Sarežģītā, delikātā, bet neatliekamā tēma: atkarība un līdzatkarība.

Juris Rubenis • 2020. gada 12. decembris

Institūta mājaslapas sadaļā VIDEO KURSI publicēts jauns kurss: Ievads integrālā skatījumā uz atkarībām. Kā palīdzēt sev un citiem?

Vai šī tēma varētu man būt aktuāla? Vai man par to būtu jāzina? Vai tā nav domāta dažiem cilvēkiem, kas "netiek ar sevi galā"? 

Jā, ļoti bieži ir nācies dzirdēt šādus jautājumus un pārspriedumus. Tomēr, lūdzu paturiet vērā, ka atkarību tēma ir viena no centrālajām dzīves tēmām. Neviens (!) cilvēks, nevar nodzīvot dzīvi daudzkārt ar to nesatiekoties. Ja par šiem jautājumiem es neesmu informēts nemaz, var gadīties, ka par to jāmaksā neaptverami augsta cena... 

Mūsdienās pazīstam vairāk nekā 200 dažādas atkarību formas.

Atkarības ir slimas attiecības ar dzīvi. Pastāv uzskats, ka vismaz dzīves pirmajā daļā katrs cilvēks cieš no kāda veida atkarības.

Protams, ka savu atkarību ir grūti pamanīt un vēl grūtāk - atzīt. Viena no cilvēka brieduma pazīmēm ir drosme atzīt un risināt savu atkarību problēmas. Tas vienmēr ir pirmais solis pretī risinājumam.

Atkarības var būt acīmredzamas vai arī labi apslēptas, tomēr visos gadījumos tās ir postošas. Cilvēka emocijas un rīcības diapazons sašaurinās, iekšējā pasaule kļūst nabadzīga, un problēmas tikai vairojas.

Vērojot līdzcilvēku cīņu ar atkarībām, mēs riskējam iekļūt smalkās psiholoģiskās lamatās, ko sauc par līdzatkarību. Citiem vārdiem, ja atkarības slimību neatzīst un nedziedina, tā izplatās kā epidēmija, saslimdinot neskaitāmus citus cilvēkus. Un tad, viena atkarīgā vietā, jau redzam daudzus citus, kuru domāšanu, uzvedību, rīcību deformējusi ilgstoša dzīve kopā ar atkarīgo.

Kas ir atkarības? Kā izpaužas līdzatkarība? Kāpēc cilvēkiem tik bieži neizdodas atkarības pārvarēt? Kas būtu darāms, lai tomēr iegūtu lielāku iekšēju brīvību? Kā, palīdzot citiem, pašam nekļūt nelaimīgam?

I.Paičs šajā seminārā izmanto idejas no Džona Djupī (John Dupuy) grāmatas “Integrālā atveseļošanās” (Integral Recovery) un citiem ar integrālo teoriju saistītiem avotiem. Lai palīdzētu sev un citiem, jāzina, ka dažādās apziņas attīstības stadijās esošiem cilvēkiem atkarības rodas un izpaužas dažādi un to dziedināšanā nepieciešamas atšķirīgas pieejas.

Un vēl. Gļēvi cilvēki gatavi sevi turpināt mānīt visu savu dzīvi. Drosmīgi cilvēki atzīst savas nastas, nebaidās par tām runāt un, ja nepieciešams, iesaistīt palīgus no malas.

Videokursu veido 3 lekcijas, kuru kopgarums ir 170 minūtes.

1.Lekcija. Atkarības jēdziens. Formas, izpausmes, cēloņi un sekas.

2.Lekcija. Integrāla pieeja atveseļošanās procesam.

3.Lekcija. Stress. Kā palīdzēt sev un cilvēkiem līdzās, kas cieš no atkarības?

Mērķauditorija – cilvēki, kas saskārušies ar atkarībām savu vai tuvinieku dzīvē un kurus interesē savas iekšējās pasaules iepazīšana, līdzsvarošana un dziedināšana.

Kursu vada Indulis Paičs.

Kursa maksa 29.04 EUR (ieskaitot 21% PVN).