"SASKATĪT DZIEDINOŠO UN VESELUMU". Jauni Dr. Annas Gammas semināri septembrī

Juris Rubenis • 2022. gada 28. augusts

Mēs ļoti priecājamies, ka rudenī, pēc četru gadu pārtraukuma, divus seminārus (angļu valodā) atkal vadīs Institūta vieslektore Anna Gamma no Šveices.

Dr. Anna Gamma  ir Eiropā pazīstama kontemplācijas skolotāja, psiholoģe un zen meistare (tikai dažas sievietes pasaulē ir ieceltas zen meistara amatā!), personības izaugsmes trenere, institūta Zen & Leadership vadītāja (www.annagamma.ch), kā arī vairāku grāmatu autore. Nesen latviešu valodā izdota A. Gammas grāmata “Miers vētrā. Zen atklāsmes atbildīgiem cilvēkiem”.(Ingas_Rubenes_blogs_par_A.Gammas_grāmatu.)

A.Gammu Latvijā pazīst jau daudzi, jo 2018.gada rudenī viņa vadīja darbseminārus Integrālās izglītības institūtā un lasīja publisku lekciju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Annu Gammu satiekot, jūs ļoti ātri sajutīsiet, ka jums pretī stāv cilvēks, kas apveltīts ar smalku iekšēju apskaidrību un nekonvencionālu, dažkārt pat šķiet - paradoksālu realitātes uztveri. Viņa pārvalda daudzveidīgu darba metožu klāstu, jūs nekad nevarat paredzēt, kas viņas seminārā sekos kā nākamais solis. Anna Gamma ir spēcīga personība, kurā apvienojas ass prāts, plašas zināšanas, dziļa garīgā pieredze un smalka intuīcija. Viņa prot klausīties un uztvert otru ne tikai mentāli, bet arī ar sirdi – saklausīt nepateikto, sajust noskaņojumu, iedrošināt rīkoties un noticēt sev pašam. Anna Gamma izstaro mieru un paļāvību, kas sarunu biedrā rada pārliecību: mani saprot! Un – to visu darot – viņa nepārtrauc būt sieviete. Tas tiešām ir svarīgi - viņa nepazaudē sievišķības dimensiju, ko uztver kā milzīgu dāvanu un iespēju.

Pirmais A.Gammas seminārs veltīts jūtīgajai, bet būtiskajai tēmai, kas nereti tiek apieta - “Sieviešu seksualitāte un garīgums”. A.Gamma uzskata, ka daudzas sievietes ir piedzīvojušas spontānu garīgu pieredzi jutekliskajā mīlestībā, bet par to tiek maz runāts pat partnerattiecībās.

Semināra (kas paredzēts  sievietēm) mērķis ir atrast šīs pārpasaulīgās pieredzes valodu un apmainīties ar pieredzi. Kursā, pamatojoties uz evolūcijas principiem, Austrumu un Rietumu garīgo tradīciju mistikas pieredzi, kā arī psiholoģijas atziņām, aplūkoti seksualitātes psihiskie un garīgie aspekti.

Integrāla pieeja māca prasmīgi integrēt visas mūsu dzīves jomas. Kursa anotācija atrodama  šeit 

Ikdienā A.Gamma daudz laika velta individuālai konsultēšanai, jo viņu par savu personības izaugsmes treneri (kouču) izraudzījušies daudzi Vācijas un Šveices uzņēmumu vadītāji. 

Šo izvēli ietekmējusi A.Gammas īpašā pieeja vadības jautājumiem, uzsverot būtiski nepieciešamo garīgās prakses komponenti tieši vadītāju ikdienas darbā. Institūtā viņa vadīs semināru, kas sniegs ieskatu A.Gammas jaunajā trīsgadīgajā programmā, kas pašreiz tiek piedāvāta Šveicē - “Kolektīvā gudrība un vadība. Nepieciešamākās mūsdienu vadītāja prasmes”.

“Kolektīvā gudrība” nav vienkārši labskanīgs jēdziens – tas ir nozīmīgs rīks, ko varam apgūt un izmantot. No prasmes atrast jaunu sadarbības pamatu starp dažādiem cilvēkiem ir atkarīga mūsu nākotne.

Ne tikai kopš Covid-19 pandēmijas un kara Ukrainā cilvēki, uzņēmumi, organizācijas un visa globālā sabiedrība ir saskārusies ar milzīgiem izaicinājumiem. Neviens atsevišķs cilvēks vai eksperts, neviena atsevišķa valsts nespēj atrisināt problēmas viena pati. Alberta Einšteina vārdi “Problēmas nekad nevar atrisināt ar to pašu domāšanu, kas tās radījusi” šodien ir aktuālāki nekā jebkad agrāk. Šis ir piemērots laiks, lai mācītos jaunu sadarbības veidu, ko mēdz dēvēt par kolektīvo inteliģenci. Stāsts ir par prasmi nonākt pie ilgtspējīgākiem un uz nākotni vērstiem risinājumiem. Šo nepieciešamību šobrīd sajūt lielākā cilvēku daļa, taču īpaši aktuāla tā ir uzņēmējiem un vadītājiem, no kuru rīcības pašreiz atkarīga sabiedrības virzība. Šķiet, ka mēs esam aicināti no jauna kritiski pārvērtēt esošās uzņēmumu un organizāciju pamatvērtības un struktūru. Anna Gamma ir pārliecināta, ka gudrību nav iespējams iegūt ar faktoloģiskām zināšanām, bet gan autentiskā personiskas pieredzes ceļā.

Lai kļūtu vieds, cilvēkam ir jābūt gatavam izgaršot dzīvi gan tās pacēlumos, gan kritumos, mācīties no personiskās pieredzes – no veiksmēm un no neveiksmēm. Tas ir tāds cilvēks, kas pazīst dzīvi visās tās izpausmēs un, tās akceptēdams, spēj bez aizspriedumiem pieņemt visu, ar ko sastopas. Viedi cilvēki spēj un prot jebkurā dzīves lūzuma brīdī saskatīt Dziedinošo un Veselumu. Anna Gamma, “Miers vētrā”.

Kursa anotācija atrodama šeit

Noslēgumā pavisam īsi par zen tradīciju, kuru Anna Gamma uzsākusi praktizēt vairāk nekā pirms četrdesmit gadiem:

Zen, kas veidojies budismā un ko 6. gs. Ķīnā radījis leģendārais Bodhidharma, ir pieejams visiem neatkarīgi no cilvēku reliģiskās vai pasaules uzskatu dažādības, jo mācību un prakses  pamatā nav dogmatiski mācību materiāli. Universālā patiesība atrodas mūsos pašos. Tā atklājas pati katra atsevišķa cilvēka pieredzē un tāpēc no pašiem pirmsākumiem paaudžu paaudzēs tiek nodota no meistara māceklim bez jebkādas doktrināras mācības. Mērķis ir absolūta brīvība. Tā, piemēram, Mumons ievadā savam koanu krājumam “Mumonkan”, kas laika gaitā kļuvis par klasiku, rakstīja: “Lielajam CEĻAM nav vārtu... Kurš reiz pārkāpj šo (bezvārtu) robežu, brīvi staigā pa Visumu.” Anna Gamma, “Miers vētrā”.