daudziem no mums patiesu klusumu nav viegli izturēt? Kā mācīties klusumu dzirdēt un klusumā dzīvot? Kā izdzīvot mūsdienu pasaules “trokšņa kultūrā”?

  Klusuma pārprašana. Klusuma spēks. Klusuma pārsteigumi.

  Atcerēsimies, ka klusums nav nekas cits, kā labākais un visvieglāk pieejamais līdzeklis, kas palīdz uztvert to, kas ir.

  Pasākums plānots visiem reģistrētajiem kluba biedriem (pieteikties šeit). Vietu skaits nav ierobežots.

  Ja šobrīd vēl neesat kluba biedrs, bet vēlaties apmeklēt pasākumu, aicinām iestāties I3 klubā.

   

Arhīvs

 • 19.10.2019

  Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem. Seminārs.

  Lai spētu sasniegt savus mērķus, cilvēkam jājūtas enerģiskam, motivētam, darboties gribošam.

  Kur mēs smeļam enerģiju, lai domātu un darbotos? Kā rodas emocijas, un ko tās grib mums pateikt?

  Gan Austrumu, gan Rietumu tradīcija runā par cilvēka iekšējo, garīgo uzbūvi, kuras pārzināšana sniedz atslēgu uz pilnvērtīgu dzīvi.

  Senie garīgie teksti sasaucas ar mūsdienu evolucionārās psiholoģijas atziņu, ka racionālais prāts spēj vien piemeklēt skaidrojumus un attaisnojumus mūsu rīcībai, bet pašu rīcību virza citi, visbiežāk – maz apzināti cēloņi.

  Tradīcija māca, ka pastāv deviņi galvenie psihes enerģijas centri (Rietumos pazīstami arī ar nosaukumu “kaislības”). Kaislības dara mūs dzīvus, taču tās var arī kļūt par ciešanu avotu. Kaislības var valdīt pār mums, bet mēs varam arī iemācīties prasmīgi ievirzīt psihes enerģiju vēlamā gultnē.

  Šajā ievadseminārā apgūsim cilvēka iekšējo arhitektūru, iemācīsimies atpazīt kaislību darbību sevī un iezīmēsim ceļu, pa kuru tās vadīt konstruktīvā virzienā.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana, Ko nozīmē uzticēties sev?

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145,20 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 18.10.2019

  Apzinātības treniņš. Sešu semināru kurss augstākā līmeņa vadītājiem.

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

  Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

  Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

  Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

  Programma palīdz apgūt prasmi:

  • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
  • Autentiski komunicēt (iekļaujoša, nevis izslēdzoša uztvere);
  • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
  • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
  • Līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

  Programmu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

 • 12.10.2019

  Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana. Kā mērķtiecīgi vadīt savas izjūtas problēmsituācijās. Seminārs.

  Sadzīves un profesionālās iemaņas apgūstam ilgstoši un mērķtiecīgi, bet kā ar prasmi regulēt emocijas? Ko darīt, ja nav paveicies ar paraugiem līdzās un emociju regulēšanu nav izdevies apgūt intuitīvi, mācoties no tuvākajiem cilvēkiem?

  Mūsdienās tik izplatītā veģetatīvā distonija un citi somatoformie traucējumi ir spilgts pierādījums tam, ka cilvēks nav tikai racionāla, ar gribasspēku apveltīta būtne, – mēs nesam sevī emocijas, ar kurām nereti neizdodas tikt galā.

  Lai iemācītos emociju regulācijas pamatus, nav jāgaida brīdis, kad jāvēršas pēc palīdzības pie ārstiem un citiem speciālistiem.

  Emociju regulācija noder ne tikai personiskajā dzīvē, bet arī profesionālajā sfērā: vadītājiem jāspēj risināt emocionāli uzlādētas situācijas, atrast īstos vārdus un pieeju konkrētiem cilvēkiem. Jāprot veiksmīgi vadīt arī savas izjūtas, īpaši brīžos, kad uz darbagalda nonāk galvenokārt problēmjautājumi.

  No teorijas – uz praksi. Apzināties emocijas – tas ir tikai pats pirmais solis. Emociju regulācija ir daudz plašāks un sazarotāks jēdziens, kas ietver konkrētus soļus, vingrinājumus un prasmes, kuras var izmantot ikdienā emocionālā līdzsvara attīstīšanai un nostiprināšanai.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem, Ko nozīmē uzticēties sev?

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145,20 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                             Sākums

  17.00                           Noslēgums

 • 28.09. — 29.09.2019

  Kura garīgā prakse man vislabāk der? Kontemplatīvās prakses. Darbseminārs-meditācijas retrīts.

  Dažādās garīgās tradīcijās cilvēces vēsturē ir izmantotas konkrētas prakses, lai transformētu dzīvi un iegūtu līdzsvaru. Jau kopš senatnes esam meklējuši ceļu, kā nonākt pie savas dziļākās patiesības, iegūt harmoniju un īstenot savu potenciālu. Pašlaik mūsu rīcībā ir milzīgs daudzums zināšanu, mācību un garīgo tehniku. Jautājums: kā šīs bagātības vislabāk izmantot? Pēc kādiem kritērijiem tajās orientēties? Kura no šīm praksēm vislabāk der man?

  Kurss iepazīstina ar vairāk nekā 60 apziņu mainošām praksēm, kas noderīgas cilvēka garīgās izaugsmes ceļā. Tās var iedalīt septiņās grupās: 1) klusuma prakses (vērība un apzināšanās); 2) ģeneratīvās prakses (prāta vingrināšana); 3) kreatīvās prakses (iztēle un dvēseles telpa, darbs ar bezapziņu); 4) aktīvisma prakses (sabiedriskā atbildība un sabiedriskā telpa); 5) attiecību prakses (attiecību modeļi); 6) kustību prakses (ķermenis); 7) rituāli cikliskās prakses (dabas un esības ritmu pieredzēšana).

  Semināra laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Lūdzam izslēgt un nelietot mobilās komunikācijas ierīces.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem, Rietumu garīguma pamati, Ievads apzinātības meditācijā.

  Mērķauditorija – cilvēki (vēlams, ar kontemplatīvās meditācijas retrītu pieredzi), kas vēlas apgūt noderīgas metodes personiskajai izaugsmei.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Juris Rubenis un Inga Rubene.

  Kursa maksa 423,50 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

  Svētdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 25.09.2019

  Veselīgas attiecību robežas. Lekcija kluba biedriem.

  Slavenais austriešu psihoterapeits Alfrēds Adlers, individuālpsiholoģijas pamatlicējs, cita starpā izcēla divus lielākos uzdevumus katra cilvēka personības brieduma iegūšanai: uzdevumu nošķiršanuun horizontālu attiecību izveidošanu.
  Nošķirt uzdevumus nozīmē būt skaidrībā par to, kas ir mana un kas – citu cilvēku atbildība. Vai es varu otra vietā pieņemt pareizus lēmumus? Vai citu cilvēku izjūtas ir pietiekams arguments, lai es atteiktos no tā, ko pats vēlos un domāju? Par ko jāatbild man un par ko – citiem? Skaidrība šajos jautājumos rada iekšēju mieru un ļauj mērķtiecīgāk darboties savā un citu labā.
  Savukārt, horizontālas attiecības – tas nozīmē nemitīgu atgādinājumu un atcerēšanos, ka mēs visi kā cilvēki esam līdzvērtīgi – pat tad, ja dzīvē ieņemam dažādus sociālos stāvokļus un mums ir dažādi pienākumi. Ja tas netiek ņemts vērā, notiek varas spēles un attiecības kļūst emocionāli apgrūtinošas.
  Šajā Kluba tikšanās reizē dalīsimies atziņās un pieredzē par to, kā ir iespējams izveidot veselīgas psiholoģiskās robežas. Paredzēta lekcija un tai sekojoša diskusija.

  Pasākumu vadīs Indulis Paičs.

  Maksimālais dalībnieku skaits: 25.

  Pieteikšanās kluba sadaļā.

 • 25.09.2019

  Apzinātības treniņš. Sešu semināru kurss augstākā līmeņa vadītājiem.

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

  Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

  Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

  Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

  Programma palīdz apgūt prasmi:

  • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
  • Autentiski komunicēt (iekļaujoša, nevis izslēdzoša uztvere);
  • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
  • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
  • Līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

  Programmu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

 • 21.09. — 22.09.2019

  Sievietes iniciācija. “Jā” sev un pasaulei. Darbseminārs-retrīts sievietēm.

  Daudzas sievietes uzdod sev šādus jautājumus:

  • Ko nozīmē būt sievietei?
  • Kā atrast iekšējo mieru un līdzsvaru apkārtējā pasaulē, kas nemitīgi pieprasa sevi pierādīt un apliecināt?
  • Kā nepazaudēt sievišķību?
  • Ko nozīmē būt drosmīgai sievietei?

  Lekcijās un individuālajos vingrinājumos mēs strādāsim ar šiem un citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī mācīsimies atpazīt savu domu un uzvedības modeļus. Apstrādāsim dzīvē pieredzētos notikumus – gan skaistos, gan sāpīgos – un pakāpeniski mācīsimies saskatīt savus lielākos ievainojumus un talantus.

  Šajā seminārā mācīsimies

  • apzināt sevī mītošās bailes un atbrīvoties no tām;
  • atbrīvoties no ierobežojošām domām un uzvedības modeļiem;
  • atklāt savu iekšējo spēku un tam uzticēties;
  • atrast iekšējo mieru un piepildījumu uzticībā sev;
  • sadarboties ar līdzcilvēkiem.

  Seminārā paredzēts laiks meditācijai, impulsiem par minētajām tēmām un meditatīviem uzdevumiem, lai iepazītu savu iekšējo pasauli.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana, Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem.

  Mērķauditorija – savu autentiskumu meklējošas drosmīgas sievietes.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Inga Rubene.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                                             Sākums

  17.30                                           Noslēgums

  Svētdiena

  8.30                                             Sākums

  17.00                                           Noslēgums

 • 18.09. — 19.09.2019

  Četras prasmes dzīvei un darbam. Četru darbsemināru kurss vadītājiem. Modulis “C”. Mentālā inteliģence. Teorija un prakse.

  Savu vienpusību un personības neattīstītās līnijas ir ļoti grūti pamanīt – parasti tam nepieciešams ilgs laiks un trenēta uzmanība. Neprasme lietot visus cilvēka rīcībā esošos resursus būtiski ierobežo mūsu prasmes un izaugsmi.

  Kursa pamatā ir koncepts par četriem inteliģences veidiem jeb četrām enerģijām, kas jāatklāj, jāiepazīst un jāattīsta katram cilvēkam, bet jo īpaši vadītājiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. Garīgo, emocionālo, mentālo un ķermenisko prasmju izmantošana ir katra cilvēka vispusīgas izaugsmes priekšnosacījums. Vienas prasmes iestrēgums var traucēt pilnvērtīgai dzīvei un darbam pat tad, ja ir attīstītas pārējās inteliģences. Svarīgi ne tikai attīstīt pašas prasmes, bet arī prast tās radoši apvienot dzīvei un darbam. No tā, cik veiksmīgi attīstītas četras inteliģences, ir atkarīga cilvēka “operētājprogramma”, ar kuru uztveram un apstrādājam dzīves pieredzi. Ja esam līdzsvaroti attīstījuši visas četras prasmes, iegūstam drošu atbalsta punktu paši sevī un kļūstam mazāk atkarīgi no ārējām pārmaiņām.

  Kursa mērķis ir ievadīt dalībniekus iedarbīgā personības pārveides ceļā, kas ļauj iegūt plašāku redzējumu, kā arī vispusīgi iepazīt, attīstīt un izmantot visu savu potenciālu.

  Kursā ietilpst:

     - četri divu dienu semināri klātienē (teorija un prakse),
     - dalībniekiem īpaši pielāgoti uzdevumi, vingrinājumi, kas veicina komforta zonas atstāšanu un atklāj, kā dzīves pārveidei izmantot ne tikai prātu, bet arī apzinātību, ķermeni un emocijas,
     - 12 mēnešu mentorings (no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. martam),
     - grupas tikšanās sarunām un diskusijām ārpus semināru laika,
     - individuālas konsultācijas pie kursa pasniedzējiem.

   1. seminārs: Modulis “A”. Garīgā inteliģence. Teorija un prakse.

  Attīstīt apziņu un atrast jēgu. Kas ir spēka, drosmes un iedvesmas avoti?

  Garīgā inteliģence māca mums risināt savus dziļākos, eksistenciālos jautājumus. Ja netiek apmierinātas cilvēkā mītošās eksistenciālās vajadzības pēc jēgas, drošības, piederības izjūtas, rodas noogēnās neirozes – nopietni traucējumi visās pārējās dzīves jomās. Depresija, destruktīvas domas, psihosomatiskas saslimšanas var būt saistītas ar aizkavētu garīgās inteliģences attīstību. 

  No garīgās inteliģences atkarīgs, kā uztveram realitāti. Eiropas civilizācijai joprojām ir svarīgs teikums: iepazīsti pats sevi! Tāpēc apzinātības un citu garīgo prakšu apgūšanai ir neaizstājama nozīme mūsu izaugsmē.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 27.–28. februāris.

   2. seminārs: Modulis “B”. Emocionālā inteliģence. Teorija un prakse.

  Iegūt emociju un attiecību kompetenci. Vai es saprotu, ko jūtu? 

  Labākie vadītāji ir cilvēki ar labi attīstītu emocionālo inteliģenci, ko mēdz saukt arī par “sirds inteliģenci”. Lai atrisinātu kādu situāciju, to vispirms ir nepieciešams sajust, ne tikai saprast. Diemžēl daudzi cilvēki cieš no “jūtu akluma” – viņi neprot uztvert un atpazīt savas emocijas. Emocionālā inteliģence nozīmē izpratni par savām un citu izjūtām, emocionālajiem procesiem cilvēkā. Cilvēks nav tikai racionāla būtne – patiesībā mūsu dzīves lielāko daļu vada tieši emocionālie procesi. Ja cilvēkam trūkst emocionālās regulācijas prasmju, viņš nespēj tikt galā ar savām emocijām, līdz ar to nodara pāri citiem un sev.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 23.–24. maijs. 

  3. seminārs: Modulis “C”. Mentālā inteliģence. Teorija un prakse.

  No zināšanām uz gudrību, no mācīšanās uz pārveidi. Kādas ir manas domāšanas kļūdas? 

  Intelektuālā inteliģence māca attīstīt korektu, patiesu, atvērtu domāšanu. Neattīstīta domāšana ne tikai traucē cilvēkam sistēmiski attīstīt savus nodomus, bet laiku pa laikam ieved viņu paša radītos slazdos.

  Intelektuālā prasme ir spēja atpazīt savas un citu domāšanas kļūdas, kā arī kritiski izvērtēt savu uztveri un pamanīt tās robus. Domāšanas kļūdas un fiksācijas noslēdz pieeju plašam pieredzes laukam, kas tiek noliegts vai ignorēts šķietami racionālu argumentu dēļ.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 18.–19. septembris.

  4. seminārs: Modulis “D”. Ķermeņa inteliģence. Teorija un prakse.

  Pieredzēt ķermeni kā skolotāju un atbalstu. Kā es jūtos savā ķermenī?

  Cilvēka ķermenim piemīt apbrīnojama inteliģence un jūtīgums. Tam ir pašam sava valoda, zināšanas un atmiņa. Daudzi cilvēki mūža garumā paliek atsvešināti no sava ķermeņa gudrības. Nereti ķermeni pamanām tikai tad, ja mums kaut kas iesāpas. Turklāt ķermeņa instinkti ir visspēcīgākās enerģijas, ar kurām mums jāstrādā. Patiesai pārveidei pavisam noteikti jāaptver arī instinkti. Visi pārmaiņu procesi, kuros instinkti tiek ignorēti, gandrīz neizbēgami noved pie problēmām. Dažkārt dzīves vidū mums no jauna jāmācās sadraudzēties un sadarboties ar savu nepelnīti aizmirsto vai noniecināto ķermeni. Mums jāmācās ķermenī ieklausīties un uztvert, ko tas mums vēlas paust.

  Semināra norises laiks: 2019. gada 27.–28. novembris.

   

  Mērķauditorija – vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada: Indulis Paičs, Uldis Pīlēns, Juris Rubenis.

  Kursa maksa: 2904 EUR (maksa par vienu moduli: 726.00 EUR, ieskaitot PVN)

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas (no restorāna “Le Dome”) un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Apmaksas kārtība. Kurss ir plānots kā viens veselums, kas sadalīts 4 moduļos. Pieteikties iespējams tikai uz visu kursu. Pēc pieteikuma saņemšanas, tiks nosūtīts rēķins par pilnu summu, kuru lūdzam apmaksāt pa daļām šādā kārtībā: 7 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veicama pirmā iemaksa 726.00 EUR, kas ir samaksa par moduli A.

  Apmaksa par pārējiem moduļiem veicama ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms konkrētā semināra. Pirms katra apmaksas termiņa tiks nosūtīts atgādinājums. Iespējams apmaksāt pilnu summu uzreiz. 

  Semināru dienas kārtība

  Pirmā semināra diena: 8:30 - 18:30

  Otrā semināra diena: 8:30 - 18:30

 • 14.09.2019

  Īsais izglītības kurss: Rietumu garīguma pamati. 1. seminārs. Izpratne par garīguma mērķiem un metodēm: Austrumu un Rietumu akcenti.

  Īsā izglītības programma paredzēta visiem, kuri vēlas iegūt dziļāku izpratni par pārsteidzoši daudzveidīgo un dziļo garīgumu, kas veidojis Eiropas civilizāciju un veicinājis tās attīstību. Daudzas no mūsdienu problēmām rodas nevis tāpēc, ka Rietumiem trūktu savas garīgās tradīcijas, bet gan tāpēc, ka esam šo mantojumu aizmirsuši un neprotam to pielietot. Jā, garīgums ir atrodams ne tikai Austrumos!

  Ar ko atšķiras Rietumu skatījums uz cilvēka garīgo attīstību? Kādas metodes cauri gadsimtiem ir lietotas, lai meklētu līdzsvaru starp spēcīgas personības tapšanu, no vienas puses, un patiesu vienotību ar Dievu un citiem cilvēkiem – no otras? Ko Rietumu domātāji un garīgie praktiķi māca par ceļu uz piepildītu un jēgpilnu dzīvi? Kas tad ir “eiropeiskās” jeb “Rietumu vērtības”?

  Trīs semināru cikls ir iecerēts kā vienots kurss, kas sniedz integrālu ieskatu Rietumu garīguma pamatos. Katrs atsevišķais seminārs veltīts konkrētām tēmām, bet tikai kurss kopumā sniedz pilnvērtīgu pārskatu par mums nozīmīgo Eiropas garīgo tradīciju.

  1. seminārs. Izpratne par garīguma mērķiem un metodēm: Austrumu un Rietumu akcenti.

  Tēmas:

  • pasaules un cilvēka uztvere Rietumu un Austrumu garīgajās tradīcijās;
  • cilvēka personības vērtība;
  • prakšu un virzienu dažādība un tās iemesli;
  • garīgums un ētika; kas no tā ir piemērots tieši man?

  2. seminārs. Ezoteriskais Rietumu garīgums: kas un kāpēc?

  Vēsturisks un filozofisks slēgto tradīciju apskats:

  • antīkais “spārns” – neoplatonisms, pitagoriešu skola, hermētisms;
  • jūdaisma “spārns” – kabala, hasīdisms;
  • pagānisma un kristietības sintēzes “spārns” (t.sk. ķeltu garīgums),
  • Svētā Grāla tradīcija,
  • zinātniskās sintēzes “spārns” – alķīmija, astroloģija.

  Apskatīsim šo tradīciju iezīmes un interpretāciju mūsdienās (pēc K. G. Junga u.c.). Katra no tām atklāj kādu būtisku cilvēka attīstības akcentu, kam vienā vai otrā veidā jāpievērš uzmanība arī mūsdienās.

  3. seminārs. Klasiskais Rietumu garīgums: galvenās plūsmas un prakses kristietības paspārnē.

  Tēmas:

  • Kristus un cilvēka tapšanas ceļš;
  • īss ieskats kristīgā garīguma vēsturē;
  • klusās lūgšanas, meditatīvās apceres un vadītās iztēles skolas kristietībā;
  • mūsdienu garīguma “renesanse” un prakses iespējas.

  Semināru laikā ne tikai gūsim vēsturisku un filozofisku pārskatu, bet arī paši izmēģināsim vingrinājumus un prakses, kuras var izmantot arī mūsdienās.

  Šis kurss ir zināms ievads Integrālās izglītības institūta garīguma redzējumā.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Ievads apzinātības meditācijā, Kontemplatīvās prakses.

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145,20 EUR (ieskaitot PVN).

  Piesakoties uz visiem trim semināriem kopā, kursa maksa ir 363 EUR (ieskaitot PVN). Šajā gadījumā, lūdzu, rakstiet uzLūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30                             Sākums

  17.00                           Noslēgums

 • 12.09. — 13.09.2019

  U teorija korporatīvajiem klientiem. Seminārs uzņēmuma vadības grupai.

       Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Kurss iepazīstina ar Otto Šarmera izveidoto U teoriju kā radošuma mācīšanās un cilvēka spējuatraisīšanas instrumentu. Tiek aplūkotas metodes U teorijas praktiskai pielietošanai organizāciju vadībā un attīstībā.

  Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

 • 07.09.2019

  Ko nozīmē uzticēties sev? Integrāls skatījums uz pašapziņu. Seminārs.

  Mūsu personība ir mūsu dzīves vērtīgākais resurss.

  Šo vērtību ir jāmācās pieņemt un saudzēt. Dzīves apstākļi un notikumi nereti ievaino cilvēka dziļāko pašvērtības izjūtu, bet tieši drosme uzticēties savām izjūtām un domām sniedz brīvību, kas nepieciešama, veidojot attiecības ar apkārtējo pasauli.

  Vai es uzticos sev pietiekami, lai spētu novilkt skaidras un veselīgas robežas attiecībās ar citiem? Kā sajust savas dzīves īpašo vērtību un jēgu? Kā pastāvēt pasaulē, kurā mani nemitīgi vēlas ietekmēt citi cilvēki un notikumi? Kā iegūt iekšējo brīvību?

  Pašapziņa prasa integrālu skatījumu uz savu esību. Tas nozīmē nekoncentrēties tikai uz trūkumiem, bet ieraudzīt visus esības līmeņus kopīgā ainā.

  “Tu esi unikāla, svētību nesoša Universa izpausme…”

  Ko tas nozīmē? Kā līdz šādai apjausmai nonākt?

  Un kā palīdzēt arī saviem līdzcilvēkiemsajusties vērtīgiem?

  Seminārā iepazīsim integrālu skatījumu uz pašapziņas teoriju un veselīgām attiecību robežām, kā arī apgūsim praktiskus ieteikumus dzīvei, lai tā būtu mazāk atkarīga no citu spriedumiem.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: Rietumu garīguma pamati, Ievads apzinātības meditācijā, Psihiskās enerģijas centri un darbs ar tiem, Emocionālā līdzsvara attīstīšana un nostiprināšana.

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145,20 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  8.30          Sākums

  17.00        Noslēgums

 • 05.09. — 06.09.2019

  U teorija korporatīvajiem klientiem. Seminārs uzņēmuma vadības grupai.

        

   Korporatīvs pasākums. Brīvu vietu nav.

  Kurss iepazīstina ar Otto Šarmera izveidoto U teoriju kā radošuma mācīšanās un cilvēka spējuatraisīšanas instrumentu. Tiek aplūkotas metodes U teorijas praktiskai pielietošanai organizāciju vadībā un attīstībā.

  Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

 • 27.08. — 28.08.2019

  Ievads U teorijā. Kā sevī nonākt tur, kur es vēl neesmu bijis? Seminārs vadītājiem.

  Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt. Lai radītu ko jaunu, nepieciešams ceļš, kas atšķiras no ierastā. To māca U teorija jeb septiņi kultivējoši procesi, kas ietekmē cilvēka attieksmi un strukturē sabiedriskās saziņas procesus.

  U teorija ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzēja ekonomista Otto Šarmera izstrādāta metode, kas palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, kurus varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti indivīda un grupas apslēptie resursi un atvieglots radošulēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. Šie lēmumi vēlāk tiek prototipēti un īstenoti. Otto Šarmers uzsver, kapanākumi nav atkarīgi no tā, kovai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

  U teoriju mūsdienās izmanto organizāciju attīstībā, biznesā un topošajās kontemplatīvās vadībasun kontemplatīvās izglītībasjomās, taču Šarmera metode palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā un mācīties patiesi komunicēt ar cilvēkiem un realitāti.

  Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un apzinātības vingrinājumi.

  Kursa laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Lūdzam izslēgt un nelietot mobilās komunikācijas ierīces.

  Kursa dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt sadarbību ar pasniedzējiem un mācīties pielietot U teorijas metodi konkrētajā sava uzņēmuma kontekstā.

  Ieteicams kopā ar šādiem semināriem: U teorijas prakse, Ievads apzinātības meditācijā.

  Mērķauditorija – dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

  Kursa maksa 726 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas no restorāna “Le Dome” un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Otrdiena

  8.30          Sākums

  17.30        Noslēgums

  Trešdiena

  8.30          Sākums

  17.00        Noslēgums

 • 15.06.2019

  Ko nozīmē būt sievietei? Brīvseminārs jaunietēm.

  Par sievieti nepiedzimst, par sievieti ir jākļūst. Jo vārds “sieviete”, līdzīgi vārdam “vīrietis”, apzīmē ne tikai dzimumu, bet arī garīgu uzdevumu, attīstības ceļu, iespējas.

  Ko īsti nozīmē būt sievietei?

  Ko es saprotu ar apgalvojumu “es esmu sieviete”? Kā es sevi redzu vai gribētu redzēt kā sievieti? Kā mācīties pieņemt sevi, savu ķermeni, savu iekšējo būtību? Kā nepazaudēt sievišķību profesionālās konkurences apstākļos? Kas ir sievietes spēks? Kas ļauj man nevis pielāgoties citiem, bet attīstīt savu būtību? Kas var mani iedrošināt nepieņemt svešas lomas, bet drosmīgi meklēt, atrast un iet savu izvēlēto ceļu?

  Mērķauditorija – vecāko klašu skolēni un studenti.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 18 cilvēku.

  Kursu vada Inga Rubene.

  Bezmaksas kurss iepriekš reģistrētiem dalībniekiem.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  9.00     Sākums

  13.00   Noslēgums

 • 13.06. — 14.06.2019

  Ievads U teorijā. Kā sevī nonākt tur, kur es vēl neesmu bijis? Seminārs vadītājiem.

  Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt. Lai radītu jauno, nepieciešams jauns ceļš, kas atšķiras no ierastā. To māca U teorija jeb septiņi kultivējoši procesi, kas ietekmē cilvēka attieksmi un strukturē sabiedriskās saziņas procesus.

  U teorija ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzēja ekonomista Otto Šarmera izstrādāta metode, kas palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, ko varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti personas (un grupas) apslēptie resursi un tiek atvieglots radošu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. Šie lēmumi vēlāk tiek prototipēti un īstenoti. Otto Šarmers uzsver, ka panākumi nav atkarīgi no tā, ko vai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

  U teoriju mūsdienās izmanto organizāciju attīstībā, biznesā un topošajās kontemplatīvās vadības un kontemplatīvās izglītības jomās, taču U teorija palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā un mācīties patiesi komunicēt ar cilvēkiem un realitāti.

  Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas un apzinātības vingrinājumi.

  Kursa laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Lūdzam izslēgt un nelietot mobilās komunikācijas ierīces.

  Kursa dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt sadarbību ar pasniedzējiem un mācīties pielietot U teorijas metodi konkrētajā sava uzņēmuma kontekstā.

  Mērķauditorija – dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Uldis Pīlēns un Juris Rubenis.

  Kursa maksa 726 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas (no restorāna “Le Dome”) un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Ceturtdiena

  9.00     Sākums
  18.00   Noslēgums

  Piektdiena

  8.00     Sākums
  17.00   Noslēgums

 • 08.06.2019

  Integrāla atveseļošanās. Kā palīdzēt sev un citiem atbrīvoties no atkarībām? Seminārs.

  Mūsdienās pazīstam vairāk nekā 200 dažādas atkarību formas. Atkarības ir slimas attiecības ar dzīvi. Pastāv uzskats, ka vismaz dzīves pirmajā daļā katrs cilvēks cieš no kāda veida atkarības.

  Atkarības var būt acīmredzamas vai arī labi apslēptas, tomēr visos gadījumos tās ir postošas. Cilvēka emocijas un rīcības diapazons sašaurinās, iekšējā pasaule kļūst nabadzīga, un problēmas tikai vairojas.

  Vērojot līdzcilvēku cīņu ar atkarībām, mēs riskējam iekļūt smalkās psiholoģiskās lamatās, ko sauc par līdzatkarību.

  Kas ir atkarības? Kā izpaužas līdzatkarība? Kāpēc cilvēkiem tik bieži neizdodas atkarības pārvarēt? Kas būtu darāms, lai tomēr iegūtu lielāku iekšēju brīvību? Kā, palīdzot citiem, pašam nekļūt nelaimīgam?

  Šajā seminārā izmantosim idejas no Džona Djupī (John Dupuy) grāmatas “Integrālā atveseļošanās” (Integral Recovery) un citiem ar integrālo teoriju saistītiem avotiem. Lai palīdzētu sev un citiem, jāzina, ka dažādās apziņas attīstības stadijās esošiem cilvēkiem atkarības rodas un izpaužas dažādi un to dziedināšanā nepieciešamas atšķirīgas pieejas.

  Sīkāks izklāsts par seminārā apskatīto tēmu nozīmību.

  Mērķauditorija – cilvēki, kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana un līdzsvarošana.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Indulis Paičs.

  Kursa maksa 145.20 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas pusdienas un kafijas pauzes.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  9.00     Sākums

  17.30   Noslēgums

 • 05.06.2019

  Pārrunas par K.D.Singas grāmatā “Uz nāves sliekšņa” paustajām idejām

  Nākamā Kluba tikšanās ir paredzēta 5. jūnijā (18:00-20:00) mūsu pagaidu mītnē Tīklu ielā 5. Mūsu telpas ļauj uzņemt ne vairāk par 20-25 cilvēkiem, tāpēc esam spiesti rīkoties pēc strikta principa: lai piedalītos pasākumā, obligāti iepriekš ir jāpiesakās, un, kad pirmie 25 cilvēki būs pieteikušies, mēs tālāku reģistrāciju slēgsim.

  5. jūnija pasākuma tēma: Žēlastība visā, kas notiek. Runāsim par K.D.Singas grāmatā “Uz nāves sliekšņa” paustajām idejām. Tajā autore ļoti dziļā un interesantā veidā runā par cilvēka garīgās attīstības principiem. Būs neliels priekšlasījums un pēc tam iespēja diskusijai. Sirsnīgi iesakām līdz tikšanās reizei izlasīt minēto grāmatu, lai mūsu sarunas varētu būt maksimāli pilnvērtīgas. Pasākumu vada: Indulis Paičs un Juris Rubenis.

   

  Pieteikšanās iespējama šeit.

 • 01.06. — 02.06.2019

  Ievads apzinātības meditācijā. Meditācijas retrīts.

  Iespējams, vārds “meditācija” ir viens no mūsdienās visvairāk lietotajiem vārdiem. Tas var raisīt pamatotu skepsi un reizē arī jautājumu: kāpēc mūsdienu sabiedrībā vērojam pieaugošu interesi par meditāciju?
  Regulāra apzinātības meditācijas prakse nereti ir vienīgā viegli pieejamā metode, kas palīdz saglabāt garīgo līdzsvaru sarežģītās attiecību situācijās un saspringtā ikdienas darbā. Mūsu rūpes par iekšējo līdzsvaru, regulāra meditācijas praktizēšana jeb, citiem vārdiem sakot, garīgā higiēna jau sen nav hobijam līdzīgs laika kavēklis, bet gan izdzīvošanas nepieciešamība šī vārda vistiešākajā nozīmē. 
  Taču to, ko meditācija īsti nozīmē, var pieredzēt tikai praktizējot.  
  Meditācija ir vienīgā mūsu iepriekš izlemtā sistemātiskā darbība, kura būtībā ir nevis mēģinājums kaut ko iegūt, bet vienkārši apzināties, kas notiek un kur mēs atrodamies. Iespējams, tieši tajā slēpjas meditācijas lielākā vērtība.
  Sākt apzinātības meditācijas praksi ir vienkārši, bet ne viegli. Pilna apzināšanās prasa skaidru nolūku un mērķtiecīgu disciplīnu, jo spēki, kas darbojas pret pilnu apzināšanos, piemēram, ierastā neuzmanība, ir ļoti spēcīgi. Tie ir spēcīgi tāpēc, ka to saknes slēpjas aiz mūsu parastās apzināšanās sliekšņa. Taču apzinātības prakse ir ļoti jēgpilna, jo tā palīdz saskarties ar tiem eksistences aspektiem, kurus parasti nepamanām. Tāpēc apzinātības meditācija darbojas apgaismojoši un atbrīvojoši. Tā palīdz atvērt acis, dziļāk saprast to, ko parasti neredzam vai kam nepievēršam uzmanību. Tā palīdz pamanīt, no kurienes dzimst mūsu rīcība, un atklāj jaunu veidu, kā autentiski būt mūsu parastajā pasaulē.
  Kas ir meditācija? Kas jāņem vērā, sākot to praktizēt? Kā meditācija var palīdzēt iegūt lielāku skaidrību par manu dzīvi?
  Kurss paredzēts apzinātības (kontemplatīvās) meditācijas teorētisko un praktisko pamatu apgūšanai.
  Tā ietvaros tiek piedāvātas 4 lekcijas un aptuveni 4 stundas meditācijas prakses.
  Kursa laikā dalībniekiem jāievēro klusums. Lūdzam izslēgt un nelietot mobilās komunikācijas ierīces.

  Mērķauditorija – cilvēki, kas vēlas apgūt meditāciju, apzināšanās un vērības praksi.

  Maksimālais dalībnieku skaits – 12 cilvēku.

  Kursu vada Juris Rubenis un Indulis Paičs.

  Kursa maksa 363 EUR (ieskaitot PVN).

  Cenā iekļautas vieglas brokastis, pusdienas (no restorāna “Le Dome”) un kafijas pauzes ar uzkodām.

  Kursa dienas kārtība

  Sestdiena

  9.00     Sākums
  18.00   Noslēgums

  Svētdiena

  8.00     Sākums
  17.00   Noslēgums

 • 01.07. — 31.12.2018

  Semināru programma. 2018. gada jūlijs – decembris

   

 • 01.01. — 30.06.2018

  Semināru programma. 2018. gada janvāris – jūnijs.

   

Nekas netika atrasts...